Werkstatt-Korpus / Pagtitipong Paggawaan
Halina't Magsaya

1 Einleitung / Pambungad
3 Texte / Mga Kasulatan


1 Einleitung / Pambungad

Valera, Leonora P.: Halina't Magsaya
Quelle / Pinagmulan → {16A-2 Halina}.


3 Texte - Mga Kasulatan

{1.1}
Tayo'y mag-ehersisyo
Simulan ang gawain nang buong sigla
Kung kay't ang katawan ay ihanda na
Tayo'y mag-ehersisyo ulo hanggang paa.
Isa, dalawa, tatlo tayo'y mag-umpisa.

Dahan, dahan ang ulo ay likot
Iikot dahan-dahan ang ulo mong bilog.
Ang balikat iikot sa iyong harap,
Bumilang ng hanggang walo ulit ulitin mo.
...

{1.2}
Ang ating bewang
Iikot at hawakan.
Iikot nag likot
Katawan ay lulusog.

Tumakbo, tumakbo, tayo ay tumakbo.
Tumalon, tumalon, tayo ay tumalon.

Maglakad ka gamit any iyong paa.
Lumakad ng marahan pakaliwa at kanan.
Ang kamay sa bewang ilagay.
Huminga tayo ng sabay-sabay.
...

{3.1}
Kumusta ka
Kumusta ka, kumusta ka.
O kaibigan ko kumusta ka.
Kayganda at kaysaya ng umaga
Pag tayo ay sama-sama.

Ang umaga ay kaganda.
Ang umaga ay kaysaya.
Simulan ang araw na puno ng pag-asa.
Halina't tayo'y magsama-sama.

Magandang umaga, magandang umaga,
Magandang umaga kaibigan ko.
Halina't tayo'y magsama-sama. (3x)
...

{5.1}
Tayo'y Mag-ehersisyo
Simulan ang gawain nang buong sigla.
Kung kaya't ang katawan ay ihanda na.
Tayo'y mag-ehersisyo ulo hanggang paa.
isa, dalawa, tatlo tayo'y mag-umpisa.

Dahan, dahan ang ulo ay iikot.
Iikot dahan-dahan ang ulo mong bilog.
Ang balikat iikot sa iyong harap.
Bumilang ng hanggang walo ulit-ulitin mo.

Ang ating baywang iikot at hawakan.
Iikot nang iikot katawan ay lulusog.

Tumakbo, tumakbo, tayo ay tumakbo.
Tumalon, tumalon, tayo ay tumalon. (2x)

Maglakad ka gamit ang iyong paa.
Lumakad ng maragan pakaliwa at kanan.
Ang kamay sa baywang ilagay.
Humingas tayo nang sabay-sabay.
...

{7.1}
Bola ko'y Bilog
Hugis bilog, hugis bilog.
Ang bola ko'y hugis bilog.
Tumatalbog, tumatalbog. Ang bola ko'y tumatalbog.

Tumatalbog nang pababa nang pataas nang pababa
Ang bola kong bilog tumatalbog at umiikot,
Ang bola ko'y bilog.
...

{9.1}
Tayo'y magkaibigan
Tayo'y magmahalan aking kaibigan
Kahit iba ang wika ito'y hindi hadlang.
Kung magsama-sama at magkaisa
Pag-ibig maipapakita kahit na sino ka.

Tayo'y magmahalan aking kaibigan
Kahit iba ang wika ito'y hindi hadlang.
Kung magsama-sama at magkaisa
Pag-ibig maipapakita kahit na sino ka.

Tayo'y magmahalan aking kaibigan
Kahit iba ang wika ito'y hindi hadlang.
Kung magsama-sama at magkaisa
Pag-ibig maipapakita kahit na sino ka.

Pag ang Diyos ang nasa puso lahat magkakasundo.
...

{11.1}
Kaibigang Manggagawa
Kaibigan ko, kaibigan mo,
Kaibigan ng buong mundo.
Halina at kilalanin nyo ang kaibigan ko.

Ako'y isang bumbero.
Sa sunog ay maaasahan nyo.
Anumang oras na kailangan nyo
ay darating ako.

Sa maysakit handa ako na tumulong sa inyo.
Kalusugan ang hangad ko.
Ako'y doktor na kaibigan nyo.

Mahal na guro ay ako.
Sa pag-aaral kaagapay niyo.
Matiyagang pagtuturo ang alay ko
Sa magandang kinabukasan nyo.

May pulis, may tindera,
Karpentero't magsasaka,
Kartero't panadero.
Manggagawang kaibigan ko.

Kaibigan ko, kaibigan mo.
Kaibigan ng buong mundo.
Salamat po sa tulong nyo
Mga kaibigan ko, mga kaibigan ko.
...

{13.1}
Masayang pamilya
Masayang pamilya ay laging sama-sama.
Kahit may problema ay nagkaisa
Si tatay at nanay, si ate at kuya
Kasama si bunso.
O kay saya-saya, o kay saya-saya.

Si tatay at nanay sa 'tiy gumagabay.
Magandang kinibukasan sa ati'y ibibigay.
Kaya tayong mga anak dapat na tandaan.
Sumusunod sa magulang pagpapala'y makakamtan.

La, la, la ...

Dalangin namin o Diyos ang pag-iingat mo.
Pamilya ko' patnubayan mo.
Salamat po Hesukristo.
...

{17.1}
Umawit at Bumilang
Tayo nang umawit isa, dalawa, tatlo
Apat, lima, anim yan ang gulang ko.
Pito, walo, siyam o kaysarap na bumilang.
Sampung mga daliri sa 'ting mga kamay
Ipalakpak at ikaway.
Labing isa, labing dalawa labing tatlo
labing apat, labing lima, ha ha
Labing anim, labing pito,
Labing walo, labing siyam at dalawampu.

Awitin na matututunan mo
Awitin na pabilang ay kaya mo.
...

{19.1}
Pito-pito
Pito, pito, pito, pito
Pito ang araw sa loob ng isang linggo.
Linggo, Lunes, Martes, Miyerkules,
Huwebes, Biyernes at ang Sabado.
Mga araw sa loob ng isang linggo
Halina at awitin natin 'to.
Mga araw sa loob ng isang linggo.
Linggo, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes at ang Sabado.
Mga araw sa loob ng isang linggo.

Pitong araw sa isang linggo.
Bumilang tayo ng pito.
Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, apat, pito.
...

{21.1}
Oras na ng Kuwentuhan
Maupo at maghanda,
Oras na ng kuwentuhan.
Ang tainga at ang mata ay ating buksan.

Oras na ng kuwentahan, kuwentahan, kuwentahan.
Oras na ng kwentuhan handa na akong makinig. (2x)
...

{23.1}
Magpahinga aking mahal
Iyuko ang ulo,
Ipikit ang mata.
Ang ating katawan ay ipahinga.
Magpahinga, ang ating katawa'y ipahinga. (2x)
...

{25.1}
Ang Panahon
Tignan natin at pakiramdaman
Ang panahon kaibigan.
Maaraw ba o maulan?
Pagpasok sa ekwelahan.
Maaraw, mararaw ang panahon. (2x)
Tignan natin at pakiramdaman
Ang panahon kaibigan.
Maaraw ba o maulan?
Pagpasok sa ekwelahan.
Maulan ang panahon. (4x)
...

{27.1}
Kalikasan at Ako
Kaygandang pagmasdan ng kapaligiran.
Mga ibon sa parang ay nagliliparan,
Mga bundok at ang dagat likha ng maykapal,
Mga hayop at halaman, tuna'y na ka-inam.
Ngunit bakit nga ba?
Ngayo'y ganito na,
Tila lahat ay nagbago
Likha ng Diyos ama
Kaibigan ko tayo' magkaisa
Subukang iligtas
Likha ng Diyos ama
Sa 'ting mga tao,
Naksasalala'y ito
Atin ngang ingatan at pagyamanin 'to.

Habang may panahon, gumising na tayo
Lagi ng tandaan, kalikasan at kamyamanan
Handog sa 'tin ng maykapal.
...

{31.1}
Batang magalang
Ang batang magalang ay kay gandang masdan,
Kay lolo at lola maging sino pa man.

Ang po at opo'y laging sasambitin
Sa lahat ng nakatatanda sa'tin.

Maging ang kaibigan dapat ding igalang.
Gawain na kay inam di dapat kalimutan.

Sa batang magalang saludo tayo d'yan.
...

{33.1}
Dahan-dahan lang
Sa lahat ng panahon kahit nasan kaman
Matututong maghintay pagsating ng iyong oras.
Sa pagpila at pag-uwi, isa-isa lamang
Pagtutulakan ay iwasan walang masasaktan.

Isa, isa, isa lamang, Dahan-dahan ka lang. Ang oras mo ay darating kung
Kaya't maghintay lamang.
Kung tayo ay magkakasundo
Sa pagpila pa lang ito'y ugaling kay inam dapat na tularan.

Maging matiyaga
Lagi mong tandaan.
...

{35.1}
Pangako
O kaysarap alalahanin nang ako ay bata pa.
Doon sa kindergarten tuay na kaysaya.
Mahal na mga guro saki'y nag-alaga
Kung kaya't sa puso't isip ko'y di mawawala.

At ngayon sa araw na ito
Tanggapin po ninyo
Ang pasasalamat ko
Sa aking guro at sa magulang ko.
Lahat ng ito'y alay sa inyo.
Mabuting asal at ang karunungan,
Ito'y di mawawaglit kailanpaman.

Mahaba pa ang panahon na aking lalakbayin
Upang tuluyang maabot ang pangarap na maging akin.
Kami ngang kabataan ang pang-asa ng bayan.
Kung kaya't pagbubutihan ang aking pag-aaral
Lahat ng tinuro'y di kalilimutan
Upang maging gabay sa kinabukasan.

Ang pangakong pagbubutihan ko
Upang ikarangal ng magulang ko
At magbigay dangal sa bayan ko
Pangako kong ito' alaysa inyo.
...

{37.1}
Salamat po Panginoon
Ang ulo'y iyuko,
ang mata'y ipikit.
Tayo ay nmanalangin nang mataimtim.

Salamat po Panginoon, sa araw na ito,
Sa karunungan, at kaibigan na kasama ko.
Salamat po sa titser ko na nagmamahal.
Dalangin namin sa Maykapal kami ay ingatan.
Salamat po sa magulang ko na nagmamahal.
Dalangin namin sa Maykapal kami ay ingatan.
Salamat po, o, Diyos, papuri ko sayo.
Magpahinga aking mahal. (2x)
...

{39.1}
Paalam na
Maghanda-handa tayo'y uuwi na.
Bukas na muli tayo'y magkikita.

Paalam na sa'yo. (8x)
Paalam.
...


Armin Möller   http://www.germanlipa.de/text/halina.html
< 201231 - 220714

Ende / Wakas   Halina't Magsaya

↑↑   Werkstatt / Gawaan   Ugnika