16A Mga Sanggunian     (•• 16A)

16A-1 Mga sangguniang pang-aghamwika

{ Aganan 1999}   Fernanda P. Aganan, Paulina B. Bisa, Wilfreda J. Legaspi, Carmelita S. Lorenzo, Fe Laura R. Quetua, Anatalia G. Ramos, Vilma M. Resuma, Teresita P. Sermolan: Sangguniang Gramatika ng Wikang Filipino
Quezon City 1999. ISBN 971-8781-50-1. Tingnan din sa {W Aganan}.

{ Alcantara 2006}   Alcantara, Teresita A.: Ang mga hispanismo sa Filipino at ang makabagong Filipino
Ika-9 na Kongreso ng Linggwistika sa Pilipinas, Enero 25-27, 2006, UP Diliman. Tingnan din sa {W Alcantara 2006}.

{ Bloomfield 1917}   Bloomfield, Leonard: Tagalog Texts with Grammatical Analysis
Urbana 1917: The Univ. of Illinois (University of Illinois Studies in Language and Literature Vol.III 2-4).

{ Castle 2000}   Corazon Salvacion Castle, Laurence Mcgonnell: Tagalog
London 2000/2006. ISBN 0-340-87101-0

{ Duden Gr}   Duden, Grammatik der deutschen Gegenwartssprache
Mannheim 1998, ISBN 3-411-04046-7

{ Himmelmann 1987}   Himmelmann, Nikolaus jr.: Morphosyntax und Morphologie -
Die Ausrichtungsaffixe im Tagalog

München 1987. ISBN 3-7705-2493-4

{ Himmelmann 2004}   Himmelmann, Nikolaus P.: How to miss a paradigm or two: Multifunctional ma- in Tagalog
pdf-file, July 2004
To appear in: F. Ameka, A. Dench, and N. Evans (eds) Catching Language, Berlin: Mouton de Gruyter.

{ Himmelmann 2005}   Himmelmann, Nikolaus P.: Tagalog
Sa: K. Alexander Adelaar and Nikolaus P. Himmelmann (eds), The Austronesian Languages of Asia and Madagascar
London 2005, pp. 350-376.

{ Katagiri 2006}   Katagiri, Masumi: Topichood of the Philippine topic
10-ICAL, Puerto Prinsesa, Philippinen, 2006.

{ Kroeger 1991}   Kroeger, Paul R.: Phrase structure and grammatical relations in Tagalog
Ph.D. thesis. Stanford University, USA, 1991.

{ LJE}   English, Leo James: Tagalog-English
Manila 1986/1995. ISBN 971-08-4465-2
English-Tagalog Mandaluyong City 1977/2003. ISBN 971-08-1073-1.

{ Lopez 1925/1970}   Lopez, Cecilio: On the Boak Tagalog of the Island of Marinduque
The Archive (New Series) 1 (2): 1-52 (1970) "Originally submitted as a paper in a class in Philippine Linguistics under Otto Scherer in 1925, College of Liberal Arts, University of the Philippines."
Sa: Constantino, Ernesto: Selected Writings of Cecilio Lopez in Philippine Linguistics
Diliman, Quezon City 1977. Siehe auch {W Boak}.

{ Lopez 1940}   Lopez, Cecilio: The Tagalog Language: An Outline of Its Psychomorphological Analysis
Manila 1940.
Sa: Constantino, Ernesto: Selected Writings of Cecilio Lopez in Philippine Linguistics
Diliman, Quezon City 1977.

{ Lopez 1941}   Lopez, Cecilio: A Manual of the Philippine National Language
Manila 1941.

{ Nolasco 2006}   Nolasco, Ricardo Ma.: Ano ang S, A at O sa mga Wika sa Pilipinas
Ika-9 na Kongreso ng Linggwistika sa Pilipinas, Enero 25-27, 2006, UP Diliman. Tingnan din sa {W Nolasco 2006}.

{ Oxford}   The Concise Oxford Dictionary
Oxford, Great Britain 1995. ISBN 0-19-861319-9

{ Paz 2003}   Consuela J. Paz, Viveca V. Hernandez, Irma U. Peneyra: Ang Pag-aaral ng Wika
Quezon City 2003. ISBN 971-542-374-4

{ Perdon 2003}   Perdon, Renato: Making out in Filipino
Boston, USA 2003. ISBN 0-8048-3373-7, 0-8040-3564-0

{ Ramos 1985}   Ramos, Teresita V.: Conversational Tagalog
Honolulu, USA 1985. ISBN 0-8248-0944-0

{ Romero 2004}   Romero, Victor Eclar: Learn Filipino
Vol. 1: Atlanta GA, USA 2004. ISBN 1-932956-41-2
Vol. 2: Atlanta GA, USA 2007. ISBN 1-932956-42-9
Website http://www.tagalog1.com

{ Santiago 2003 B}   Alfonso O. Santiago, Norma G. Tiangco: Makabagong Balarilang Filipino
Maynila 2003, ISBN 971-23-3681-6
Tingnan din sa {W Santiago 2003-B}.

{ Schachter 1972}   P. Schachter, F.T. Otanes: Tagalog Reference Grammar
Berkeley, USA 1972. ISBN 0-520-01776-5

{ SS}   Vito, C. Santos, Luningning E. Santos: New Vicassan's English-Pilipino Dictionary
Manila 1995/2001. ISBN 971-27-0349-5

{ UPD}   V. S. Almario et al.: UP Diksiyonaryong Filipino
Quezon City 2001. ISBN 971-8781-986

{ VCS}   Santos, Vito C.: Vicassan's Pilipino-English Dictionary
Manila 1978/86. ISBN 971-08-2900-9

{ Villanueva 1968/1998}   Antonia F. Villanueva, Federico B. Sebastian: Pampaaralang Balarila ng Wikang Pambansa
Quezon City 1968/1998, 4 tomo.
May-akda ng tomong 4:: F.B. Sebastian, B. Del Valle, A.F. Villanueva


16A-2 Iba pang mga sanggunian   🔎   Larawan buo

Maaaring sipiin sa aking website na http://www.germanlipa.de ang mga lahok ng Pagtitipong Panggawaan na may markang {W …}.

{W Aesop} Custodio, R. M.: Pabula: Isang Makabagong Koleksyon
Valenzuela, Metro Manila, 1996. Sinipi mula sa NIU: Northern Illinois University, DeKalb, Illinois, USA. Center for Southeast Asian Studies
Web-Site Tagalog http://www.seasite.niu.edu/tagalog/Tagalog_mainpage.html .
{W Aganan} Aganan, Fernanda P. et al.: Sangguniang Gramatika ng Wikang Filipino. { Aganan 1999}.
{W Alcantara 2006} Alcantara, Teresita A.: Ang mga hispanismo sa Filipino at ang makabagong Filipino. { Alcantara 2006}.
{W Almario 2006} Almario, Virgilio, S.: Pag-unawa sa Ating Pagtula
Pasig City 2006. ISBN 971-27-1781-X.

{W Almario 2007} Almario, Virgilio, S.: Bakit Kailangan ng Filipino ang Filipino?
Liwayway, Manila, 10 Disyembre 2007, p. 30. ISSN 1656-98-14.

{W Ambrosio 2006} Ambrosio, Dante L.: Sandaigdigan at Kalangitan: Katutubong Larawan, Katutubong Pangalan
Ika-9 na Kongreso ng Linggwistika sa Pilipinas, 25-27 Enero 2006, UP Diliman.
{W Anak ng Lupa} Landicho, Domingo G.: Anak ng Lupa
Quezon City 2005. ISBN 971-550-175-5.
{W Angara 2012} Angara, Rommel N.: Paano naiiba sa mga pag-aaklas sa ibang bansa ang rebolusyong people power sa Pilipinas
Liwayway, 27 Pebrero 2012.
{W Angela} Almena, Omer Oscar B.: Angela
Liwayway, 22 Setyembre 2008.
{W Aquino 2010} Aquino, Benigno: Talumpati sa pagtanggap ng tunkulin (30 Hunyo 2010)
Philippine Daily Inquirer 30 June 2010.
{W Arrivederci} Villanueva, Bella M.: Arrivederci
Liwayway, 15 Oktubre 2007.
{W Mga Awit} Mga Awit at Sikat na Kanta.
{ Biblia} Ang Banal na Kasalutan
Maynila 2004, ISBN 971-29-0103-3.
{W Boak} Lopez, Cecilio: On the Boak Tagalog of the Island of Marinduque { Lopez 1925/1970}.
{W Bulaklak} Landicho, Domingo G.: Bulaklak ng Maynila
Quezon City 1995/2004. ISBN 971-550-177-x.
{W Busilak} Gonzales, Lei de Chaves: Si Busilak, 2005.
{W Cao 2013} Cao, Sergio S.: Wikang Filipino bilang Wika ng Pananaliksik
Daluyan: Journal ng Wikang Filipino, Vol. 19 No. 1 (2013) pp. 108-118.
{ Ching 1991} Ching, Desiderio: Ang Munting Prinsipe
Salingwika ng Antoine de Saint-Exupery: Le Petit Prince
Diliman, Quezon City 1991. ISBN 971-501-488-7.
{W Daluyong} Francisco, Lazaro: Daluyong
Quezon City 1986. ISBN 971-550-166-4.
{W Damaso} Austria, LN: Kalye P. Damaso, Liwayway, 09 Enero 2006.
{W Dasal} Coraza, Michael M.: Unang Limbag na Salin sa Tagalog ng Popular na Dasal Katoliko
Liwayway, 04 Oktubre 2010.
{W Dayuhan} Medina, Buenaventura S.: Dayuhan
Maikling kuwentong sinipi mula sa Paquito B. Badayos et al.: Kulintang - Interaktibong Aklat sa Filipino IV
Pasig City 1999. ISBN 971-27-0718-0.
{W DC} Doctrina Christiana, en lengua españa y tagala
Manila 1593 / Manila 1991, ISBN 971-538-013-1.
{W Estranghera} Reymundo, Jeselle More Anne B.: Estranghera
Liwayway, 22 Oktubre 2007.
{W Gapos sa Puso} Patron, Elena M.: Gapos sa Puso
Liwayway, 04 Hulyo 2005.
{W Gubat} Ong, Bob: Alamat ng Gubat
Pasay City 2004. ISBN 971-92574-1-5.
{W Halina} Valera, Leonora P.: Halina't Magsaya
Audio-CD Alpha ARCD-2K5-8229
{W Hibik} Bonifacio, Andres: Katapusang Hibik ng Pilipinas
Sa: { Almario 2006} pp. 195-196.
{W Javier} Javier, E.Q.: Diksiyonaryong Filipino sa Bagong Milenyum
Pambungad sa { UPD}.
{W Kanta} Mga Awit at Sikat na Kanta
{W Karla} Bartolome, Denzelle: I Hate You, My Love
Maynila 2004, ISBN 971-02-1671-6
Tagalog Romance.
{W Katesismo} Katesismo Para sa mga Pilipinong Katoliko
Manila 2007, ISBN 971-0307-86-X
Salinwika ng "Catechism for Filipino Catholics" of the Catholic Bishops' Conference of the Philippines.
{ Kintanar 1966} Kintanar, Thelma B. et al: Cultural Dictionary for Filipinos
Quezon City 1996, ISBN 971-542-082-6 .
{W Krus} Claridades, Ana Rolina D.: Laruang Krus
Liwayway, 16 Hulyo 2007.
{W Kung saan} Bautista, Clemen M.: Kung Saan Ka Naroon
Liwayway, 02 Marso 2008.
{ Liwayway}

{W Liwayway}
Liwayway
"Nangungunahang linguhang magasin pantahanan sa bansa. Inilalathala tuwing Lunes ng Manila Bulletin Publishing Corporation." Buhat noong 1925.
{W Lopez 1940} Sa: { Lopez 1940}.
{W Lunsod} Gonzales, M.V.M.: Lunsod, Nayon at Dagat-dagatan
Sa: Mag-atas, Rosario U. et al.: Panitikang Kayumanggi
Mandaluyong 1994, ISBN 971-08-5654-5.
Inilathala ng Politeknikong Unibersidad ng Pilipinas.

{W Madaling Araw} Aguilar, Dheza Maria: Madaling Araw ni Dheza Maria Aguilar,
Liwayway, 05 Disyembre 2005.
{W Manunulat} Rubin, Ligaya Tiamson: Ang mga Manunulat sa Panahon ng Americano
Liwayway, 10 Oktubre 2005.
{W Matematika} Tangco, Jesufa T. et al.: Matematika para sa pankalahatang edukasyon
Quezon City 2002. ISBN 971-8781-48-X.
{W Material Girl} Sto. Domingo, Rubie B.: Material Girl
Liwayway, 24 Oktubre 2005.
{W Mumo} Cruz, Genaro R. G.: Mumu sa Bintana
Liwayway, 06 Hunyo 2005.
{W Naglaho} Almario, Salvador C.: Naglaho Man Ang Pag-Ibig
Liwayway, 02 Hunyo 2008.
{W Nanyang} Bai, Ren: Nanyang piaoliuji (Nobela sa wikang Tsino)
Salingwika sa Filipino ni Sy, Joaquin: Lagalag sa Nanyang
Quezon City 2007. ISBN 978-971-542-535-3.

{W Nolasco 2006} Nolasco, Ricardo Ma.: Ano ang S, A at O sa mga wika ng Pilipinas? { Nolasco 2006}.

{W Pagbabalik} Manzano, Leah D: Pagbabalik
Liwayway, 26 Enero 2010.
{W Piso} Cheathom, Rhia L.: Piso
Liwayway, 05 Pebrero 2007.
{W Plano} Coraza, Michael M.: Pagpaplanong Pangwika sa Filipinas
Liwayway, 15 Nobyembre 2010.
{W Prutas} Antonio, Billy T.: Si Apo Dakkel at ang Labingdalawang Bilog na Prutas
Liwayway, 09 Enero 2006.
{W Regine} Gonzales, Vir: Ang Tunay na Pagkatao ni Regine Velasquez
Liwayway, 21 Nobyembre 2005.
{W Rica} Alip, Nap C.: Jolina, Rica: May Feud ba Hanggang Ngayon?
Liwayway, 04 Hulyo 2005.
{W Pag-ibig ni Rizal} Bautista, Clemen M.: Ang una at huling pag-ibig ni Dr. Jose P. Rizal
Liwayway, 23 Hunyo 2008.
{W Rosas} Lahan, Virgie Guyguyon: Tanungin mo ang mga Rosas
Liwayway, 25 Setyembre 2006.
{W Sabong} Hidalgo, Antonio A.: Ang Masayang Mundo ni Nestor D.
Quezon City 2001. ISBN 971-828-010-3.
{W Salazar 1996} Salazar, Zeus A.: Ukol sa Wika at Kulturang Pilipino
Sa: Pamela C. Constantino at Monico M. Atienza: Mga Piling Diskurso sa Wika at Lipunan, Lunsod Quezon 1996 ISBN 971-542-064-8, pp. 19-45.
{W Samadhi} Tumbaga, Ronald Fababier: Si Samadhi At Ang Kayamanan Sa Dulo Ng Bahaghari
Liwayway, 22 Mayo 2006.
{W Santiago 2003-B} Alfonso O. Santiago, Norma G. Tiangco: Makabagong Balarilang Filipino { Santiago 2003 B}.
{W Simo} Dionela, Edgar G.: Simo - Ayos Lang
Quezon City 2002, ISBN 971-10-1068-2.
{W Supot} Rubin, Ligaya Tiomson: Supot - Praktikal na Sisidlan ng Halos Kahit Ano
Liwayway, 06 Hunyo 2005.
{W Suyuan} Baylon, Estrelito: Suyuan sa Bisikleta
Liwayway, 27 Hunyo 2005.
{W Tiongson} Tiongson, Nicanor G.: Kung Baga sa Kaban (1985)
Pambungad sa Rosario Torres-Yu, Lilia F. Antonio, Ligaya Tiamson-Rubin: Talinghagang Bukambibig
Pasig City 1999, ISBN 971-27-0788-1.

{W Tiya Margie} Manzano, Leah D.: Si Tiya Margie
Liwayway, 19 Enero 2009.
{W Uhaw} Arceo, Liwayway A.: Uhaw ang Tigang na Lupa (1943).
Sa: Bienvenido Lumbera,; J. Barrios, R.B.Tolentino, R.O. Villanueva: Paano magbasa ng Panitikang Filipino
Quezon City 2000/2006. ISBN 971-542-284-5.
{W Ulan} Sicat, Ellen: Unang Ulan ng Mayo
Pasig City 2009, ISBN 978-971-27-2065-9.
{W Unawa} Catungal, Nova: Pang-unawa
Liwayway, 12 Disyembre 2005.
{W Unggoy} L. Bloomfield (1917) / K. Saguid (2005): Unggoy at Pagong.


Wikang Filipino ni Armin Möller  
http://www.germanlipa.de/filipino/ug_sangguni.html
23 Abril 2010 / 04 Abril 2020

Wikang Filipino - Wakas ng 16A - Mga Sanggunian

Simula ng talaksan Ugnika