Kabihasnang Pilipino P

  (••P •• P)

Palay = Reis   (• Palay)

Der Bauer baut palay (Pflanze) an und verkauft palay (unenthülstes Korn). Nach dem giling (Mahlen) wird auf dem Markt bigạs (enthülster Reis) verkauft. Dieser wird gekocht und als kanin (gekochter Reis) auf den Tisch gebracht.


bibịngka
bigạs
bihon
biko
binlịd
gadgạd
galapọng
ipạ
kanin
kakanịn
kalamay
lugaw
malagkịt
palay
puto
saing
sinangạg
suman
tutọng


Panahon (tagal) = Zeit   (• Panahon)

saglịt
minuto
oras
araw
linggọ
buwạn
taọn

Sa Bawat Araw
madalịng araw
bukạng-liwaywạy
umaga
tanghali
hapon
takịpsilim
gabị
hatinggabị
Mga Araw sa Linggo
Lunes
Martẹs
Miyẹrkulẹs
Huwebes
Biyẹrnes
Sabadọ
Lingg

Mga Buwan ng Taon
Enero
Pebrero
Mạrso
Abrịl
Mayo
Hụnyo
Hụlyo
Agọsto
Setyẹmbre
Oktubre
Nobyẹmbre
Disyẹmbre
noọng isạng taọn
noọng Linggọ
kagabị
sa Linggọ
sa isạng taọn

magdamạg

palaorasan

 
früher
0
jetzt

später
am gleichen Tag kanina ngayọn mamayạ
ein Tag kahapon  bukas
zwei Tage kamakalawạ  samakalawạ
einige Tage kamakailạn   
viele Tage noọn  sa isang araw

dati
= ein früherer
hulị
= der vorige
kasalukuyan
= der jetzige
kasunọd
= der nächste
susunọd
= ein späterer


Pagbibilang ng oras sa araw   (• Oras)

Katulad ng karaniwang pagbibilang, nagsisimula mula sa 0 (at hanggang 24) ang sistemang 24-oras. Dahil doon, 00:00 ang simula ng araw at 24:00 ang wakas nito sa hatinggabi. Indiya (noong lupang-sakop sa 'Great Britain') ang unang bansang nagpairal ang 24-oras noong 1865. Sumusunod ang Europa (1893 - 1940) at saka halos ang buong daigdig maliban sa Estados Unidos, Amerika-Timog at Pilipinas na ginagamit pa ang kaugaliang sistema ng dalawang beses na labing-dalawang oras na may "am/pm". Noon, ang dahilan para sa sistema na ito ang kahirapang ipakita ang 24 oras sa relos at ang kahirapan ng mas maraming tunog kaysa labing-dalawa sa batingaw ng simbahan.

Kasakulayan, hindi na mahalaga ang bilog na relos at ang batingaw ng simbahan, sa Pilipinas din. Makabagong tao ang gumagamit ng sistemang 24-oras sa lahat ng mahalagang pagpapahayag ng oras, kahit sa buhay na pang-araw-araw. Kung medyo mahalaga lang ang oras, magaling pa at mas mabuti na ang "Uuwi ako sa mga alas-seis". Ang 'am/pm' sa kompyuter ng selpon ay katulad ng pagluluto sa kalderong-'stainless-steel' sa ibabaw ng apoy ng panggatong.


Panahong-langit = Wetter   (• Panahon L)

ambọn
amihan
araw
bagyọ
bahaghari
habagat
kidlạt
kulọg
hamọg
hangin
ipuipo
simoy
ulạn
ulap
unọs
klima

PAG-ASA

Tagpanahon
tag-ulạn
tagtuy
tag-araw
tag-init
taglamịg


Pansit = Nudeln   (• Pansit)

p. batchoy
bihon
p. Kanton
lomi
p. Malabon
mami
miki
mịswa
sotanghọn
 

Pansit

Der Name Pansit kommt aus dem Chinesischen (Hokkien: "etwas, was bequem, zweckmäßig, praktisch gekocht wurde"), Pansit ist heute ein Nationalgericht der Philippinen. Die Teigwaren werden hergestellt aus

In der Regel ist das Nudelgericht leicht angebraten ( gisado), das Grundrezept besagt: Fleisch anbraten, dann die frischen oder kurz in Wasser eingelegten Nudeln hinzugeben. Auch gibt es suppige Nudelgerichte. Die Nudelgerichte werden häufig mit Soyasoße ( toyo) gewürzt. Zu den gewürzten Nudeln kommen - je nach Gegend - Einlagen von Hühner- und Schweinefleisch, Fisch und Meeresfrüchten und hartgekochten Hühner- oder Wachteleiern.Pilipinong Pamantayan (Kahalagahan) = Philippinisches Wertesystem   (• Pantay)

Asal
Kapwa Damdamin
= Gefühl
Dangal
= Ehre, Würde

Pakikisama = Verträglichkeit Hiya Pagkabahala = Verantwortlichkeit
Pakikitungo = höfliches Verhalten Amor propyo = Selbstachtung Galang = Respekt
Pakikiramay = Mitgefühl Delikadeza = persönliche
Empfindlichkeit, Schamhaftigkeit
Utang na loọb = Dankesschuld
  Awa = Mitleid  

Alinsunod kay Landa Jocano, 'Filipino Value System' { Jocano 1997}.

Es fällt auf, dass Tugenden wie Ehrlichkeit, Fleiß und Sparsamkeit in diesem Wertesystem keinen Platz gefunden haben.


Pasko   (• pasko)

✐ Salitang pasko

Pinagmulan ng salitang pasko ang Hebreong salitang 'pésach'. Ito ang katawagan sa Pistang Hudyong pagbalik ng angkan ni Israel mula sa Egipto (sa Marso o Abril; Eksodo 13 at 14 sa Banal na Kasalutan). Sa ilang wikang pang-Europa, salitang katulad nito ang ginagamit na pistahang ito sa Disyembre.

Kataliwasan ang wikang Inggles ('Christmas') at ang Aleman ('Weihnachten' = "gabing banal"). Sa wikang Espanyol, "pasko ng pagkabuhay" ang kahulugan ng salitang 'Pascua', 'Navidad' ang pasko.


Pasko ng Pagkabuhay = Ostern

Mga pinagmulan ng Pasko ng Pagkabuhay
May ilang pinagmulan ang Pasko ng Pagkabuhay:

May kaugnayan sa Hudyong pista ang Kristyanong Pasko ng Pagkabuhay: Gustong ipagdiwang ni Hesus kasama ang mga alagad niya ang pistang Pessach sa Herusalem. Kanilang pagdiriwang ng unang gabi ng Pesach ang Banal na Hapunan.

Petsa ng Pasko ng Pagkabuhay
Linggong pagkatapos ng unang buwan na bilog pagkatapos ng pagkakapareho ng araw at gabi (simula ng tagsibol).

Mga tanda ng Pasko ng Pagkabuhay
Tandang pagano: Buwan na bilog, itlog, itlog na may kulay pula, koneho, sigang pamasko.
Tandang Kristyano: Kordero (batang tupa) na may kuros.


Pilạr, Marcelo H. del 1850-1896   (• Pilar)

... ng Kilusang Propaganda. Tulang Sagot ng Espanya sa Hibik ng Pilipinas.
Führendes Mitglied der Propaganda-Bewegung, Übersetzung von Andersens Werken und von Wilhelm Tell in Tagalog, Gedicht Sagot ng Espanya sa Hibik ng Pilipinas.


Pilipinas = Die Philippinen   (• Pilipinas)

✦ Kasaysayan ng Pilipinas (○ Saysay) = Geschichte der Philippinen
✦ Mga Kalapit-bansa ng Pilipinas (○ Bansa) = Nachbarländer der Philippinen
  Lipa, Batangas
Makiling
Taal
Tayabas
Pinatubo

Saan galing ang salitang Pilipinas?

Galing sa Espanyol na pangalan Felipe ang salitang Pilipinas. Noong 1543, binigay ni Ruy Lopez de Villobos ang pangalang Las Islas Filipinas na pinangalan sa prinsipe at saka haring Felipe II. Ang Espanyol na pangalan Felipe ay galing sa Latin na Philippus, ito'y galing sa ✧ Griyegong Φιλιππος.
Der offizielle Name des Landes ist Republika ng Pilipinas.

1543 gab der spanische Eroberer Ruy Lopez de Villobos dem Lande den Namen Las Islas Filipinas, benannt nach dem damaligen spanischen Kronprinzen, dem späteren König Philipp II. von Spanien (Regierungszeit 1566-98). Der italienische Kartograf G. Ramusio erwähnt das Wort Philippinen erstmalig 1554 auf einer Seekarte.

Zur Aussprache und Schreibweise

Die Wörter Pilipinas, Pilipino, Pilipina sind von dem Vornamen Philipp abgeleitet. Die spanische Schreibweise ist Felipe, daher werden im Spanischen die Wörter Filipino usw. verwendet. Da das Tagalog keinen Laut und Buchstaben f kennt, erfolgte die Abwandlung zu Pilipino usw. In englischsprachigen Texten wird häufig Filipino anstelle von Philippine verwendet.
Dazu einige Beispiele:
Spanisch: Las Islas Filipinas. La Antigua Escritra Filipina.
Filipinisch: Ang Pilipinas at ang mga Pilipino = 'Die Philippinen (Land) und die Filipinos (Leute)'. Kasaysayan ng Pilipinas = 'Geschichte der Philippinen'.
Englisch: Republic of the Philippines. History of the Filipino People.
Abweichend davon wird in dem Artikel der philippinischen Verfassung über die Landessprache die Schreibweise Filipino sowohl im englischsprachigen als auch im Filipino Text verwendet, die Verwendung des Wortes Pilipino für die Sprache ist also veraltet.

Regionale Gliederung (drei Inselgruppen)Pilipinas at Estados Unidos = Die Philippinen und die Vereinigten Staaten   (• Unidos)

✐ Amerika

Pamantayan sa Pilipinas at sa Estados Unidos = Philippinisches und US-Wertesystem

Pakikisama sa kapwa ang saligan ng Pilipinong Pamantayan (Kahalagahan). Sa tampok nito ang mga tao, hindi ang nag-iisang tao. Baligtad ang pamantayan ng Estados Unidos, pinakahalaga ang pansariling tao at ang pagpapasulong nito. Nababagay at magaling ang dalawang sistema, kung bukod at hindi hinahalo. Dahil dito, hindi nagkabagay ang pagsasalubong ng Estados Unidos at Pilipinas kung naging lupang-sakop ang Pilipinas.

Sa tanawan ng taga-US, pinakamagandang bansa sa daigdig ang Estados Unidos. Halos wala silang alam (at ayaw alamin) tungkol sa iba pang bansa at sa iba't-ibang kabihasnan at wika niyon. Hindi na kailangang gamitin ang iba't ibang wika, tama lamang ang Amerikanong Inggles. Matibay ang maniniwala ng taga-US na gustong maging katulad nila ang halos lahat ng tao sa daigdig. Dapat tulungan ang di-taga-US at minsan mamilit sa kanila para tuparin ang layunan na ito.

Lupang-sakop na Pilipinas = Die Kolonie Philippinen

Kung sinakop ng Estados Unidos ang Pilipinas, nagsagawa sila ng palakad ng 'Benevolent Assimilation' (mabuting paglagom). Sa katotohanan, iniangkop ang Pilipinong buhay at lipunan patungang Estados Unidos. Lalo na, inisagawa ang wikang Amerikanong Inggles sa pagtuturo sa lahat ng mga paaralan. Pinabalik ang Pilipinas sa makalumang palapantayang di-metriko ng Estados Unidos. Sumusunod sa lahat ng pagbabagong iyon ang masunuring mga Pilipino. Kinalabasan nito para sa Pilipino ang:

Sa magaang salita: "Pinabago ng malalaking Amerikano ang maliliit na Pinoy sa maliliit na Amerikano."


Salitang paggalang na pọ = Das Höflichkeitswort po   (• Po)

Im Gespräch mit Respektspersonen wird dieses Höflichkeitswort in jedem Satz verwendet, in längeren Sätzen sogar mehrfach. Es kann in die Mitte des Satzes oder an das Satzende gestellt werden, jedoch nicht an den Satzanfang. Mit oo = 'ja' wird es zu opo zusammengezogen. Neben po gibt es eine weniger formelle Form ho und oho, die u.a. häufig im täglichen Geschäfsverkehr verwendet wird.

Filipinos wird in der Schule beigebracht, dass po im Englischen mit 'Sir' oder 'Ma'm' zu übersetzen sei. Da der Filipino in seiner eigenen Sprache keine Geschlechter unterscheidet, geschieht es nicht selten, dass eine Dame mit einem strammen 'Good morning, Sir' begrüßt wird.


Salitang pormal = förmlich, formal   (• Pormal)

Sa wikang Filipino
1 :: Nangangailangan ng mahigpit na pagtalima sa kahingian ng anyo, kaugalian o kagandahang asal.
2 :: Angkop isuot o gamitin sa mga seremonya, marangyang handaan at iba pa.
3a :: Hinggil sa porma lamang.
3b :: May kaugnayan lamang sa porma o estruktura at hindi sa nilalaman.
4 :: Pampaaralan; akademiko. { UPD}

In Filipino
1 :: Verlangt strenge Befolgung der Anforderungen der Form, des Üblichen oder des anständigen Verhaltens.
2 :: Angemessen für Zeremonien, aufwendigen Einladungen usw.
3a :: Sich nur auf die Form beziehend.
3b :: Bezieht sich nur auf die Form oder den Rahmen, nicht den Inhalt.
4 :: Schulmeisterlich, akademisch.

Sa wikang Inggles = Im Englischen
1 :: Used or done or held in accordance with rules, convention or ceremony.
2 :: Ceremonial; required by convention.
3 :: Precise or symmetrical.
4 :: Prim or stiff in manner.
5 :: Perfunctory, having the form without the spirit.
6 :: Valid or correctly so called because its form; explicit and definite.
7 :: In accordance with recognised forms or rules.
8 :: Of or concerned with (outward) form or appearance, esp. as distinct from content or matter.
9 :: Logic Concerned with the form and not the matter of reasoning.
10 :: Philos. Of the essence of the thing; essential, not material.
11 :: N.Amer. An evening dress; an occation on which evening dress is worn. { Oxford}


Mga Prutas = Obst und Früchte   (• Prutas)

abokado
atis
bayabas
balimbịng
buko
dalạndan
dayap
duhat
duryạn
granada
guyabano
kaimito
kakạw
kalamans
kasọy
kiat-kiat
langk
lansones
man
manggạ
niyọg
pakwạn
papaya
pili
pịnya
pomelo
ponkan
saging
sampalok
santọl
sinigwelas
suha
tsiko

sariwa
hilạw, mura
manibalạng
hinọg
bulọk
mapaklạ


Armin Möller
http://www.germanlipa.de/bh/bh_P.html
190629 - 220428

Wakas Kabihasnang Pilipino P

↑↑   A-Z   Ugnika