{6.11} Ang Asia Bazaar at si Ang Taoke
Nasa Napa, isang maliit na bayan malapit sa Siyudad L, ang pinasukan kong tindahan. Malapit ito sa estasyon ng tren. Sampung minuto lang sa bus. Kakaiba ang mga bus sa Napa. May itaas at ibaba. Walang bubong sa itaas, at dahil mainit sa araw walang umaakyat dito kung hindi rin lang puno na sa ibaba. Pero masarap magpapresko rito sa gabi.

{6.12}
Walang tiyak na hintuan ang bus. Kung gusto mong sumakay, kailangan mo lang itaas ang kamay para parahin ito at agad magpepreno ang tsuper para pasakayin ka. Kung gusto mo namang bumaba, kailangan lang hilahin ang taling nakakabit sa kampanilya, at agad ding magpepreno ang tsuper.

{6.13}
Malapit man o malayo, pare-parehong sampung sentimo ang pasahe. Kung nais magpahangin sa gabi, kailangan lang magbayad ng sampung sentimo at maaari nang magpaikot-ikot nang dalawa o tatlong oras. Kung ginaganahan, maaaring magpaikot-ikot hanggang oras ng garahe.

{6.14}
Parihaba at dalawang palapag ang napasukan kong tindahan. Sa ibaba, sa may harapan, may mga eskaparateng kinalalagyan ng iba't ibang paninda. Mga telang seda, kamisadentro at kurbata, mga gamit sa makeup at pagpapaganda, mga gamit sa araw-araw, bigas at iba pang pagkain, sigarilyo't kendi, gaas at langis ng niyog, palanggana, mangkok at plato, iba't ibang gamit na gawa sa salamin, hanggang bakal ng kabayo, latak ng giniling na mais at pulot para sa kabayo ... Mayroon kahit ano. Maliit man ay kompleto.

{6.15}
Sa gitna ng tindahan, may isang makitid na pinto papunta sa likuran, na doble ang laki kaysa mismong pinakatindahan. Malapit sa mga paninda may maliit na silid para sa may-ari. Ito ang pinakaopisina. Dito nakalagay ang kaha de-yero. Sa labas ng silid, may isang mesa. Sa mesang ito kami kumakain ng almusal, tanghalian, hapunan. Sa gawi pa roon, may patungan ng bigas na gawa sa kahoy, mga isang talampakan ang taas. Sa tabi nito'y may isang gilingang bakal.

{6.14}
Sa likuran ng tindahan, malapit sa pader, naroon ang maliit na kusina. Nakaimbak sa tabi nito ang mga kahoy na panggatong. Sa isang sulok ng bakuran, may palikurang mga isang metro ang taas mula sa lupa. Kailangang akyatin ang mababang hagdan para magamit ang palikuran, at dahil nga nakaangat nang mga isang metro mula sa lupa, nagmukha itong malaking bahay ng kalapati.

{6.17}
May dalawang silid sa itaas ng tindahan. Ang isa'y ginawang bodega. Ang isa pa'y tulugan ng mga empleyado. May nakalatag apat na katreng pang-isahang tao. Sa ibabaw ng mga katre, nakasabit ang mga kulambong nanilaw at nangitim na.

{6.18}
Hindi kalakihan ang tindahan, pero malaki ang pangalan nito: Asia Bazaar. Nakasulat sa Tsino at Ingles ang pangalan ng tindahan sa lonang gamit ding panangga sa ulan at init ng araw. Naitataas at naibababa ang lona sa pamamagitan ng lubid na nakakabit sa kahoy na kalo o pulley. Sa silangan nakaharap ang tindahan. Pagbukas ng pinto sa umaga, agad ibinababa ang lonang kinasusulatan ng pangalan ng tindahan. Takaw-pansin ito sa mga taong nagdaraan.

{6.19}
Ang Ahok ang pangalan ng may-ari. Ang Taoke (Boss Ang) ang tawag namin sa kanya. Bata pa rin siya nang magtungo sa Nanyang para maghanapbuhay. Naging aprentis din. Naging trabahador. Nagtinda-tinda sa maliit na puwesto. At nang makaipon ng sapat na puhunan, nakipagsosyo at nagbukas ng maliit na tindahan.

{6.20}
Hindi nasalanta ng giyera ang Nanyang noong Unang Digmaang Pandaigdig. Maya't maya'y tumaas ang presyo ng mga bilihin, kaya't kumita nang malaki-laki si Ang Taoke. Sa sariling kredibilidad, nakautang siya ng mga paninda mula sa malalakirg tindahan sa Siyudad L, at nagbukas siya ng sariling tindahan.

{6.21}
Mainam ang negosyo sa unang sampung taon. Dumami rin nang dumami ang mga paninda. Pero sa nakalipas na ilang taon, dahil matumal ekonomiyang pandaigdig, naapektuhan ang negosyo ng tindahan. Kaya naman madalas na nagbubuntong-hininga si Ang Taoke.

{6.22}
Kababayan namin sa Tengsua si Ang Taoke. Mahigit limampung taong gulang siya. Hindi kataasan pero may katabaan. Madalas niyang itaas ang kamiseta kung mainit ang panahon, kaya kitang-kita ang umbok ng tiyan. Minsang nagkasama sa trabaho sina Achiak at Ang Taoke.

{6.23}
Tinanggap niya ako bilang aprentis dahil mayroon silang pinagsamahan. Nang una ko siyang makita, naisip kong kahawig siya ng Buddha sa templo. Hindi nga lang siya nakatawa. Madalas siyang konsumido dahil nga mahina ang negosyo. Madalas niyang pinoproblema ang mga dapat bayaran. Mabait na mahigpit si Ang Taoke sa mga empreyado ng tindahan. Tiyak na may sermon ang tatamad-tamad o mabagal magsilbi sa mga parokyano.

{6.24}
Lagi niyang iwinawasto ang mga pagkakamali sa pera, sobra man o kulang ang singil sa mge mamimili. Agad niyang sinisisante (entlassen) kung may empleyadong nangupit ng pera o nagnakaw ng mga paninda. Pero kailanma'y hindi niya siniraan ang dating empleyado para hindi naman mahirapang makakita ng ibang trabaho. Sapat na sa kanya ang sarilinang sermon at pangaral.

{6.25}
Libre ang pagkain ng mga empleyado. Hindi ibinabawas sa suweldo. Hindi rin masama ang pagkain sa araw-araw. Apat na ulam at isang sabaw sa tanghali. Dalawang karne at dalawang gulay. Kasama naming kumakain si Ang Taoke kaya malaki ang malasakit niya sa kalidad ng pagkain. Madalas niyang alamin ang gastos sa pamamalengke para hindi makaisip mangupit ang kusinero. Ako ang bantay sa tindahan pag nanananghalian sila.

{6.26}
Nakakaya ko dahil kakaunti ang mamimili pag tanghali. Pag marami-rami ang bumibili, kusa silang lumalabas para tulungan ako. Mas simple pag almusal at hapunan. Kung sino ang may tiyempo, siyang nauunang kumain. Pero laging ako ang huli. Ako rin ang naglilinis sa mesa at nag-uurong (zurücknehmen) sa mga pinagkainan.

{6.27}
Alas-seis ng umaga kung magbukas ang tindahan. Alas-nuwebe ng gabi kung magsara. Pinakamaraming bumibili bago magtanghali at bago gumabi. Sa mga oras na iyon, lumalabas si Ang Taoke para humarap sa mga parokyano. Matatas (fließend) siya sa katutubong wika. Nakapagsasalita rin ng kaunting Espanyol at Ingles.

{6.28}
Balita ko'y hindi siya nakapasok sa eskuwela kahit isang araw pero nakaiintindi siya ng bookkeeping sa Tsino, at nakasusulat ng simpleng liham. Sa ibang wika, nakapagsasalita siya pero hindi nakasusulat. Talagang natuto lang sa pakikipag-usap. Lagi siyang nakatawa pagharap sa mga bumibili. Matiyagang hinahayaan silang pumili, at malugod na iniaalok ang mga bagong paninda. Kaya naman kuntento sa kanya ang mga parokyano.

{6.29}
Mahigit kalahati ng mamimili ay mga manggagawa sa perokaril (Eisenbahn), magsasaka sa karatig-nayon, mga kutsero, artisano (Handwerker), empleyado ng gobyerno at ang kanilang mga pamilya. May mangilan-ngilang panginoong-maylupa, mga Kastila at Amerikano. Sa mga ganitong pagkakataon, si Ang Taoke mismo ang umeestima sa kanila. Pag wala siya, ang matandang empleyadong si Dy Koyi ang humaharap.

{6.30}
May dalawang anak na lalaki si Ang Taoke. Pareho na ring nasa Nanyang. Si Ang Yaohua, ang panganay, ay nagtapos ng junior high school sa Tsina. Tumulong siya sa tindahan ng ama bilang bookkeeper sampung taon ang nakaraan. Pero madalas slyang mag-asal amo. Walang respeto sa matatandang empleyado. Walang tiyaga sa mga parokyano.

{6.31}
Wala ring hilig sa negosyo. At madalas magpunta sa siyudad para mamasyal, manood ng sine, maglaro ng tennis. Nang lumaon, nalulong sa mga bahay-aliwan. Hindi pinansin ang mga pangaral ng ama, hanggang humantong sa pagkakasira ng mag-ama, at nagtungo ang anak sa Siyudad M para hanapin ang sariling kapalaran.

{6.32}
Dahil sa naging karanasan sa panganay, pagdating ng ikarawang anak na si Ang Yaocho, minabuti ni Ang Taoke na ipasok ito bilang aprentis sa bang tindahan sa Siyudad L. Sabi nga ni Ang Taoke, "Ang luwad na hindi hinubog, hindi naghuhugis-mangkok." Mabuti aniya sa bata ang marurong magtrabaho. Sa gayon lang daw matututo at makakayang manahin at ipagpatuloy ang negosyo ng ama balang-araw.


{7.21} Tatlong Kapwa-Employado
May tatlo akong kapwa-empleyado sa Asia Bazaar. Pinakamatanda si Dy Koyi. Empleyado na siya sa tindahan noon pa mang magbukas ito. Kuwarenta y otso anyos siya. Payat at matangkad. Bagay na bagay ang pangalan sa mukha niyang kababakasan ng katapatan. Sa wikang Hokkien kasi, "matapat" ang ibig sabihin ng "koyi," na katunog ng pangalan niya. Gustong-gusto ng mga kapwa-huaqiao at maging ng mga "huanna" ang ugali at pagkatao niya.

{7.22}
Lahat sila ay pawang nagsasabing siya ay isang matapat at mabuting tao. Siya ang kanang kamay ni Ang Taoke. Sa sampung taong kalakasan ng Asia Bazaer, malaki ang naitulong niya kay Ang Taoke para kumita ng maraming pera. Kaya naman malaki ang tiwala at respeto sa kanyang amo. Isa sa mga dahilan kung bakit nagkasira si Ang Taoke at ang panganay na anak na si Ang Yaohua ay ang pangyayaring tinawag ng huli si Dy na "matandang alipin" at "matandang kalabaw." Noo'y may isang tindahan sa Napa na mahigpit na kakompetensiya ng Asia Bazaar.

{7.23}
Inalok ng may-ari nito si Dy ng malaking suweldo para lumipat sa kanya. Pero hindi natukso si Dy, at hindi rin ito ipinagsabi kahit kanino. Kalaunan, nalaman ito ni Ang Taoke mula sa may-ari ng ibang tindahan. Labis-labis siyang naantig kaya kusang dinagdagan ang suweldo ni Dy. Mula kuwarenta pesos kada buwan, ginawang sisenta. Doble pa ang bonus ni Dy sa pagtatapos ng taon pag kumita ang tindahan.

{7.24}
Nakapag-aral si Dy Koyi nang ilang taon sa eskuwelahang pribado noong nasa Tengsga pa. Mahusay ang kanyang sulat-kamay, kaya sa kanya ipinagkatiwala ang bookkeeping at iba pang mga dapat sulatin sa tindahan. Masipag siya sa gawain. Sa tatlumpung taong paglilingkod sa tindahan ay laging nasa lugar ang kilos. Mas maraming oras niya sa araw-araw ang pakikipag-usap sa mga parokyano.

{7.25}
Bihira siyang makipagkuwentuhan sa mga kapwa-empleyado. Alas-seis ng umaga kung magbukas ang mga tindahan ng mga huaqiao sa Napa. Alas-nuwebe ng gabi kung magsara. Bale labinlimang oras sa isang araw. Walang pahinga kahit araw ng Linggo. Nagbabakasyon lang nang tatlong araw tuwing sasapit ang Bagong Taong Lunar. Pero itinakda ni Ang Taoke na maaaring maghalinhinan ang mga empleyado sa pagbabakasyon nang kalahating araw sa loob ng isang linggo.

{7.26}
Puwede silang manood ng sine sa bayan, o kaya'y gawin ang mga dapat asikasuhin para sa sarili. Pero bihirang magbakasyon si Dy Koyi. Wala siyang hilig manood ng sine o mamasyal sa parke. Pagkakuha sa buwanang suweldo, nagpapadala siya ng sandaang yuan (bale limampung piso) sa pamilya sa Tengsua. Ang natirira, kung kailanga'y ibinibili niya ng damit at iba pang gamit sa araw-araw o kaya'y iniimpok para may panggastos pag-uwi sa Tengsua pagkatapos ng ilang taon.

{7.27}
Nasa Tengsua ang mga magulang ni Dy Koyi, na kapwa may edad na. Naroon din ang asawa niya at mga anak. Sa kanya iniaasa ang lahat ng gastos sa araw-araw. Katorse anyos na ang panganay na anak niyang lalaki.

{7.28}
Gustong-gusto niya itong ibili ng tuadi para makasunod na at makapaghanapbuhay sa Nanyang. Pero medyo gipit siya sa pera at ayaw namang mangutang sa iba. Hindi tuloy maisagawa ang plano. Ito ang pinakamalaki niyang problema.

{7.29}
Si Lim Kui, ang isa pang empleyado, ay treinta y singko anyos. Pandak at tumataba na ang katawan. May balat (Fleck) siya sa ilong at magkabilang pisngi. Malayong kamag-anak siya ni Ang Taoke. Siya ang tumatayong kusinero bukod sa iba pang trabaho sa tindahan.

{7.30}
Kuwarenta pesos kada buwan ang suweldo. A Lim ang laging mabait na tawag sa kanya ni Dy Koyi. Pakitang-tao naman ang respeto ni Lim kay Dy dahil, ang totoo, may lihim na inggit siya rito. Palibhasa'y kamag-anak nga siya ni Ang Taoke, at bago panagbukas ang Asia Bazaar ay nakasama niya ito bilang aprentis, para sa kanya'y dapat na lamang siya kay Dy.

{7.31}
At sa palagay niya'y mas may kakayahan siya kay Dy, palibhasa'y nakapag-aral din naman siya nang ilang taon sa elementarya. At sa palagay niya, sino ba ang hindi marunong ng bookkeeping at pagsulat ng kung anumang dapat sulatin? Pero malaki ang diperensiya ng sahod niya kay Dy, kaya may kimkim siyang sama ng loob at madalas na bubulong-bulong.

{7.32}
Si Tan Sua, ang ikatlong empleyado, na malaki't matipuno ang pangangatawan, ay walang respeto kay Lim. Madalas na tawagin niya itong "balat" o "pandak." Magalang na tawag na ang "kusinero". Kaya naman malaki ang galit ni Lim kay Tan, pero malaki rin ang takot niya rito.

{7.33}
Paano nga'y parang higante si Tan. Bale wala kung itaas at buhatin ang sako ng bigas na sandaang kilo ang bigat. Hindi iyon kayang gawin ni Lim, at takot siya sa kamao ni Tan. Kaya siyang durugin nito sa isang suntok lang. Sa gayo'y walang magawa si Lim kundi magmura sa likuran ni Tan. Tanging pinakamaruruming mura ang kaya niyang iganti rito.

{7.34}
Baguhang aprentis ako (A Song) sa tindahan. At ayon sa tagubilin ni Achiak, dapat na igalang ko ang lahat ng kasama sa trabaho. Lahat sila'y tinawag kong achiak (nakababatang kapatid na lalaki ng ama) o apeh (nakatatandang kapatid na lalaki ng ama). Siyempre, kailangan ko ring igalang ang pandak na hitik sa balat. Lim Kui Chiak ang tawag ko sa kanya.

{7.35}
Tuwang-tuwa naman siya pag tinatawag ko siya nang gayon. Sa katuwaa'y tila nagliliwanag ang mga balat sa mukha, at sinasabi niyang ako'y isang mabait na bata. Sinabi niya rin na natutuwa sa akin si Ang Taoke, dahil unang buwan ko pa lang ay binigyan na ako ng sampung piso, doble ng sahod niya nang una siyang mag-aprentis.

{7.36}
Parang inahing manok na walang tigil sa kapuputak si Lim buong araw. Kung minsa'y kinakausap pati sarili. Paano'y madalas na wala siyang makausap. Kay Ang Taoke, hanggang dalawa o tatlong seryosong pangungusap lang siya. Kay Tan, wala silang anumang puwedeng pag-usapan. Si Dy naman, tahimik na makikinig at ngingiti-ngiti lang sa kanya. Naghihikab pa kung minsan. Sa gayo'y nawawalan na rin siya ng gana.

{7.37}
Kaya naman ako ang naging tanging matapat na tagapakinig ni Lim. Tinutulungan ko siyang magluto araw-araw. Hindi maaaring hindi ako makinig sa walang katapusang sinasabi niya habang nagsisibak ako ng panggatong, gumagawa ng siga, naghuhugas ng mga gulay, naglilinis ng mga mangkok at pinggan. Talaga namang nakakasuya, pero marami rin naman akong natutuhan. Sa kanya ko nalaman ang mga bagay-bagay tungkol kay Ang Taoke at mga kasama ko sa trabaho.

{7.38}
Ilang araw pagdating ko sa tindahan, may napulot akong dalawang baryang pilak habang nagwawalis. Gaya ng bilin ni Achiak bago kami naghiwalay, isinauli ko ang napulot kay Ang Taoke. Tumango-tango siya nang abutin ang isinauli ko.

{7.39}
Pagkalipas pa ng kalahating buwan, dalawang sasampuin naman ang napurot ko sa ilalim ng cabinet, na agad ko ring isinauli kay Ang Taoke. Nakatawang tinapik-tapik niya ako sa balikat sabay sabi ng "Magaling! Magaling!" pinuri pa niya ako sa harap ng mga kasama sa trabaho. Ako ay isang matapat na bata, aniya.

{7.40}
Pagkalipas ng ilang buwan, habang naglalagay ako ng panggarong sa kalan at nagbubuhos naman ng langis ng niyog sa kawali si Lim, tinanong . niya ako, "A Song, nakakapulot ka pa ba ng pera habang nagwawalis?" "May napupulot akong barya paminsan-minsan," sagot ko. "Wala ka nang nawawalis na perang papel?" "Wala na."

{7.41}
Hininaan ni Lim ang boses, at nang-aarok na nagtanong, "A Song, alam mo ba kung bakit dalawang beses kang nakawalis ng perang papel no'ng kararating mo?" Nabigla ako sa tanong ni Lim. "Ewan," sabi ko."Bakit nga ba?" Ikinibot-kibot ni Lim ang ilong. Ikinurap-kurap ang maliliit na mata. At nang tumawa'y tila nahapit ang mga balat sa mukha. Pero sa halip na sagutin ako, paarok na nagtanong siya. "Isipin mong mabuti. Bakit nga kaya?"

{7.42}
Nag-isip ako sandali. "Baka may nakahulog," sabi ko. "Ang tanga mo talagang bata ka!" sabi niya. "Tumataginting ang barya pag nahulog sa sahig. Dalawang piso 'yon, hindi dalawang sentimo. At 'yong dalawampung piso, malaking halaga 'yon! Maraming bigas at tela ang mabibili no'n. Sino'ng makakahulog no'n sa ilalim ng cabinet sa halip ilagay sa kaha?"

{7.43}
Naguguluhan pa ring hinintay ko ang sagot niya, pero inuna niya ang paglalagay ng dalawang isdang relyeno sa kawali, na pumutok-putok pa nang sumayad sa kumukulong langis.

{7.44}
Pagkaprito sa dalawang isda, saka lang pabulong na sinabi sa akin ni Lim, "Sinubok ka ni Ang Taoke." "Sinubok ako?" nagtatakang tanong ko. "Kung mapagkakatiwalaan ka o hindi. Kung ibinulsa mo ang mga napulot mong pera, hindi magtatagal ay sasabihan ka niyang magbalot-balot at lumayas na!"

{7.45}
Gulat na napatingin ako kay Lim. Hindi makapaniwala. "Ayaw mong maniwala?" tanong niya. "Nang dumating ako bilang aprentis, sinubok din ako ni Ang Taoke." Kalauna'y naniwala na rin ako, pagkatapos makarinig ng mga kuwento tungkol sa kung paano sinusubok ng mga amo ang mga bagong empleyado.

{7.46}
Mula noon, pakiramdam ko'y mabait sa akin si Lim. Kung minsan, pag nagprito siya ng karneng bola-bola, pagkatapos magsubo ng dalawa ay sinusubuan niya ako ng isa. Tikman ko raw. Kung may niluluto siyang ibang masarap na ulam, ipinapatikim din sa akin kung tama na ang timpla. Hindi ikinatuwa ni Tan Sua ang pagiging malapit ko kay Lim Kui. Minsan, habang nag-aayos kami ng mga sako, pinagsabihan niya ako, "Medyo iwasan mo 'yang si Balat. Puro putik ang loob niyan. Kaya siya parang pusang ngumingiyaw buong araw naghihintay ng isdang makakain."

{7.47}
Magkatunog ang "balat" at "pusa" sa wikang Hokkien. Hindi ko agad naintindihan ang ibig sabihin ni Tan. Hindi niya rin naman ipinaliwanag. Pagkalipas ng isang taon, saka ko lang nalaman na baluktot nga ang pagkatao ni Lim. Tunay ngang nangangailangan ng mahaba-habang panahon para makilala ang tunay na kalooban ng isang tao!

{7.48}
Beinte-otso anyos si Tan Sua. Halos dalawang metro ang taas. Malapad ang balikat et matipuno ang pangangarawan. Maskurado ang mga bisig at hita. Kulang sa kanya ang tatlong mangkok na kanin, pero kaya niya ang trabaho ng dalawang tao, kaya hindi nagrereklamo si Ang Taoke na malakas siyang kumain.

{7.49}
Deretso siya at walang paligoy-ligoy, at medyo madaling magalit, lalo na kung may nakitang sa palagay niya'y hindi makatarungan. May ilang sanggano sa Napa na madalas manggulo sa tindahan ng mga huaqiao. Nangingikil o kaya'y nambabalasubas. Mas minamabuti ng mga may-ari ng tindahan na magbigay at magsawalang-kibo na lamang.

{7.50}
Minsan, tatlong sanggano ang nanggulo sa Asia Bazaar. Sinaktan pa si Dy Koyi. Nag-init ang ulo ni Tan. Pinaggugulpi niya ang tatlo hanggang bahag ang buntot silang nagsitakbo. Mula noon, pag may dumarating na mga sanggano, tumatayo lang si Tan sa harap ng tindahan at hindi na makalapit ang mga ito.

{7.51}
Huaqiao ang ama ni Tan. "Huanpo" (babaeng katutubo) naman ang ina. Ang maitim na kutis niya, ang malalalim at bilog na mga mata at ang sarat na ilong ay pawang tanda ng pagiging "tsutsiya" (mestiso). Namatay ang kanyang ina noong walong taong gulang siya.

{7.52}
Ipinasok siya ng ama sa eskuwelahang huaqiao sa pangambang maging "huanna" siya. Nang makatapos ng elementarya, nalugi ang maliit na tindahan ng ama niya sa Siyudad L, kaya't isinama siyang magtrabaho sa isang munting bayan. Pero nang sumunod na taon, naging ganap na ulila siya nang masugatan at mamatay ang ama.

{7.53}
Inampon siya ng kababayang si Tan Tiak, at mula noon, napasok na siya sa iba't ibang trabaho, hanggang naging manggagawa sa isang rubber plantation na pag-aari ng isang puti. Kalaunan, nagbalik siya sa Siyudad L at namasukan sa Asia Bazaar. Dahil matapat siya at malakas magtrabaho, pinasuweldo siya ni Ang Taoke ng treinta pesos kada buwan. Naging kuwarenta pesos iyon pagkatapos dagdagan nang dalawang beses.


{11.21} Ang Babaeng Nakaitim

Lim und Isha haben ein Verhältnis, das von Dy geduldet wird. Tan missbilligt es und schlägt Lim vor dem Laden. Ang darf von alledem nichts wissen.
May isang babaeng nakaitim na madalas bumili ng bigas sa tindahan. Paisa-isang salop siya kung bumili. Kung minsa'y bumibili rin ng mantika, asin at iba pang mga bagay. Mahaba at kulot ang buhok ng babaeng nakaitim. Maputing mamula-mula ang mukha at mangasul-ngasul ang mga mata. Mataas ang buto sa pisngi. Matangos ang ilong. Maganda ang mga labi.

{11.22}
Lagi siyang nakasuot ng manipis na itim na bestida at balat na sandalyas na may kataasan ang takong, at lalong nagmukhang balingkinitan ang katawan dahil sa puting sinturon sa baywang. Sa itsura ng babaeng nakaitim, mukhang wala pang treinta anyos, at sa unang tingin ay makikitang isa siyang mestisang puti. Guwapa siya sa biglang tingin, pero kung titingnang maigi, mapapansin ang maninipis na mga guhit sa noo at sa dulo ng mga mata, at mahihinuhang siya ay isang babaeng nakaranas na ng mga unos sa buhay.

{11.23}
Laging si Tan Sua ang nilalapitan ng babaeng nakaitim tuwing bumibili sa tindahan. Kung nagkataong abala si Tan Sua, tumitingin muna siya ng mga tela at mga produktong pampaganda, nagtatanong-tanong ng presyo, pero hindi naman bumibili. Mukhang matagal niya nang kakilala si Tan Sua.

{11.24}
Kung mag-usap sila'y laging may buntong-hininga, malungkot ang mga mata, may ulap ng lumbay pati mga kilay, kaya't wari'y biglang tumatanda nang maraming taon. Sa isang banda'y laging seryoso ang mukha ni Tan Sua. Tahimik siyang nakikinig at bihirang umimik, na para bang ayaw makasugat ng damdamin. Tila ayaw makasaling ng malulungkot na mga alaala.

{11.25}
Kung lumalabas si Ang Taoke, kusang lumalapit at nakikipag-usap sa kanya ang babaeng nakaitim sa wikang katutubong may halong Espanyol, na para bang humihingi ng tulong. Tila nakikisimpatiya namang tumatango-tango si Ang Taoke. May mga sinasabing tila nang-aalo, saka ihahatid palabas ng tindahan ang babaeng nakaitim.

{11.26}
Pag nakikita ni Lim Kui ang babaeng nakaitim, namimilog at kumikislap ang maliliit niyang mata. Nangingintab pati mga balat sa mukha. Parang pusang nakatitig sa munting bubuwit. Kahit abala siya sa pagharap sa mga kostumer, lumilingon siya nang kung ilang beses para sulyapan ang babaeng nakaitim. junge Maus
zurückblicken
verstohlen blicken Sa mga pagkakataong dumarating sa tindahan ang babae at wala si Tan Sua, agad sumasalubong si Lim Kui at bumabati, abot-tenga ang ngiti. Masigasig niyang ineestima ang babaeng nakaitim. Kung bumibili ito ng bigas at ano pa man, laging may kaunting dagdag. At wala siyang tigil sa kasasalita habang pinagsisilbihan ang babae. Kung ano-ano ang itinatanong. Sa umpisa'y malamig kay Lim Kui ang babaeng nakaitim, pero kalauna'y madalas siya nitong pasalamatan at tapunan ng mapang-akit na ngiti. tüchtig
Pause
mit der Zeit
 {11.4}
Mula noo'y kay Lim Kui na lumalapit ang babaeng nakaitim pag dumarating sa tindahan para bumili ng bigas at nagkataong abala si Tan Sua. Naniningkit sa tuwa ang mga mata ni Lim Kui habang tumatakal ng bigas, at panay ang papuri sa babae na ito'y mabait at maganda. schräg stehen
(singkịt)
alle
Lob
Madalas akong nakatayo sa harapan ng tindahan, sa mismong tabi ng lagayan ng bigas, para agad kong matulungan ang mga mamimili na maisakay sa kalesa ang bigas na binili at para matulungan din ang mga kutsero sa pagbuhat ng pulot, kaya't kitang-kita ko ang mga ikinikilos ni Lim Kui pag kaharap ang babaeng nakaitim. Minsan, hindi sinasadyang nakita kong pinisil ni Lim Kui ang palad ng babae nang iabot dito ang sukli. Ngumiti lang ang babae, walang anumang sinabi. (Hand) drücken

 {11.5}
Paunti-unti, nalaman ko ang mga bagay-bagay tungkol sa babaeng nakaitim. Isha ang pangalan niya. Nakatira siya malapit sa estasyon ng tren. Nagtataka ako kung bakit lagi itong nakaitim. Sabi ni Tan Sua, paano'y patay na ang asawa nito, at ayon sa kaugalian sa bayang mapulo, itim ang suot ng mga nagluluksa, kaiba sa puti na siyang isinusuot ng mga namatayan sa Tengsua (China).  
Tuwing Biyernes ng hapon, nagpupunta sa kabayanan si Ang Taoke para mamili ng mga paninda. Sumasama si Tan Sua para tumulong sa pagbuhat. Nagbubus sila pag-alis, at pag-uwi'y sakay ng kalesang punong-puno ng paninda. Kung talagang marami ang pinamili nila, ang binilhan ang mismong naghahatid sa mga paninda sakay ng trak. ?
  
Isang araw, sumama na naman si Tan Sua kay Ang Taoke para mamili sa bayan. Sina Dy Koyi at Lim Kui ang nakatao sa tindahan. Ako nama'y abalang pinupuno ng bigas ang mga lalagyan. Mangilan-ngilan lang ang namimili, na pagkabili'y agad nag-aalisan. Eines Tages ging Tan Sua zusammen mit Ang Taoke, um in der Stadt einzukaufen. Dy Koyi und Lim Kui waren im Laden. Ich jedoch war beschäftigt, um Reis in das Fach einzufüllen. Es gab nur wenige Kunden, die nach ihrem Einkauf sofort wieder verschwanden.

 {11.6}
Maya-maya'y dumating si Isha. Mas kabigha-bighani ang suot kaysa karaniwan. May pulbo siya sa mukha. Mapula sa lipstick ang mga labi. Sa manipis na itim na bestida, naaaninag ang kulay rosas na panloob na palda. Nilapitan niya si Lim Kui pagpasok sa tindahan, pero wala siyang biniling anuman. Pagkatapos nilang mag-usap nang mahina, lumapit si Lim Kui kay Dy Koyi at may ibinulong. Etwas später kam Isha. Ihr Aufzug war viel auffälliger als sonst. Sie hatte Puder im Gesicht. Die Lippen waren rot mit Lippenstift. In ihrem dünnen schwarzen Kleid schimmert etwas in rosa Farbe unter ihrem Rock. Sie geht nahe zu Lim Kui, als sie den Laden betritt, kauft aber nichts. Nachdem sie leise miteinander gesprochen haben, nähert sich Lim Kui Dy Koyi und flüstert etwas.
Nagkunot-noo lang ang huli. Tumayo si Lim Kui sa pinto papasok sa tindahan saka kinawayan si Isha. Sumunod naman ang babae papunta sa loob. Pagkalipas ng mga isang oras, lumabas si Lim Kui at nagpalinga-linga. Noo'y wala ni isa mang namimili at kasalukuyang umiidlip si Dy Koyi. Lumingon sa loob si Lim Kui at saka sumenyas. Lumabas si Isha na medyo gulo ang buhok, bahagyang namumula ang mga pisngi, at nagmamadaling umalis. Letzterer legt nur die Stirn in Falten. Lim Kui erhebt sich zur Tür und geht ins Innere des Ladens und winkt Isha. Die Frau folgt ihm nach innen. Nachdem etwa eine Stunde vergangen ist, kommt Lim Kui heraus und dreht den Kopf in alle Richtungen. Da war kein einziger Kunde, und gegenwärtig hält Di Koyi ein kleines Schläfchen. Isha kommt heraus mit etwas verwirrtem Haar, ihre Wangen sind etwas gerötet, und eilt wegzugehen.
   

 {11.7}
Magmula noon, kada isa o dalawang linggo, basta't namimili sa bayan sina Ang Taoke at Tan Sua, dumarating si Isha at dinadala siya ni Lim Kui sa loob ng tindahan. At laging matagal na matagal bago sila lumabas. Seit damals kam Isha alle eine oder zwei Wochen, wenn (?) Ang Taoke und Tan Sua in der Stadt einkaufen waren, und sie wurde von Lim Kui in das Innere des Ladens geführt (getragen). Und immer dauerte es lange, bis sie wieder heraus kamen.
Bihirang mangyari ang pagpapapasok ng katutubo sa loob ng tindahan. Ayaw magpapasok ni Ang Taoke ng tagalabas, maliban na lang kung may parokyanong bibili ng isang sakong bigas, o kaya'y may kutserong humihingi ng tubig para sa kabayo. Pero ano ang ginagawa nina Lim Kui at Isha sa loob ng tindahan? At bakit nangyayari iyon tuwing Biyernes ng hapon? Punong-puno ng pagtataka ang aking kalooban, kaya't nang minsang pumasok uli sila sa tindahan, tinanong ko si Dy Koyi, "Koyi Peh, ano'ng ginagawa nila sa loob?" Ein seltsames Geschehen war, dass Einheimischen der Zutritt ins Innere des Ladens erlaubt wurde. Ang Taole wollte Außenstehenden den Zutritt nicht zulassen, außer wenn mal ein Kunde einen Sack Reis kaufte oder wenn ein Kutscher um Wasser für die Pferde bat. Aber was taten Lim Kui und Isha im Inneren des Ladens? Und warum geschah dies am Freitagnachmittag? Voll von Überraschungen war mein Inneres, deshalb fragte ich Dy Koyi einmal, als sie wieder in den Laden gingen: "Koyi Peh, was machen die da drin?"
   

 {11.8}
"May pinag-uusapan lang sila," parang walang anumang sabi ni Dy Koyi. "Ano'ng pinag-uusapan? Bakit 'alang katapusan?" tanong ko naman. "A Song, huwag kang makialam! Bata ka pa!" sabi naman ni Dy Koyi. "Sie reden da nur miteinander", als ob es weiter nichts sei, sagte Dy Koyi. "Was reden sie da? Warum ohne Ende?" fragte ich weiter. "A Song, misch dich da nicht ein! Du bist noch ein Kind!" sagte darauf Dy Koyi.
Sabi ko, "Koyi Peh, di ba bilin ni Ang Taoke huwag magpapapasok ng huanna sa loob ng tindahan? E ba't nagpapapasok si Lim Kui Chiak ng huannapo?" Seryoso ang sagot ni Dy Koyi, "A Song, huwag na huwag mong sasabihin kahit kanino ang bagay na 'to! Hindi dapat malaman ni Ang Taoke. Lalong hindi dapat makarating kay Tan Sua. Naiintindihan mo ba?" Ich sagte: "Älterer Bruder Koyi, hat nicht Ang Taoke den Auftrag erteilt, das Fremde nicht in das Innere des Ladens gelassen werden dürfen. Und warum lässt Lim Kui Chiak eine Fremde herein?" Seh ernst war die Antwort von Di Koyi: "A Song, sprich mit niemanden über diese Sache. Ang Taoke braucht das nicht zu wissen. Noch weniger braucht das Tan Sua zu erfahren. Hast du das verstanden?"

 {11.9}
Umiling-iling ako. "Hindi ko naiintindihan!" Sabi ni Dy Koyi, "Huwag na huwag makikialam sa usapin ng matatanda ang mga bata. Huwag na huwag mo ipagsasabi kahit kanino!" Ich schüttelte den Kopf. "Ich verstehe gar nichts." Dy Koyi sagte: "Kinder dürfen sich niemals in die Angelegenheiten Erwachsener einmischen. Sag niemanden etwas davon."
Hindi nga ba't ako'y isang bata? Trese anyos lang ako. Pero sa nakikita kong patagong pagpasok at paglabas nina Lim Kui at Isha sa tindahan, alam kong hindi maganda ang nangyayari. Alam ni Dy Koyi ang nangyayari, pero ayaw niyang sabihin sa akin, at ayaw niya ring ipagsabi ko kahit kanino. Kaya naman lalo lang tumindi [nanghina] ang aking pagtataka, at gustong-gusto kong malaman kung ano ba talaga ang ginagawa nina Lim Kui at Isha. Wirklich nicht, und ich soll ein Kind sein? Ich bin nur dreizehn Jahre alt. Aber was ich über den heimlichen Ein- und Austritt von Lim Kui und Isha gesehen habe, da weiß ich, das diese Dinge nicht gut sind. Dy Koyi weiß, was los ist, aber er will es mir nicht sagen, und er will nicht, dass ich mit jemandem darüber spreche. Deshalb wird meine Überraschung heftiger, und ich möchte wirklich wissen, was Lim Kui und Isha da wirklich machen.
   

 {11.10}
Sa isa na namang araw ng Biyernes, umalis sina Ang Taoke at Tan Sua mga alas-tres ng hapon. Naiwan kaming tatlo sa tindahan. Kakaunti ang mamimili. Panay ang tingin ni Lim Kui sa kalsada. Hindi mapakali. Parang langgam sa mainit na kawali. Nang mag-alas-kuwatro, tumayo na siya at naghintay sa harap ng tindahan. Wieder an einem Freitag, verließen Ang Taoke und Tan Sua den Laden. um fünfzehn Uhr. Wir drei blieben zurück. Es waren kaum Kunden da. Ununterbrochen war der Blick von Lim Kui auf die Straße. Ruhelos. Wie eine Ameise in der heißen Pfanne. Al es sechzehn Uhr war war, stand er auf und wartete vor dem Laden.
Pag may dumarating na ilang mamimili, napipilitang pumasok si Lim Kui sa tindahan para harapin ang mga ito. Maya-maya'y dumating ang babaeng nakaitim, at nang makitang may mga bumibili, nagkunwa itong tumitingin-tingin sa mga paninda sa eskaparate, saka patagong pumasok sa maliit na pinto papunta sa loob ng tindhan. Kasalukuyang pumipili pa ang kostumer na inaasikaso ni Lim Kui. Tinawag niya ako para siyang humarap, at nagmamadaling sumunod sa loob. Als paar Kunden den Laden betraten, war Lim Kui gezwungen, in den Laden zu gehen, um sie zu bedienen. Etwas später kam die Frau in Schwarz, sie hatte gesehen, dass da Kunden waren, sie vertiefte sich zum Schein in die Waren in der Glasvitrine, und ging heimlich zur kleinen Tür zum Inneren des Ladens. Gleichzeitig beanspruchten noch die Kunden die Aufmerksamkeit von Lim Kui. Er bat mich, sie zu bedienen und folgte eilends nach innen.

 {11.11}
Pagkabayad at pagkaalis ng mamimiling hinarap ko'y wala nang dumating pa na dapat kong harapin. Nakita kong abala si Dy Koyi sa pagtitinda ng tela. Nagkunwa akong tutugon sa tawag ng kalikasan at nagmamadaling pumasok sa loob. Gusto kong malaman kung ano ang ginagawa nina Lim Kui at Isha. Pero pagpasok ko sa loob, hindi ko nakita ni anino nila. Nachdem die Kunden, die ich bedient hatte, bezahlt hatten und gegangen waren, kam niemand mehr den ich bedienen musste. Dy Koyi sah ich beschäftigt mit dem Verkauf von Stoff. Zum Schein folgte ich einem natürlichen Bedürfnis und ging eilends nach innen. Ich wollte erfahren, was Lim Kui und Isha taten. Aber als herein ging, sah ich nicht mal einen Schatten von ihnen.
Nasaan sila? Tiyak na nasa itaas, naisip ko. Tumindi ang aking pagtataka. Maingat akong umakyat sa hagdan at pumasok sa silid na imbakan ng mga paninda. Nakita kong nakapinid ang pinto ng silid-tulugan. Patingkayad akong lumapit sa pinto, pero wala akong marinig na anuman mula sa loob. Wo waren sie? Sicher oben, dachte ich. Mein Erstaunen wurde größer. Vorsichtig kletterte ich die Treppe nach oben und betrat den Lagerraum für die Waren. Ich sah, dass die Tür zum Schlafzimmer geschlossen war. Auf Zehenspitzen näherte ich mich der Tür, aber ich hörte nichts von drinnen.
Sisilip sana ako sa siwang pero laking pagkabigla ko nang maramdamang hablutin ng dalawang malalakas na kamay ang aking kuwelyo mula sa likuran. Paglingon ko'y nakita ko si Tan Sua. Magsasalita sana ako pero tinakpan niya ng palad ang bibig ko, saka gaya ng lawin na may dagit na sisiw, marahan niya akong ibinaba sa may hagdanan at hinila pababa. Ich hätte gern durch den Türschlitz geschaut, aber mein Schock war groß, als ich fühlte, wie mein Kragen von hinten von zwei kräftigen Händen weggezogen wurde. Als ich nach hinten blickte, sah ich Tan Sua. Ich wollte was sagen, aber er verschloss mit seiner Hand meinen Mund, dann brachte er mich, wie ein Falke, der ein Küken geschlagen hat, langsam zur Treppe und zog mich herunter.

 {11.12}
"A Song, ano'ng ginagawa mo sa itaas?" Mabalasik ang tinig ni Tan Sua, at nanlilisik ang kanyang mga mata. Para naman akong nahuli sa akto ng pagnanakaw, o nakikialam sa bagay na hindi dapat pakialaman, kaya naman uutal-utal ako sa pagsagot. "Si Balat, dinala si Isha sa ..." "Tama na! Lumabas ka na!" galit na sabi ni Tan Sua. "A Song, was machst du da oben?" Die Stimme von Tan Sua ist aufbrausend, und seine Augen blitzen vor Ärger. Wie ein Dieb, der auf frischer Tat ertappt wurde oder wie jemand, der sich in Dinge einmischt, die ihn nichts angehen, stammelte ich eine Antwort. "Balat, der hat die Isha geführt ..." "Schluss jetzt! Raus mit dir!" sagte aufgeregt Tan Sua.
Habang papunta sa tindahan, naisip kong wala naman talaga akong nagawang masama. Sumobra lang ang pagtataka ko. Kaya't sumama ang loob ko dahil pakiramdam ko'y lumabis ang galit ni Tan Sua sa akin. Nasundan pa ng pag-uusisa ni Dy Koyi, "A Song, sa'n ka ba nagpunta?" "Umihi lang ako sa likod," pagsisinungaling ko. Di na nagtanong pa si Dy Koyi. Maya-maya'y ako naman ang nagtanong sa kanya, "Koyi Peh, ba't maagang umuwi si Tan Sua Chiak?" Während ich zum Laden ging, dachte ich, dass ich eigentlich nichts Schlimmes getan hatte. Meine Neugier war nur zu groß. Deshalb, weil ich ein Gefühl hatte, wurde der Ärger von Tan Sua auf mich zu groß. Dann folgte seine Frage, "A Song, wo bist du hingegangen?" "Ich bin nur hinten zur Toilette gegangen", log ich. Dy Koyi fragte weiter nichts. Etwas später fragte ich ihn dann: "Koyi Peh, warum ist Tan Sua Chiak so früh zurückgekommen?"
   

 {11.13}
"Hindi nila nabili ang dapat bilhin, kaya pinauna na siya ni Ang Taoke." "Koyi Peh, umakyat sa itaas si Lim Kui Chiak at 'yong huannapo ..." hindi nakapagpigil na sinabi ko sa kanya ang aking natuklasan, nang biglang narinig ko ang mga yabag ni Tan Sua mula sa pasilyo, at hindi ko naituloy ang sasabihin. Parang langit na maulap ang mukha ni Tan Sua. Galit na galit na naupo at nangalumbaba sa likuran ng lalagyan ng bigas. "Sie konnten nicht kaufen, was sie brauchten, darum ist er vor Ang Taoke hier." "Koyi Peh, gingen Lim Kui Chiak und die Fremde nach oben ...", konnte ich mir nicht verbeißen, ihm meine Entdeckung zu sagen. Als ich plötzlich die Schritte von Tan Sua vom Korridor hörte, hörte ich auf zu sprechen. Wie ein Himmel voller Wolken war Tan Suas Gesicht. Sehr verärgert setzte er sich und stützte das Kinn auf die Hand, hinter dem Reislager.
Namula ang mukha ng babaeng nakaitim nang lumabas at makita si Tan Sua. Nagmamadali itong lumabas ng tindahan. Hindi maitaas ang paningin. Kasunod na lumabas si Lim Kui. May nakasubong sigarilyo sa bibig at kontentong-kontentong bumubuga ng usok. Pero laking gulat niya nang makita si Tan Sua na sinisibat siya ng matatalim na tingin. Pinigil niya ang pangangatog ng katawan, nagkunwang kalmado at babalik sana sa loob ng tindahan. "Balat! Huwag kang aalis!" parang kulog na sigaw ni Tan Sua, na ikinagitla ni Lim Kui. Das Gesicht der Frau in Schwarz wurde rot, als sie heraus kam und Tan Sua sah. Eilends verließ sie den Laden. Ihr Blick war gesenkt. Dann ging Lim Kui nach draußen. Er hatte eine brennende Zigarette im Mund und stieß zufrieden den Rauch aus. Aber er erschrak sehr, als er Tan Sua sah, der ihn mit scharfen Blicken durchbohrte. Sein Körper zitterte, er tat sehr ruhig und wollte in den Laden zurückkommen. "Balat, lauf nicht weg!" schrie Tan Sua wie der Donner und erschrak Lim Kui.
   

 {11.14}
Dahan-dahang lumapit si Tan Sua kay Lim Kui, na takot na takot na napaatras at nagtanong, "Ano, ano'ng gusto mong gawin?" Bilang sagot, itinaas ni Tan Sua ang malaking kamay at binigyan si Lim Kui ng magkasunod na sampal. Agad namula ang mukha ni Lim Kui. Hinimas niya ng kaliwang kamay ang mga pisnging namula, at umastang lalaban ang kanan. Ruhig näherte sich Tan Sua Lim Kui, der änstlich zurückwich und fragte: "Was soll ich nur tun?" Als Antwort erhob Tan Sua seine große Hand und versetzte Lim Kui aufeinander folgende Schläge. Sofort wurde Lim Kuis Gesicht rot. Mit der linken Hand strich er über seine geröteten Wangen und hielt die Rechte zur Gegenwehr.
"Ba't mo 'ko sinampal?" tila naagrabyadong tanong niya. "Hayop! Hayop ka!" Galit na galit na itinaas uli ni Tan Sua ang kamay pero mabilis na lumapit si Dy Koyi para awatin siya. "Walanghiya ka! Sumosobra ka na!" Galit na galit pa rin si Tan Sua. "Warum schlägst du mich?" fragte er verletzt. "Ein Tier bist du!" Wieder hob Tan Sua sehr wütend seine Hand, aber schnell kam Dy Koyi näher, um ihn zu beruhigen. "Du bist unverschämt! Du treibst es zu weit!" Tan Sua ist immer noch wütend.
"Sino'ng sumosobra? Ano mo ba siya?" Lumakas ang loob ni Lim Kui nang makitang may umawat kay Tan Sua. "Gusto naman niya, at nagbayad ako. Ano'ng pakialam mo?" "May konting barya ka lang, 'kala mo kung sino ka na!" sabi ni Tan Sua, kuyom ang kamaong pilit kumakawala kay Dy Koyi. "Tama na! Tama na!" awat ni Dy Koyi. Takot na takot si Lim Kui. Ayaw niyang masaktan pa. Bubusa-busa siyang umatras papunta sa likuran ng tindahan at nagtago roon. "Wer treibt es hier zu weit? Was bist du schon für sie? Lim Kui fühlt sich stärker als er sieht, wie Tan Sua beruhigt wird. "Sie will das, und ich zahle dafür! Was hängst du dich da rein?" "Du hast bloß ein bisschen Kleingeld, ich denke jetzt, was für einer du bist!" sagt Tan Sua ...
   

 {11.15}
Nakatikim ng dalawang sampal si Lim Kui, pero hindi niya nagawang magreklamo o magsumbong kanino man. Kung magsusumbong siya'y nakakahiya lang! Ayaw na ayaw ni Ang Taoke ang ginawa niya. Sumuway siya sa patakaran nang magdala siya ng huannapo sa itaas, at takot na takot siyang malaman ito ng amo. Kaya naman tumahimik na lang siya at nagtanim ng galit. At naghintay ng pagkakataong makaganti. ungehorsam sein
heimzahlen
Noo'y nagtataka lang ako kung ano talaga ang ginagawa nina Lim Kui at Isha, pero nang marinig kong sinabi ni Lim Kui na "Gusto naman niya, at nagbayad ako" ay saka ko nahinuha kung ano talaga ng nangyayari. Pero naging palaisipan naman sa akin ang relasyon nina Tan Sua at Isha, at gustong-gusto ko iyong malaman. Ilang beses akong nagtanong kay Tan Sua, pero ayaw niya namang sabihin. Hanggang sa sumunod na taon, saka lang ipinagtapat ni Tan Sua sa akin ang lahat-lahat bago siya umalis sa Asia Bazaar. Iyo'y pagkatapos na naging mananayaw si Isha sa bahay-aliwan.  


Kuwento nina Tan Sua at Isha{12.1}
Tan Sua ist Waise und wird von seinem Onkel adoaptiert. Er arbeitet fleißig und verdient wenig Geld. Mit 20 Jahren rettet er die achtzehn Jahre alte Isha auf einem alten Friedhof vor einer Vergewaltigung. Er besiegt die beiden Schurken und wird dabei verletzt. Isha bringt ihn zu ihrer Wohnung und pflegt ihn dort.
Nagkaroon ng kuwento ng pag-iibigan sina Tan Sua at Isha sampung taon ang nakaraan, ngunit iyo'y sawimpalad na pag-ibig na nauwi sa paghihiwalay. Nakaukit ang kuwentong iyon sa puso ni Tan Sua, at malaki ang naging epekto nito sa kanyang buhay. unglücklich
eingraviert

 {12.2}
Nasawi sa isang aksidente sa pagawaan ang ama ni Tan Sua noong 1923, at para siyang bangkang nagpalutang-lutang sa madilim na karagatan, halos mawalan ng pag-asa sa kinabukasan. Sa kabutihang palad, inampon siya ng kababayan ng ama na si Tan Tiak, at nailigtas siya sa pagpapalaboy- laboy sa lansangan. sterben
schwabbelig

 {12.3}
Mahigit tatlumpung taon ang tanda ni Tan Tiak kay Tan Sua, pero kung pagkakasunod ng henerasyon ang pagbabatayan, pareho silang kabilang sa henerasyon ng "Yu" (Mandarin) o "Giok" (Hokkien). Kaya sa talaan ng angkan ng mga Tan, Tan Giok Sua at Tan Giok Tiak ang pangalan nilang nakatala. Pero ayon sa nakaugalian sa bayan nila sa Tsina, ang mga maykaya, mga nakapag-aral at mga opisyal lang ang gumagamit sa buong pangalan.Ang karaniwang mamamaya'y ang apelyido at ang ikalawang character lang ng pangalan ang ginagamit.  
Matanda nang dalawang taon si Tan Tiak sa ama ni Tan Sua, kaya't "apeh" (nakatatandang kapatid na lalaki ng ama) ang itinawag ni Tan Sua sa amain. Hindi naman nakapag-aral ng mga obrang klasiko si Tan Tiak, pero ewan kung bakit naging piyudal ang kaisipan. Para sa kanya'y taliwas sa alituntunin ang pagtawag sa kanya ni Tan Sua ng apeh. Iginiit niyang magturingan silang magkapatid, kaya't "sioti" (nakababatang kapatid na lalaki) o "A Sua" ang itinawag niya kay Tan Sua. "Ahia" (kuya) naman ang itinawag sa kanya ng ampon. feudal
abweichend
beteuern
erwähnen

 {12.4}
Sastre sa isang patahian si Tan Tiak. Isang katutubo ang kanyang amo. Siya lang ang Tsino sa patahian. Mahusay at maabilidad siyang sastre, pero sa maliit na siyudad, hanggang sisenta pesos lang ang buwanang sahod niya. Pinakamalaking pangarap niya sa buhay ang makapagbukas ng sariling patahian, pero kalahati ng kita niya'y ipinapadala sa pamilya sa Tengsua. Kung ibabawas ang gastos sa pagkain at upa sa kuwarto, wala nang gaanong natitira. Kung ilampung taon siyang nagsikap at nagtipid, pero magkano lang ang naipong pera. Nauwi sa bula ang pangarap na yumaman. Schneider

 {12.5}
Umupa si Tan Tiak ng isang entresuwelo sa siyudad. Limang piso ang buwanang upa. Parang bahay ng kalapati ang entresuwelo. Mataas lang nang kaunti sa isang tao. Nang malagyan ng katreng pang-isahang tao, sapat na lamang latagan ng banig ang natirang espasyo. Sa katre natulog si Tan Tiak. Sa sahig naman si Tan Sua. Anupa't ang maliit entresuwelo ang nagsilbing tahanan ng nagturingang magkapatid. Zwischengeschoss
Bett
Fußbodenbelag
deshalb

 {12.6}
Tinangkang turuang manahi ni Tan Tiak ang ampon, pero hindi bagay sa pinong gawain ang mga kamay ni Tan Sua. Sa gayo'y ipinasok niya sa isang tindahan ang itinuring na kapatid. Dahil bata pa at walang gaanong pinag-aralan, rinanggap si ran Sua bilang aprentis. Libre ang pagkain ar tulugan, at may sahod na kinse pesos kada buwan. Ngunit, laging nasa isip ni Tan Sua ang lolo at inang naiwan sa Tengsua. Gusto niyang suportahan ang mga ito, pero paano magkakasiya ang kinse pesos na buwanang suweldo? Kailangang kumita siya nang mas malaki! unternehmen
Nang magbalik sa Nanyang noong nakaraang taon at nagsara ang maliit na tindahan ng ama sa Siyudad L, naranasan niyang maging trabahador. Kumita siya ng mahigit piso bawat araw at kung mag-o-overtime, o kaya'y magbubuhat ng mga kargamento sa piyer, o magtatrabaho sa konstruksiyon, maaari siyang kumita ng dalawang piso bawat araw. Sa gayo'y ipinasiya niyang magbenta na lamang ng lakas para kumita nang mas malaki para sa pamilya.  

 {12.7}
Malaki ang itinangkad ni Tan Sua nang magdidisiotso na. Mabilis na mabilis ang paglaki niya, gaya ng labong o murang kawayan pagkatapos ng ulan. Kailangan lang ang sapat na nutrisyon, hamog at sikat ng araw at agad na bubulas at yayabong. Hindi nakatikim ng masasarap na pagkain. si Tan Sua, pero kahit tinapay at kanin ang kinakain sa araw-araw at tubig at mumurahing tsaa ang kadalasang iniinom, lumaki siyang malakas at matipuno. Lalo pang pinalakas at pinatigas ng pagpaparulo ng pawis sa mabibigat na trabaho ang kanyang mga buto't kalamnan. Wala pang tatlong taon mula nang ampunin ni Tan Tiak, gaya na ng sa weightlifter ang kanyang pangangarawan, at para siyang toreng bakal kung nakatayo sa tabi ng payat at maliit na amain. 

 {12.8}
Isang hapong katitila ng malakas na ulan pero tuloy-tuloy pa ang ulang tikatik, nagtatrabaho si Tan Sua sa isang kontruksiyon sa labas ng siyudad. Nagbubuhat siya ng mga supot ng semento paakyat sa ikatlong palapag. Paisa-isang supot lang ang kayang buhatin ng mga kasama. Siya'y dala-dalawa. Basang-basa sa naghalong pawis at tubig-ulan ang suot niyang puting kamiseta at asul na pantalon, pero tuloy-tuloy siya sa paggawa. Tumigil lang nang sumilbato ang kapatas para ihudyat ang pagtigil ng trabaho. Pagkakuha sa sahod na dalawang piso at limampung sentimo, hinubad niya ang kamiseta, at pagkatapos pigain ang pawis at tubig-ulan, muli niya itong isinuot sa katawang tila umuusok sa init, at saka naglakad pauwi. 

 {12.9}
Tumigil na rin ang ulan nang magdapithapon. May kadiliman na ang langit, pero nakasungaw pa ang liwanag sa kanluran, liwanag na pinahiran ng dilaw na ginintuan, kaya naman nagmukhang puting pader na hinagisan ng isang dakot na putik ng salbaheng bata. Hindi pansin ni Tan Sua ang pagbabago ng kulay ng langit, ngunit batid niyang hindi na maaga kung kaya't nagmamadali ang pagod na mga binting humakbang siya pauwi. Sa paglalakad ay bumubuo ng plano sa isip. heraussehen, herauskommen
wild
Naisip niyang dumaan muna sa maliit na restoran at gumasta ng beinte sentimos para sa isang platong bihon guisado. Tapos ay gagasta siya ng dalawang senrimo para sa apat na pirasong tinapay na mey palamang matamis na coco jam o niyog na halaya. Bibili rin siya ng halagang sampung sentimong maalat na karne ng ulo ng baboy para sa hapunan ni Tan Tiak, at para na rin sa almusal niya kinabukasan. Mula pa noong isang taon, umaabot sa dalawang piso ang arawang kita ni Tan Sua. Bilang pagtanaw ng utang na loob sa kumupkop sa kanya, inako niya ang pagbabayad sa buwanang upa sa kuwarto. Madalas pa siyang bumili at mag-uwi ng pagkain pagkagaling sa trabaho. Paano kasi'y sampung oras ang trabaho ni Tan Tiak araw-araw at mga alas-otso na ng gabi kung makauwi ito sa entresuwelo. behüten

 {12.10}
Sa pag-uwi ni Tan Sua mula sa trabaho, napaparaan siya sa isang dalisdis. Sa tuktok ng dalisdis, may isang maliit na matandang simbahang Katoliko, na sinasabing itinayo ng mga Europeo nang una silang makarating sa isla. Sa maliit na simbahang iyon nagsisimba ang mga maralita. Sa likod ng simbahan, may isang halos tiwangwang na lumang sementeryo. Ito rin ang libingan ng mga maralita, at marami sa mga puntod ay luma na at sira-sira, kung kaya't may mga kabaong at nangitim nang kalansay na lumabas na mula sa pagkakalibing. Abhang
sehr arm
völlig offen
Grab
Skelett
Naging pugad ng ahas at daga ang mga lumang puntod, at sa buong sementeryo'y tumubo ang mga halamang matitinik at mga ligaw na yantok. Ang mga talahib ay umabot na sa kung ilang piye ang taas. Nangabuwal na rin ang maraming krus na gawa sa kahoy. Sa gitna ng libinga'y may isang malaking punong kalbo. Minsan itong rinamaan ng kidlat, at makikita pa ang mangitim-ngitim na pilat na nilikha nito. Pero sa bahaging ibaba ng puno'y malago pa ang mge sanga at dahon, samantalang sa bahaging itaas nito, na kinalbo ng tama ng kidlat, ay may ilang pugad ng uwak. wild
Rattan
hohes Gras
Fuß (Maß)
Sa bukang-liwayway at sa dapithapon, dumarapo sa mga pugad at naghuhunihan ang kawan ng mga uwak. Nangasira at nangabuwal na rin ang mga pader sa paligid ng libingan. Matagal nang sira ang dalawang pinto sa pasukan, at nanatiling nakabukas ang mga ito. Ayon sa sabi-sabi, pagsapit ng gabi'y madalas makarinig sa semenreryo ng panaghoy ng babaeng multo. Kaya naman mas ginugusto ng mga taong ikutan at iwasan ang simbahan at ang sementeryo. Pag araw ay may mangilan-ngilang nagdaraan dito, pero pag gabi'y walang nangangahas magdaan. umgefallen
Klagelied
wenige sein

 {12.11}
Noong bata pa'y nakasama si Tan Sua sa ama sa pagsamba at pagsisindi ng insenso sa mga tempro ng Guanyin (Diyosa ng Awa), pero kailanma',y hindi siya gaanong naniwara sa mga diyos at multo. Ngayo'y matipuno siya at matapang, kaya naman walang takot na pinili niya ang pinakamalapit na daan. Naglakad siya sa makitid na landas sa mismong tabi ng pader ng libingan, sa paana'y natahpakan ang mga ligaw na damong basa pa sa tubig-ulan.  

 {12.12}
"Ayy! Ayy! Ayy ... " biglang-bigla, nakarinig si Tan Sua ng mga hibik mula sa libingan. Matinis ang tinig, para bang pilit pinahahaba ang leeg sa paghibik. Nabigla si Tan Sua sa narinig. Kinilabutan siya, pero hindi siya kumaripas ng takbo, bagkus ay tumigil sa paghakbang at tinalasan ang pandinig.
"Ayy! Ayy! Ayy ... " sunod-sunod na namang hibik.
"Totoo kayang may babaeng multong tumataghoy?" naisaloob ni Tan Sua. Hindi siya mapalagay.
"Tulungan n'yo 'ko! Tulungan ..." tinig iyon ng isang "huannapo" na humihingi ng saklolo, na tila tinakpan ng kung sino ang bibig kung kaya't natigil sa pagsigaw.
schrill
erzwungen
Gänsehaut
schnell laufen
im Gegenteil

 {12.13}
Sa panahong nasa bayan sa Tsina, nakabasa si Tan Sua ng mga kuwento tungkol sa magigiting na mandirigma, at natanim sa puso niya ang paghanga sa kagiringan ng mga bida sa kuwento. Sa gayo'y isinampa niya ang dalawang kamay sa pader at umigpaw sa kabila nito, saka mabilis na tumakbo papunta sa pinagmulan ng hibik, hindi alintana ang natatapakang mga ligaw na damo at yantok. heldenhaft
Bewunderung
überklettern
übersteigen
achten auf

 {12.14}
Mga ilang metro mura sa matandang puno sa gitna ng libingan, nakita ni Tan Sua na pigil-pigil ng dalawang maton ang magkabilang balikat ng isang babae. Tutop ng payat at matangkad na maton ang bibig ng babae, samantalang pilit hinihila ng pandak na maton ang itim na palda nito. Nagsisisipa at nagpupumiglas ang babae. Punit na ang blusa nitong bulaklakin, at nakahantad ang puting panloob. Magulo ang itim na buhok na nakatakip sa mukha nito. Schläger
zuhalten
Fußtritt
wegkommen
entblößt

 {12.15}
"Tigil! Tumigil kayo!" malakas na sigaw ng nagsiklab na si Tan Sua. Dahan-dahan siyang lumapit sa dalawang maton, nakahanda sa isang labanan. Nagulat ang dalawang maton. Binitiwan ang babae at hinarap si Tan Sua. Bahagya silang kinabahan nang makitang ang dumating ay isang matipuno at malaking lalaki. Ngunit nang kaharap na nila si Tan Sua ar nakitang ito'y isang kabataang may puntong Tsino ang wikang katutubo, at ito'y nag-iisa samantalang dalawa sila, muling lumakas ang loob nila at pinagtawanan ang kaharap. loslassen
nervös werden
Akzent
auslachen
"Hahaha, intsik baboy!" nakatawang sabi ng payat na maton, na sa malas ay mahigit tatlumpung taong gulang. Itinupi niya ang magkabilang manggas ng kamisadentrong checkered, at tinanong si Tan Sua habang lumalapit dito, "Gusto mong malibing na rin sa hukay?" "Sibat na! Anak ng puta!" sabi naman ng pandak na maton na nakasuot ng pulang kamiseta, at ang itsura'y mas bata kaysa kasama. Nakahalukipkip ito at hindi umaalis sa kinatatayuan. hoch krempeln
Speer
mit verschränkten Armen

 {12.16}
Hinarap ni Tan Sua ang payat at matangkad na maton, na kuyom ang mga kamaong pumormang makikipagsuntukan. Nakapag-aral ng martial arts at judo si Tan Sua mula sa isang maestro. Sa mga pinasukang trabaho sa nakalipas na tatlong taon, hindi miminsang nakaengkuwentro siya ng mga "huanna" na nais umapi sa kanya, at ang mga ito'y pawang pinatikim niya ng bagsik ng martial arts ng mga Tsino. Ngayo'y wala ni katiting na kabang hinarap niya ang dalawang maton. Humanda siyang makipaglaban, pero sinadya niyang umatras nang dahan-dahan. ballen
Faust
kämpferisch
unterdrücken
alle
Heftigkeit

 {12.17}
Lalong tumapang ang payat at matangkad na maton dahil inakalang natakot si Tan Sua. Nang mga dalawang hakbang na lamang ang agwat sa kaharap, bigla itong dumaluhong at isinuntok ang kanang kamao sa mukha ni Tan Sua. Umiwas pakaliwa si Tan Sua at sumuntok sa hangin ang kamao ng maton. Isinuntok naman ang kaliwang kamao. Mabilis namang yumuko si Tan Sua at iwinasiwas ang kanang binti sa kalaban, na nang mapatid ay patimbuwang na bumagsak sa lupa. schwingen

 {12.18}
Nang makita ng pandak na maton na nagapi ang kasama,iniwan nito ang babae at mabilis na sumugod. Nakita ni Tan Saa na boksing na naman ang ipinorma ng sumusugod na kalaban. Nagkunwa siyang isusuntok ang kamao, at nang umatras ang kalaban, itinaas niya ang kanang pea at malakas na isinipa sa tiyan ng maton. Vorteil
Napaluhod ang pandak na maton kasabay ng isang malakas na "Aray!". Susundan sana ni Tan Sua ng isa pang sipa nang biglang makaramdam siya ng kirot sa likod. Paglingon niya'y nakita niyang may bahid na dugo ang balisong na hawak ng payat at matangkad na maton. Lalong nagsiklab ang galit niya sa katrayduran ng kalaban. Tiniis niya ang sakit at mabilis na sumugod. knieend
Klappmesser
aufflammen
Verrat
Sinalag niya ng kaliwang kamay ang isinaksak na patalim, sabay suntok ng kanang kamao sa mata ng kalaban. Biglang dumilim ang paningin ng maton at susuray-suray na napaatras. Nahulog sa lupa ang hawak na balisong. Pinulot ni Tan Sua ang patalim at lumapit sa kalaban, na sa sobrang takot ay kumaripas ng takbo papunta sa pinto ng sementeryo. Nang makitang tumakas ang kasama ay kumaripas na rin ng takbo ang pandak na maton. abwehren

 {12.19}
Nakalayo na ang dalawang maton nang itinupi ni Tan Sua ang balisong at nilingon ang babae, na noo'y naayos na ang gulong buhok at lumitaw ang magandang mukha ng isang dalaga. Nanginginig pa rin ang katawan ng babae, pero makikita sa mga mata ang pasasalamat sa lalaking nagligtas sa kanya. Lumapit si Tan Sua sa dalaga para ilayo na ito sa sementeryo. einklappen
auffallend
zittern
"Naku! Mister ..." nasambit ng dalaga nang makita ang bakas ng sariwang dugo sa puting kamiseta ni Tan Sua. "May sugat ka, mister!" Hinipo ni Tan Sua ang kamiseta at nanlagkit sa dugo ang' kanyang palad. Patuloy na umaagos ang dugo mula sa kaliwang balikat. Nakaramdam siya ng kirot kasabay ng panginginig ng mga kalamnan sa balikat, hanggang manlambot ang buo niyang katawan. Spur
klebrig sein
fortgesetzt
"Mister, maupo ka muna," sabi ng dalaga. Inalalayan siyang umupo sa isang nitso, pagkuwa'y hinubad ang kamisetang duguan at tinapalan ng puting panyo ang sugat. Pumunit pa ito ng dalawang piraso mula sa blusang bulaklakin at sanay na sanay na ibinenda sa sugat, saka muling ipinasuot sa kanya ang kamiseta. "Ayan, nakabenda na," sabi ng dalaga. "Mister, tayo na." Nische
anschließend
verbinden

 {12.20}
Madilim na madilim na nang makalabas sila ng sementeryo. Gumuguhit ang mga kidlat sa langit at maririnig ang dagundong ng kulog sa malayo. Matindi ang kirot sa balikat at likod ni Tan Sua. Patuloy sa panginginig ang katawan. Pilit niyang hinila ang nanlalambot na mga paa at susuray-suray na naglakad. Tinanggihan niya ang ilang beses na tangkang pag-alalay sa kanya ng dalaga. Absicht
Hilfe
Kinagat niya ang labi at tiniis ang sakit at pinilit humakbang nang walang umaalalay. Pagkababa sa dalisdis, sa daang patungo sa bayan, muntik nang madapa si Tan Sua nang mapatid sa bato. Mabilis siyang inalalayan ng dalaga at hindi na ito bumitiw pa sa pag-alalay. Sa gayo'y wala nang nagawa si Tan Sua kundi tanggapin ang kabutihang-loob ng dalaga. beinahe

 {12.21}
Nagsindi na ang mga ilaw sa kalsada. Nagpalinga-linga si Tan Sua at naghanap ng kalesang masasakyan pauwi, ngunit maliban sa mangilan-ngilang taong naglalakad ay walang nagdaraang kalesa. Nahulaan ng dalaga ang nasa isip niya. Nagtanong ito, "Mister, ano'ng pangalan mo? Sa'n ka nakatira?" "Ako si Tan Sua. Nakatira ako malapit sa Chinatown, sa tabi ng palengke," sagot niya. Kopf drehen
wenige
sein
(ilạn)
"Napakalayo pala! Walang nagdaraang bus dito. Wala ring kalesa," nababahalang sabi ng dalaga, na maya't maya'y tumitingala sa langit. May kasamang kulog ang kidlat, at nag-uumpisa nang pumatak ang ulang dala- dala ng hangin mula sa bundok. "Malapit nang umulan! Magpahinga ka muna sa amin, Mr. Tan. Diyan lang kami sa malapit nakatira." ab und zu
nach oben sehen
"Huwag ka nang mag-abala, miss," sabi ni Tan Sua. "Hayaan mo na akong maglakad, maski dahan-dahan." "Hindi maaari, Mr. Tan!" mapilit na sabi ng dalaga. "Masyadong maraming dugo na ang nawala sa 'yo. Kailangang gamutin ang sugat mo." wenn auch
eindringlich

 {12.22}
Nanghihina nga ang mga tuhod ni Tan Sua, at patuloy ang pagdurugo ng sugat. Maaaring hindi nga niya makayang maglakad pauwi sa entresuwelo. Giniginaw na rin siya. Napilitan siyang sundin ang kagustuhan ng dalaga. gezwungen sein
Para hindi gaanong maramdaman ni Tan Sua ang sakit, kinausap siya nang kinausap ng dalaga. Paulit-ulit na pinasalamatan si Tan Sua sa pagliligtas sa kanya. Kung hindi dumating si Tan Sua ay tiyak na napahamak siya sa dalawang maton, sabi pa. Alalang-alala ang dalaga sa tinamong sugat ni Tan Sua. Napapahikbi ito habang nagsasalita. Panay rin ang tulo ng luha. Itinanong pa ng dalaga kung ano ang trabaho ni Tan Sua, kung ano ang kalagayan ng pamilya. Pagkuwa'y ipinakilala nito ang sarili. zu Schaden kommen
(mapahamak)
Erinnerung
bekommen
schluchzen
anschließend
vorstellen

 {12.23}
Isha ang pangalan niya. Maliit pa siya nang mamatay ang ama, at otso anyos nang yumao ang ina. Isang tiyahin ang nagpalaki sa kanya. Napasok siyang katulong sa isang pribadong ospital nang magtapos ng mababang paaralan, at ngayo'y isa nang ganap na nars. Mila ang pangalan ng tiyahin niya. Kuwarenta y singko anyos na pero wala pang asawa.  
May puwesto ito sa palengke. Ikasampung taong anibersaryo ng pagkamatay ng kanyang ina ngayong araw. Maaga siyang umalis sa ospital para linisin ang puntod ng ina. Hindi niya akalaing mapagtatangkaan ng masama ng dalawang maton, aniya. Nadamay at nasugatan tuloy si Tan Sua, aniya pa. annehmen
vornehmen
wie sie sagt
(a+niyạ)
Mitleid haben

 {12.24}
Pagkatawid nila sa ikalawang kalsada, tuluyan nang umulan nang malakas. Nag-alala si Isha na ginawin si Tan Sua. Binilisan niya ang hakbang, halos hilahin ang lalaki, hanggang makarating sila sa isang bahay na gawa sa kahoy at may mga poste. Umakyat sila sa mabuway na hagdanan. Sa harap ng pinto, pagkahubad ni Isha sa sapatos na balat ay tinulungan niya si Tan Sua na hubarin ang sapatos na de-goma, saka binuksan ang pinto at ang ilaw. fortsetzen
beunruhigt sein
wackelig
Leder
Nakita ni Tan Sua na walang katre sa loob ng bahay. Mayroon lang ilang simpleng kasangkapan. Naglatag si Isha ng higaan sa malinis na sahig, at pagkatapos alalayan sa pag-upo si Tan Sua ay tinulungang hubarin ang duguang kamiseta, saka inalis ang pansamantalang benda. Naglabas ang dalaga ng gamot mula sa isang kahon, at matapos linisin ng alcohol at pahiran ng gamot ang sugat ay muli itong binendahan. belegen
Naglabas din ang dalaga ng isang maluwang na blusang bulaklakin at sinabi kay Tan Sua, "Walang lalaki sa bahay namin, Mr. Tan. Kay Tiya Mila ito. Pagtiyagaan mo na lang muna."
Geduld haben

 {12.25}
Nahihiya man si Tan Sua ay totoong nakakaramdam na siya ng matinding ginaw, kaya naman isinuot niya na ang blusang bulaklakin. Napansin ni Isha na nangangatog ang katawan ni Tan Sua. Hinipo niya ang noo ng lalaki. zittern
"Nilalagnat ka, Mr. Tan. Mabuti pa'y mahiga ka na at magpahinga," sabi ng dalaga. Kumuha si Isha ng isang puting unan at isang kumot at tinulungang mahiga si Tan Sua. Maliban sa sariling kamag-anak, kailanma'y hindi nagkaroon ng pagkakataong mapalapit sa kabataang babae ang dalawampung taong gulang na si Tan Sua. Makipag-usap lang sandali sa kabataang babae ay pinamumulahan na siya ng mukha. zum Erröten bringen
Ngayo'y inalalayan siya ng isang dalaga sa paglalakad nang malayo-layo, tinulungan siyang linisin ang sugat, pinagsuot ng bulaklaking damit ng babae, saka pinahiga at pinagpapahinga sa higaan nito. Paanong hindi siya mahihiya at mag-aatubili? Gusto niyang magpahinga lang sandali, at pag nanumbalik ang kaunting lakas ay umuwi na sa tinutuluyang entresuwelo. stützen
unwillig handeln

 {12.26}
"Miss Isha, mabuti pa'y ikuha mo ako ng kalesa. Sa amin na lang ako magpapahinga para mas komportable," pakiusap ng binata. "Hindi ba komportable rito?" tanong ng dalaga. "Makinig ka sa akin! Umuulan nang malakas sa labas, sa'n.ako kukuha ng kalesa? Saka nilalagnat ka. Huwag ka nang mag-atubili! Pasyente kita, kaya't makinig ka sa akin. Hindi man ako doktor, pasyente pa rin kita. Kaya't mahiga ka na't magpahinga."  
Pinakinggan ni Tan Sua ang ingay na likha ng pagbagsak ng ulan sa bubong na yero. Nakaramdam siya ng ginaw at hindi napigil ang panginginig ng katawan. Naisip niyang hindi nga siya makakauwi. Sa gayo'y sinunod niya ang kagustuhan ni Isha. Nahiga siya at hinayaang kumutan ng dalaga. Werk

 {12.27}
Kumuha si Isha ng termometro at ipinaipit sa kilikili ng binata. At habang naghihintay, gumawa siya ng siga sa kalan sa isang sulok ng bahay at nagluto ng kape. Pagkahanda sa hapunan, nagbalik siya sa silid at hinugot ang termometro. Tiningnan niya ito sa ilalim ng ilaw, saka tila kinausap ang sarili, "Mahigit treinta y otso. Nilalagnat nga!" Pagkaligpit sa termometro, dinalhan ni Isha ng isang bandeha si Tan Sua at inilapag ito sa tabi ng binata. "Mr. Tan, gutom ka na siguro. Kumain ka na." herausholen
beiseite legen
Pakiramdam ni Tan Sua ay tuyong-tuyo ang lalamunan niya, parang sinisilaban, pero hindi siya nakakaramdam ng gutom. Ibinuka niya ang bibig at nanghihinang sinabi, "Pahingi ng isang basong tubig." brennen

 {12.28}
Kumuha si Isha ng isang basong tubig, inalalayan si Tan Sua sa pag-upo sa higaan, saka tinulungang uminom. Kumuha siya ng isa pang baso nang makitang nauuhaw pa ang binata. Pagkainom sa tubig, hinimok niyang kumain ang pasyente. Inilapit niya ang bandeha na kinalalagyan ng isang takoreng kape, ilang pirasong tinapay, niyog na halaya at dalawang piniritong itlog. Ni hindi mabubusog si Tan Sua sa ganoong pagkain, pero umiling-iling siya nang makita ang mga ito, "Salamat, pero hindi ako nagugutom." veranlassen
Tablett
Kaffeekanne
Kopf schütteln
"Ang daming dugong nawala sa 'yo at nanghihina ka, kailangan mong kumain kahit pa'no," giit ni Isha. Dahil talagang mapilit ang dalaga, kumain si Tan Sua ng dalawang pinsong tinapay at isang itlog at uminom ng isang tasang kape. Humina na ang ulan. Mula sa labas ay narinig ang reklamo tungkol sa sama ng panahon. Mababa ang boses, parang boses ng lalaki. "Si Tiya Mila na 'yan!" sabi ni Isha, at nagmamadaling binuksan ang pinto. bestehen auf
eindringlich
Scheibe

 {12.29}
Pumasok ang isang matabang babae. Nakasombrerong buri at may balabal na plastik sa balikat. Paika-ika ang kanang paa at patuloy sa pagrereklamo, "Katapusan na ng mundo! Umihi lang ang demonyo, bumaha na sa bayan. May pulubing nalunod sa ilog. Ayaw na ring pumasada ng mga bus, kaya napilitan akong maglakad pauwi. Lederhut
hinken
Nadapa pa ako sa kalsada at muntik nang mahulog sa kanal. pesteng ulan!" Tinulungan ni Isha ang tiya na alisin ang sombrerong buri at balabal na plastik. Nang makita ni Mila na may lalaking natutulog sa sahig, gulat siyang nagtanong, "Sino siya?" beinahe
"Isang kaibigan," sabi ni Isha. "Anong kaibigan? Bakit dito siya natutulog sa atin?" "Siya ang tagapagligtas ko!" sabi ni Isha, at ikinuwento sa tiya ang sinapit sa sementeryo at kung papaanong iniligtas siya ni Tan Sua mula sa kapahamakan. "Nasaksak ng maton si Mr. Tan. Maraming dugo ang nawala sa kanya. Nilalagnat pa siya." geschehen
Katastrophe

 {12.30}
Mararahan ang hakbang na lumapit si Mila sa kinahihigaan ni Tan Sua. Hirap na iniyuko ang gabariles na baywang. Pinagmasdan niya si Tan Sua, saka hinipo ang noo. Dumilat ang binata at nagpilit bumangon. Pinigil siya ni Mila. "Huwag kang gagalaw, anak. Inaapoy ka ng lagnat. Kailangang magpahinga kang mabuti," sabi niya, saka tinanong ang pamangkin, "Kumain na ba si Mr. Tan?" "Fettröllchen"
Augen öffnen
"Kumain nang konti," sagot ni Isha. "Tiya Mila, hayaan na nating matulog si Mr. Tan. Halika nang kumain." Habang kumakain ang dalawang babae, sinisi ni Mila ang pamangkin. "Isha, disiorso ka na, napakapabaya mo pa. Hindi ka dapat nagpunta sa sementeryong 'yon nang hindi ko nalalaman.
Muntik ka nang mapahamak! Kung walang dumating na mabuting tao, nadisgrasya ka na!" Pagkuwa'y tiningnan niya ang natutulog sa sahig, saka paanas na sinabi sa pamangkin, "Dalawang babae tayo sa bahay, hinahayaan nating matulog dito ang isang lalaking may sakit na ay sugatan pa ...,'
vorhalten
nachlässig
flüsternd

 {12.31}
"Kain nang kain, Tiya Mila," pinutol ni Isha ang sinasabi ng tiya, sa pangambang marinig ni Tan Sua at sumama ang loob nito. "Hayyy! Ang kawawa kong kapatid. Kay agang namatay at iniwan ka sa aking kawawang bata ka ...". Kumagat sa hawak na tinapay si Mila saka humigop ng kape, at nangilid na naman ang luha sa naalalang pagkamatay ng ina ni Isha. misstrauisch
(pangambạ)
verbittert sein
bemitleidenswert
langsam trinken
Tränen kommen
(gilid)
"Hayyy! Ang kawawa mong ina. Maganda na'y kay bait pa. Hindi kasi nakinig sa akin, haya't naloko tuloy ...". "Tama na,Tiya Mila!" pinigil ni Isha ang tiya. Ayaw niyang marinig ng ibang tao ang tungkol sa malungkot na sinapit ng ina. Ang totoo, ang taong inaalala niyang makakarinig sa usapan nila'y nakatulog na nang mahimbing. tief schlafend

Sawimpalad na Pag-ibig{13.1}
...
Sa maingat na pag-aalaga ni Isha, na may kasamang ineksiyon at pagpapainom ng gamot, mabilis na gumaling ang sugat ni Tan Sua. Pagkatapos ng tatlong araw nanumbalik na rin sa normal ang temperatura ng kanyang katawan. Hindi pa gaanong naghihilom ang sugat, pero nainip na sa kahihiga si Tan Sua. Bumangon na siya at tumulong sa kaunting gawain sa bahay.verheilen
Nang araw na iyon, gaya nang dati'y bumangon si Mila bago pa sumikat ang araw. Bumili siya ng isang piling na nilagang saba sa talipapa sa kalsada at sumakay sa unang biyahe ng bus. Habang kinakain sa upuan ang biniling saba, muli'y nagmamadali siya sa pagpunta sa puwesto sa palengke para magtinda. kleines Bündel
kleiner Markt

 {13.2}
Bumangon na rin si Isha ilang sandali pagkaalis ng kanyang Tiya Mila. Matapos maghilamos at magsepilyo sa isang sulok ng bahay, nag-init siya ng gatas at naglaga ng itlog para sa almusal. Maingat na maingat ang kanyang mga galaw, sa pangambang maistorbo ang pagtulog ng bisita. Ang totoo'y gising na si Tan Sua. Befürchtung
(pangambạ)
Sa unang dalawang araw niya sa bahay, panay ang tulog niya dahil sa pagkahilo at panghihina. Sa sumunod na dalawang araw ay humupa na ang lagnat niya at sapat na rin ang tulog. Nang bumaba ng bahay si Mila nang araw na iyon ay nagising na siya. At habang wala si Isha sa kuwarto, mabilis siyang bumangon at iniligpit ang pinaghigaan at ipinatong sa ibabaw ng baul na kahoy, saka kumuha ng walis at winalis ang buong kuwarto. sinken
beiseite legen
Truhe

 {13.3}
Nang ipasok ni Isha ang almusal, nagulat siya nang makitang bumangon na ang bisita. "Ano'ng ginagawa mo, Mr. Tan?" masama na tanong niya. "Kailangan ko nang umuwi, Miss Isha," nahihiyang sagot ni Tan Sua. "Salamat sa malasakit n'yo ni Tiya Mila." verletzt (samạ)
"Hindi maa'ri! Hindi pa magaling ang sugat mo!" mariing sabi ni Isha habang inilalapag sa bilog na mesa ang bandehang kinalalagyan ng gatas at nilagang itlog. "Hindi ka pa maa'ring umalis!" "Hindi ba't magaling na ako?" sinadyang itaas ni Tan Sua ang dibdib, nagkunwang masiglang-masigla na ang katawan. vorgeben
"Mister, hindi mo maaaring ilihim sa nars na ito kung magaling ka na o hindi! Namumutla ka pa at hindi pa naghihilom ang sugat. Nanghihina ka pa rin kaya't kailangang alagaan ka pa." "Miss Isha, hindi ko na kayo puwedeng abalahin pa." "Sino'ng naaabala? Huwag ka nang magsalita ng ganyan, Mr. Tan. Nasugatan at nagkasakit ka nang dahil sa akin, hindi ba't dapat lang kitang alagaan? Sige na! Lumamig na ang gatas, kumain ka na!" blass sein
belästigen

 {13.4}
Katamtaman lang ang pagkakalaga ng dalawang itlog. Binutas na ni Isha ang balat at naglagay sa butas ng kaunting asin. Iniabot niya ang mga ito kay Tan Sua. Hindi sanay ang binata sa itlog na halos hilaw pa sa pagkakalaga, pero hindi niya matanggihan ang kagandahang-loob ng dalaga. Mas masustansiya ang itlog na bahagya lang ang pagkakalaga, ayon kay Isha, kaya't minabuti niyang kainin ang inihanda nitong dalawang itlog para sa kanya araw-araw.

 {13.5}
Kung ano-ano ang naiisip ni Tan Sua habang nag-aagahan. Sa nakalipas na ilang araw araw-araw ay lumiliban si Isha sa trabaho nang kalahating araw para maalagaan siya. Kumuha pa ng doktor para gamutin siya at ibinili pa siya ng mga pagkain. Bukod sa gumagastos na ang dalaga ay nakakaltasan pa ang suweldo. weglassen
Batid niyang hindi maluwag sa pera si Isha, kaya naman nagpapasalamat siya sa malasakit ng dalaga, pero labis din siyang nababahala. Siya ay isang taong hindi marunong magpaligoy-ligoy, pero dahil nabubuhay sa lipunang labis ang pagpapahalaga sa pera, sensitibo siya sa init at lamig ng pakikitungo at pagtanggap sa kanya ng ibang tao. Nahahalata niyang labag sa kalooban ni Mila ang kunwa'y mainit na pagtanggap na ipinapakita nito sa kanya. Nang unang dalawin siya ni Tan Tiak, nagkasundo sila ng amain na wala sa lugar ang pangyayaring kasama niya sa isang kuwarto ang dalawang babae, ngunit dahil sa kalagayan niya'y hindi pa siya maaaring ilipat. bekannt
verantwortlich sein
ausweichen
verletzen
Nang muling dumalaw si Tan Tiak kahapon ay malaki na ang ibinuti ng kalagayan ng ampon, at nagkasundo silang susunduin ng kalesa at iuuwi na ang binata sa araw na iyon. Hindi ito nagawang sabihin ni Tan Sua sa magtiya. Kagabi'y magpapaalam sana siya, ngunit nangamba siyang magagalit si Isha, kaya naman muling nilulon ang sasabihin sana. Nang iligpit niya ang pinaghigaan nang umagang iyon, ipinahiwatig niya ang kagustuhang umalis. wiederholt
befürchten
herunterschlucken

 {13.6}
Pagkaagahan, habang inililigpit ni Isha ang mga pinagkainan, narinig mula sa ibaba ang pagdating ng isang kalesa. Maya-maya pa'y pumasok si Tan Tiak, may dalang malaking kahon na agad iniabot kay Isha pagkakita sa dalaga. "Miss Isha, naayos ko na 'tong damit mo," sabi niya. Nanlaki ang mga mata ni Isha sa pagkamangha matapos buksan ang kahon. Nang dumalaw pala si Tan Tiak, kumuha si Isha ng dalawang lumang damit na naiwan ng yumaong ina at pinaliitan sa matandang sastre. wegräumen
Überraschung
Dahil laging may dalang panukat si Tan Tiak, agad niyang sinukatan ang dalaga. Pagbalik sa patahian, bukod sa niliitan niya ang dalawang lumang damit ng yumaong ina ng dalaga, ipinagtahi niya ito ng isang kulay lotus na bestida, gamit ang noo'y nauusong sedang Shanghai. Iyon ang pasasalamat niya sa nag-alaga sa ampon. Maging si Tan Sua ay hindi alam ang balak ng amain, kaya't paanong hindi mandidilat ang mga mata ni Isha sa pagkasorpresa? weit geöffnet

 {13.7}
"Mr. Tan, nagkamali yata kayo ng kuha," sabi ng dalaga. "Nasa ilalim ang mga damit na pinaliitan mo," nakangiting sabi ng matanda, tila kontentong-kontento sa naisipang gawin. "E ang bagong bestidang ito ..." nagtatanong pati mga mata ni Isha. "Talagang tinahi ko para sa 'yo, isang munting regalo." "Pero ang mahal ng telang ito." "Espesyal na produkto iyan ng bayan namin. Kalakip n'yan ang pasasalamat namin ni Tan Sua. Tanggapin mo na sana." zufrieden
beigefügt
Para hindi na tumanggi pa si Isha, kinuha ni Tan Tiak ang bagong bestida at ipinasukat sa dalaga. Nagpunta sa isang tabi ang dalaga, at pagkatapos isara ang tabing na tela, isinuot niya ang bagong bestida. Sukat na sukat ang bestida sa katawan ni Isha. Sunod pa sa uso ang estilo at bagay na bagay sa maputi niyang kutis. Para siyang lotus na namumukadkad mula sa tubig. aufblühen

 {13.8}
Sa nakalipas na ilang araw ang tanging napansin ni Tan Sua ay ang pagiging prangka at palaasikaso ng dalaga. Hindi niya gaanong nabigyang-pansin ang mukha nito at pangangatawan. Ngayong nakikita niya itong nakasuot ng kahali-halinang kasuotan, saka niya lubusang napansing kay ganda pala ng nars na nag-alaga sa kanya! Halos napatunganga siya sa pagtingin, sa kalooba'y umusbong ang isang uri ng damdamin, at nanghinayang siyang lilisanin niya na ang bahay na tinutuluyan. offen
interessiert
Körperbau
perfekt
Augen über gehen
keimen
bedauern
verlassen
Parang humahanga sa sariling obra maestra, napapalatak si Tan Sua, "Ay naku, kay ganda! Parang anghel na bumaba mula sa langit!" Iniikot-ikot ni Isha sa harap ng salamin ang balingkinitang katawan, ngumiti nang kaakit-akit, saka tuwang-tuwang lumapit kay Tan Tiak, "Maraming-maraming salamat sa 'yo, Mr. Tan!" Sumulyap sa relo ang matandang Tan at sinabi, "Naku, tanghali na. Baka naiinip na ang kutsero, lalakad na kami!" klacken
ungeduldig werden

 {13.9}
Ayaw sanang payagang umalis ni Isha si Tan Sua, pero sa paulit-ulit na pakiusap ni Tan Tiak, pumayag na rin ang dalaga. Sinabihan niya si Tan Sua na magpapahingang mabuti, at nangakong bibisitahin ito para palitan ng gamot ang sugat. Inalalayan niya ang binata pagbaba ng hagdan, at habang minamasdan ang paglayo ng sumundong kalesa, parang may kung anong nalaglag mula sa puso niya. ausruhen
(mag+pahingạ)
Pagdating sa entresuwelo, pinahiga ni Tan Tiak sa katre niya si Tan Sua, at sa sahig naman siya natulog. Gaya ng pangako'y bumisita si Isha kada dalawang araw para palitan ang gamot sa sugat ng binata. Tuwing bibisita'y nagdadala siya ng saging, papaya, mangga at durian. Nilinis pa niya ang entresuwelo. 
Winalis niya ang mga sapot ng gagamba sa sulok-sulok at pinunasan ang mga bintanang salaming pinangitim na ng alikabok. Nagliwanag ang dati'y madilim na entresuwelo, at dahil naroon ang isang magandang dalaga, lalo pa itong nagkaroon ng buhay. Basta't dumarating si Isha, agad napupuno ng kagalakan ang maliit na silid, at pati ang mga nakatira sa ibaba, marinig lang ang mataginting na tinig ng dalaga'y agad nakadarama ng saya. lebhaft
(tagintịng)

 {13.10}
Ang likas na angking lakas ng kabataan ay mabilis na nagpapanumbalik sa kalusugan ni Tan Sua. Lumabas na siya para maghanap ng trabaho. Sinunod niya ang payo ni Isha. Sa umpisa'y magagaan na trabaho muna ang ginawa niya, at nang ganap na manumbalik ang lakas, saka gumawa ng mabibigat. Naubos ang kaunting naimpok niya sa panahon ng pagkakasakit. Para makaipong muli ay kinailangan niyang magtrabaho nang mas mahabang oras. Forderung
(angkịn)
Nagbubuhat man ng mabibigat na kargamento o pagod na nakahiga at nagpapahinga sa sahig, madalas na lumilitaw sa isipan ni Tan Sua ang kaanyuan ni Isha. Maisip lang ang magandang dalaga'y agad gumagaan ang pasan-pasan niya, tila nababawasan ang kanyang kapaguran, at gumigitaw ang ngiti sa kanyang mga labi. May kung anong tamis siyang nadarama sa puso. auftauchen
Schulterlast
erscheinen
Napadalas ang pagkikita nila ni Isha. Dahil ayaw niyang pumunta si Isha sa entresuwelong tila bahay ng kalapati, madalas na siya ang dumadalaw sa bahay ng dalaga. Kung minsa'y namamasyal sila sa parke o sa tabing-dagat, o kaya'y nanonood ng sine. Sa mga araw ng Linggo at mga araw ng pahinga ng dalaga, o kaya'y pagkatapos nitong mag-duty sa gabi, hindi nanghihinayang si Tan Sua sa perang kikitain kung magtatrabaho siya. Mas mahalaga sa kanya ang pakikipagkita sa dalaga. bedauern
(mang+hinayang
← sayang)
Bago lumabas ng tirahan, naliligo siya at nagsusuot ng malinis na kasuotan, nagsusuklay ng magulong buhok, pagkuwa'y masayang pumipito-pito at magagaan ang mga hakbang na nagtutungo na siya sa tipanan. anschließend
Verabredung

 {13.11}
Isang araw ng Linggo, kasalukuyang namumukadkad ang mga bulaklak sa parke at kaaya-ayang tingnan ang luntiang dahon sa mga puno. Naglalakad sa daanang nalililiman ng mga puno ang pares-pares na magsing-irog. Suot ni Isha ang bagong bestidang bigay ni Tan Tiak na tinernuhan niya ng puting sapatos na may kataasan ang takong. Nakalugay sa magkabilang balikat ang kulot na buhok. angenehm
Verliebte
festlich kleiden
offen
Ang kutis niyang maputi, kilay na maganda ang pagkakakurba, mga matang malalalim at mangasul-ngasul, ilong na matangos, labing kay tamis sa paningin at babang kay ganda ng hugis ay nakakatawag-pansin sa maraming namamasyal sa parke. Maraming napapatigil sa paghakbang para tingnan siya. Maraming naiinggit sa binatang katabi niya sa pamamasyal, pero marami ring nagtataka: Ano't ang kasamang namamasyal ng mala-anghel na dalaga ay isang lalaking pangkaraniwan at may kagaspangan ang kaanyuan? unterbrechen
Grobheit
Kahit pa matipuno ang pangangatawan ni Tan Sua at taglay ang ilang katangian ng isang may dugong Tsino, nananaig pa rin sa kaanyuan niya ang mga katangian ng isang katutubo. Idagdag pa na luma ang suot niyang puting damit at asul na sapatos na de-goma, kaya't lalong naging kapansin-pansin ang hindi pagkakatugma ng kaanyuan nila ng dalaga. Ngunit pag nakikita ng mga tao ang matamis na pagkakalapit ng dalawa, nawawala ang anumang pagdududa na sumasayaw sa iisang tugtog ang mga puso ng dalawang kabataan. Körperbau
ursprünglich
vorherrschen

 {13.12}
Pabago-bago ang panahong tropikal. Gayong maaliwalas ang kalangitan kani-kanina lang, biglang umihip ang malakas na hangin at lumambong ang maitim na ulap. Sinundan iyon ng kulog at kidlat. Isinayaw ng hangin ang mga puno sa parke at nangalagas ang mga dahon. Nag-unahan sa pag-alis mula sa parke ang mga tao. Hinila ni Tan Sua si Isha sa kamay papunta sa kalsada. Nakuha na ng mga taong naunang lumabas ang mga kalesang nakaparada sa tabing-kalsada. wechselhaft
klar, sonnig
verdunkeln
vordrängeln
Bumagsak na ang ulan. Dahil walang masilungan, napilitan silang tumakbo pabalik sa parke. Palakas nang palakas ang ulan. Sa kabutihang-palad, may nasalubong silang kalesang walang pasahero. Pinara ni Tan Sua ang kalesa at inalalayan si Isha sa pagsakay. Ibinaba ng kutsero ang plastik na panangga sa ulan, pagkuwa'y inihagupit ang latigo at tumakbo na ang kalesa. Unterstand
(silong)
Regenschutz
peitschen
(hagupịt)
Peitsche

 {13.13}
Tumitilamsik ang putik sa bagsak ng mga paa ng kabayo, at binabayo ng ulan ang bubong ng kalesa. Gaya ng dalawang ibong nakuong sa madilim na hawla ang binata't dalaga sa loob ng kalesa. Kapwa sila nakaupo nang tuwid, ngunit dahil sa pag-uga ng kalesa, hindi napigil ang pagkakadikit at pagbubungguan ng kanilang mga balikat. Hindi rin ganap na nakalapat ang plastik na panangga sa ulan, kaya't maya't maya'y pumapasok sa loob ng kalesa ang patak ng ulan. spritzen
schlagen
Vogelkäfig
aufrecht
Hinawi ng malakas na hangin ang takip na plastik nang lumiko ang kalesa, at nabasa ng ulan ang bestida ni Isha. Iginalaw niya ang katawan at inihilig sa dibdib ni Tan Sua. Naamoy ng binata ang bango ng dalaga, at kumabog-kabog ang dibdib niya na para bang may maliit na kunehong tumatalon sa loob nito. Naramdaman niyang nanginginig ang balikat ni Isha. Ikinawit niya ang kanang bisig sa baywang ng dalaga upang pawiin ang ginaw na nadarama ng katabi sa pamamagitan ng init ng sariling katawan. wegreißen
abbiegen
neigen
laut sein
zittern
unterhaken
auslöschen
Ibinaling at idinikit naman ni Isha sa kanya ang katawan at saka ikinawit ang isang bisig sa kanyang leeg, nakadilat ang nangingislap na mga matang tila naghihintay ng kung ano. Nagulumihanan si Tan Sua sa ginawa ng dalaga. Nakapanood na siya sa sine ng eksena ng paghahalikan ng lalaki't babae. Ngayo'y naghihintay ang mga labi ni Isha sa mismong harapan niya. Ilang beses na nagtangka siyang yumuko at halikan ang dalaga, ngunit wala siyang lakas ng loob na gawin iyon. Sa buong buhay niya'y hindi pa siya nakagawa ng ganoon, kaya naman matindi ang kanyang kaba, na para bang nag-aalalang mabasag ang isang napakagandang bagay, kaya wala siyang lakas ng loob na salingin man lang ito. drehen zu
weit offene Augen
verwirren
(gulọ)
Szene (esena)
heftig
Herzklopfen
?

 {13.14}
Tumigil na ang kalesa sa harap ng kahoy na bahay. Binawi ni Isha ang bisig na nakakawit sa leeg ng katabi, umupo nang tuwid, at pagkatapos ayusin nang kaunti ang buhok ay naiinis na natatawang sinisi ang binata, "Ang tanga mo talaga!" Pinalis ni Isha ang takip na plastic at bumaba ng kalesa. Hindi agad naunawaan ni Tan Sua ang kahulugan ng sinabi ng dalaga. Susunod sana siya pababa ng kalesa nang pigilan siya nito. "Paalam na! Maliit na tanga! Umuwi ka na at magpahinga. Nasa bahay na si Tiya Mila."  
Sa nakalipas na ilang araw alanganing mainit at alanganing malamig ang pagtanggap ng tiyahin ng dalaga kay Tan Sua, kaya't nang marinig ng binata ang sinabi ni Isha ay hindi na siya sumunod pa pababa ng kalesa. Nang makitang nakaakyat na sa hagdan at kumaway sa kanya ang dalaga, nagpahatid na siya pauwi sa kalesa. unentschlossen
winken

 {13.15}
Habang daa'y parang hindi pa nagigising si Tan Sua mula sa kay tamis na panaginip. Binabalikan niya sa isip ang mga pangyayari kanina. Pinagsisisihan niya ang sariling katangahan, na ikinadismaya ni Isha. Naiisip niyang kung muling magkakaroon ng gayong pagkakataon, hindi na siya magpapakatanga. Ngunit ang pagkakatao'y gaya ng munting ibong lumipad palayo. Nais mang hulihing muli ay hindi na ganoon kadali.  

 {13.16}
Sa katauhan ni Tan Sua, nagsanib ang kaprangkahan ng inang taga-Nanyang at ang pagkamatapat ng amang galing sa Tsina, na hinaluan pa ng mga impluwensiya ng kaisipan ni Confucius. Gaya niya'y taong salamin. Sa isang tingin sa kanya ni Isha ay kita ang kanyang kaloob-looban, pero hindi niya talaga maarok ang saloobin ng dalaga. Persönlickeit
Spiegelbild
ausloten
May dugo ng isang puti sa katawan ni Isha, pero kailanma'y wala siyang binanggit tungkol sa ama. Ang madalas niyang ipagmalaki ay ang kanyang ina, na aniya'y mabait at maganda at isang mahusay na mang-aawit. Noong bata pa'y kung saan-saang siyudad siya nakarating sa pagsama sa ina. Hanggang nang magpitong taong gulang siya, lumubha ang sakit sa baga ng ina at halos hindi na makapagsalita, saka lang sila umuwi sa bayan nila at nakitira sa kanyang Tiya Mila. verschlechtern
(lubhạ) = sehr

 {13.17}
Hindi rin maganda ang kapalaran ng kanyang Tiya Mila. Nang maliit pa'y nahulog mula sa bahay at napilay ang isang binti. Nang magdalaga'y pandak, mataba, at may kapansanan. Wala pang anumang ari-arian ang pamilya. Sino'ng magkakagustong manligaw sa kanya? Kaya naman tumandang dalaga at naging bugnutin. Nang pumanaw ang ina ni Isha, nagpasiya siyang hindi hahayaang maulit kay Isha ang sinapit ng ina. Behinderung
Vermögen
werben
verzweifelt
(bugnutin)
urteilen
Schicksal
Pinagbawalan niya sa pagkanta ang pamangkin, at sa pamamagitan ng maliit na kita sa pagtitinda, pinagtapos niya ito ng elementarya hanggang maging isang ganap na nars. Iniasa niya sa magandang pamangkin ang mga nalalabing taon ng kanyang buhay. Ipinagdarasal niya sa Birheng Maria na biyayaan sila ng magandang kapalaran, na sana'y makapag-asawa ang pamangkin ng isang lalaking maraming ari-arian, o isang mayamang negosyante, o isang opisyal ng pamahalaan, o kahit man lang isang doktor. gesegnet sein
Sa gayon lang hindi mawawalan ng saysay ang kasawiampalad ng nakababatang kapatid. Sa gayon lang din siya makakatikim ng ginhawa sa katandaan at hindi habambuhay na gumigising nang maaga at ginagabi nang uwi sa paglalako sa palengke. Hindi niya inakalang gayon katigas ang ulo ng minamahal na pamangkin at sumuway sa kanyang kagustuhan. Haya't nagpapakababa at nakikipagmabuti sa isang trabahador na Tsino. Paanong hindi sasakit ang kanyang ulo sa pag-aalala? beschreiben
Annehmlichkeit
annehmen
ungehorsam sein
(= kayạ) ?

 {13.18}
Ang totoo'y hindi gayon kasimple si Isha gaya ng inaakala ng kanyang Tiya Mila. Hindi niya ibibigay ang puso sa isang pobreng trabahador nang pagayon-gayon na lamang. Gaya niya'y isang bulaklak na namumukadkad, na sa araw-araw ay dinudumog ng mga paruparo't bubuyog. Nang siya ay isa pa lamang katulong na nars sa ospital dalawang taon ang nakaraan ay may ilang kabataan nang aali-aligid sa kanya. May ilang lalaking nasa katanghaliang gulang pa nga na sumusuyo sa kanya, ngunit tinanggihan niya ang lahat ng naging manliligaw. greifen
herumgehen
Magmula nang maging ganap na nars siya noong isang taon ay lalong dumami ang kanyang tagahanga, ngunit kung hindi masyadong mataas ay masyado namang mababa para sa kanya. Magmula nang makilala si Tan Sua ay nagustuhan niya na ang katapatan at katapangan ng binatang Tsino, pero sa tingin niya'y hindi ito guwapo, at masyado pang pobre. Verehrer
Gayumpama'y ibinigay niya rito ang isang bahagi ng kanyang pagtingin. Madalas siyang makipagkita rito. Sumasamang mamasyal, gaya ng pamamasyal ng magkasintahang umiibig sa unang pagkakataon. Kung minsa'y naguguluhang tinatanong niya ang sarili: Talaga bang umiibig ako sa kanya? Hindi niya tiyak ang kasagutan. Marahil ay tumatanaw lamang siya ng utang na loob sa binata? (gayunmạn ?)

 {13.19}
Marahil ay kailangan niya ng isang magiting na lalaking magtatanggol sa kanya? Marahil sa pagtuntong niya sa mapusok na edad ng isang dalaga'y kailangan niya ang pakikipagkaibigan ng isang lalaki? Sa pakiwari niya, ang lahat-lahat ng ito ang pinaghalo-halong dahilan, pero isa man sa mga ito'y hindi ganap na dahilan. Pero may isang bagay na sigurado: mutig
verteidigen
Matindi ang damdamin sa kanya ni Tan Sua, at kung bibiguin niya ito'y labis itong masasaktan! Nang managinip siya isang gabi, napanaginipan niyang isang makisig na ginoo ang sumundo sa kanya gamit ang isang bagong kalesa at ipinasyal siya sa tabing-dagat. Katabi niyang naupo sa loob ng kalesa ang ginoo, at naisip niyang tiyak na ito'y magtatapat ng pag-ibig sa kanya, ngunit matagal-tagal na silang magkatabi'y hindi ito umiimik. Hanggang hindi siya nakatiis at nilingon niya ang katabi, at laking gulat niya nang makitang ang kasama sa kalesa'y si Tan Sua. Nakasuot ito ng modernong amerikana, naka-bow tie at mayroon pang alpiler na diyamante. elegant

 {13.20}
Pinong-pino ang kilos at kaanyuan nito, isang tunay na makisig na ginoo! Nag-alab ang damdamin ni Isha. Agad siyang humilig sa binata at mahigpit na naglapat ang kanilang mga labi ... Nang magising si Isha'y binalikan niya sa isip ang mga eksena sa panaginip, at natanto niyang ang inaasam niyang mangingibig ay ang Tan Sua sa kanyang panaginip. auflodern
(alab)
bewusst sein
(tantọ)
sehnen nach
(asạm)
Ngunit ang totoong Tan Sua ay iba sa kanyang napanaginip. Nang makatabi si Tan Sua sa kalesa nang umulan habang namamasyal sila sa parke, bigla niyang naalala ang eksena sa panaginip kung kaya't humilig siya sa katabi. Sayang nga lang at hindi nagkalakas-loob ang binata, at dahil hindi nangyari ang inaasam kung kaya't natawag niyang "tanga" si Tan Sua.  

 {13.21}
Naghintay si Tan Sua ng pagkakataong maipakita na hindi siya tanga, pero sa kahihintay niya'y lumipas ang dalawang buwan nang hindi siya binibigyan ng isa pang pagkakataon. At tila lumalayo sa kanya ang dalaga. Sabihin pa'y nabahala siya. Inakala niyang baka may nagawa siyang ikinagalit ni Isha. Wala naman siyang maisip na ibang dahilan. Hanggang isang araw nang dalawin niya ang dalaga'y saka siya nagising mula sa panaginip. anscheinend

 {13.22}
Nang umagang iyon, isinuot niya ang bagong damit at pinakintab ang lumang balat na sapatos. Masaya siyang sumakay sa bus at nainip pa sa tagal ng biyahe papunra kina Isha. Paano'y dalawang linggo na niyang hindi nakikita ang dalaga. Pagkababa sa bus ay mabibilis ang mga hakbang na tinawid niya ang kalsada hanggang sa kalyehon patungo sa tinitirhan ng dadalawin, nang pagdating sa kanto ay nakita niyang nakatigil sa harap ng bahay ang isang bagong kalesa, at sa hagdana'y nakita niyang bumababa si Isha, habang inaalalayan ng isang lalaking nakaputing amerikana, itim na kurbata, nakasalamin sa mata, may maliit na bigote, humigit-kumulang tatlumpung taong gulang at maginoong-maginoo ang kaanyuan.  
Si Isha nama'y nakasuot ng nangingintab na pulang bestida, may nakataling lasong hugis paruparo sa buhok at mayroon pang gintong kuwintas sa leeg. Kitang-kita ang kasiyahan sa kaanyuan ng dalaga nang alalayan ng lalaking iyon sa pagsakay sa bagong kalesa, na hinila ng makisig na kabayo pagawi sa tabing-dagat. elegant
in Richtung

 {13.23}
Napatigagal si Tan Sua sa nakita. Nauwi sa pagkabigo at pagkasiphayo ang kasiyahang nadarama habang papunta sa tinitirhan ng dalaga. Sinibasib ng matinding pait ang kanyang dibdib. Napakagat siya sa labi, at tatalikod na sana para umalis nang marinig ang tinig ni Mila, "Mr. Tan, nandiyan ka pala. Halika, tuloy ka!" "Huwag na,Tiya Mila, salamat na lang. Kailangan ko nang umuwi." "Halika na, Mr. Tan, may gusto akong sabihin sa 'yo." unbehaglich
führen zu
Enttäuschung
freudig
angreifen

 {13.24}
Mabibigat ang mga hakbang na umakyat nga sa bahay si Tan Sua, palibhasa'y nais niya ring alamin ang kalagayan ni Isha. Mas maayos at mas malinis ang kabahayan kaysa dati. May takip na burdadong mantel ang bilog na mesa. May nakapatong na dalawang kahong may lamang damit sa ibabaw ng baul na kahoy. weil
Nasa tabi pa ang mga papel na ipinambalot, kaya't mahihinuhang ang mga kaho'y mga regalong kabibigay pa lamang. Aywan kung ang mga regalong iyon ang dahilan ng kasiyahan ni Mila. Malugod niyang pinaupo si Tan Sua. Paika-ika niyang sinilbihan ng kape ang bisita, at pagkatapos itong lagyan ng kaunting gatas ay nagsalita na ito sa tonong nahasa sa pagtitinda, "Ipinagtimpla kita ng pinakamabango at pinakamahusay na kape. Tikman mo!" folglich
freudig
hinkend
geschärft

 {13.25}
Nagpasalamat si Tan Sua, pero hindi ginalaw ang tasa ng kape sa harapan. Naupo sa tapat niya si Mila at hinikayat siya: "Inom ka! Si Isha mismo ang nagluto sa kapeng 'yan. Kaninang umaga pa'y sinabi niyang darating ka, kaya't ipinagluto ka niya ng pinakamahusay na kape. Kung malalaman niyang hindi mo ininom, magtatampo 'yon." Napilitang humigop si Tan Sua. Mapait sa panlasa niya ang dapat sana'y mabango at matamis na kape. verdrießt sein
"Ganyan nga", nagsalita na naman si Mila. "Ang tagal kang hinintay ni Isha, pero bago ka dumating, naunang dumating si Senyor Peque sakay ng kalesa. Siya 'yong maginoong nakita mo kanina. May dala-dalang imbitasyon si Senyor Peque mula sa alkalde. Isinama niya si Isha. May sayawan pa raw! Imbitasyon 'yon ng alkalde, hindi ng kung sino lang, paanong makatatanggi si Isha? Siyanga pala, bago umalis si Isha ay ipinagbiling ihingi ko siya sa 'yo ng paumanhin. Estimahin daw kitang mabuti. Naku! Lumamig na ang kape, ba't hindi mo pa inumin?" (= siyạ ngạ)
unruhig

 {13.26}
Nakakunot ang noo ni Tan Sua. Hindi siya kumikilos sa pagkakaupo, tahimik na pinakinggan ang walang patid na pagkukuwento ni Mila. "Malayong kamag-anak ng alkalde si Senyor Peque. Kilalang maykaya dito sa probinsiya ang pamilya nila. May malalawak na niyugan. May mga taniman pa ng tubo at palay at kung ano-ano pa. Dinapuan ng kung anong karamdaman si Senyor Peque nang dumating dito noong isang buwan. Dinala siya sa ospital na pinapasukan ni Isha. unterbrechen
Salamat sa biyaya ng Birheng Maria, nagkaraong si Isha ang nag-alaga sa kanya. Sa unang araw pa lang ay umibig na siya sa maganda kong pamangkin. Paglabas na paglabas ng ospital ay agad na nanligaw. Nangako pang pagkakasal nila'y isasama pati ako paglipat nila sa hasyenda, pera naman makatikim ako ng kahit kaunting ginhawa sa aking katandaan. Mr. Tan, sabihin mo kung paano namin matatanggihan ang kagandahang-loob no'ng tao? Talaga namang kay buting tao niyang si Senyor Peque ..." Segen
werben

 {13.27}
Parang karayom na tumusok sa puso ni Tan Sua ang bawat katagang binitiwan ni Mila. Hindi niya kayang tiisin pa ang mga naririnig. Tumayo siya para magpaalam na. "Ipagpaumanhin po. May pupuntahan pa ako. Paalam na sa inyo." Wort
loslassen
Parang may kung anong umuugong sa utak ni Tan Sua. Nanlalabo ang kanyang paningin nang tumayo siya at naglakad papunra sa pinto. Pakiramdam niya'y mabigat na mabigat ang kanyang ulo at parang lumulutang ang kanyang mga paa. Muntik na siyang mauntog sa pintuan. Paika-ikang lumapit ang may-ari ng bahay at inalalayan siya. "Napa'no ka, Mr. Tan?" tanong nito. dröhnen
stoßen an
"Walang anuman 'to," ilang sandaling tumayo muna si Tan Sua, at nang manumbalik ang katatagan saka tuluyang nagpaalam. "Paalam na! Sumainyo ang mabuting kapalaran!" Habang nakakapit na mabuti sa barandilya at mabubuway ang mga hakbang na bumababa sa hagdan si Tan Sua, narinig pa niya ang mga pahabol na bilin ni Mila, "Mag-ingat ka, dahan-dahan ... Ayy! Kawawang bata!" Geländer
unsicher
Aufforderung
Pag-uwi sa entresuwelo'y dalawang araw na nahiga si Tan Sua. Ayaw magsalita. Ayaw ring kumain. Inakala ni Tan Tiak na may sakit ang ampon at tatawag sana ng doktor. Umiling-iling lang si Tan Sua at tumulo ang luha mula sa mga mata. Nahinuha ni Tan Tiak na dala iyon ng kabiguan sa pag-ibig, at wala siyang nagawa kundi aluin na lamang ang ampon. Kopf schütteln
trösten

 {13.28}
Medyo bumuti na ang pakiramdam ni Tan Sua sa ikatlong araw. Lumabas na siya ng entresuwelo para maghanap ng trabaho. May dinalang liham para sa kanya ang kartero, pero nang buksan niya'y hindi niya mabasa ang mga nakasulat sa tatlong puting papel. Hindi kasi siya nakakabasa ng Ingles, pero sa katapusan ng liham ay nakita niya ang pirma ni Isha. Ayaw naman niyang ipaalam sa iba ang kanyang kasawiampalad, kaya't hindi niya ipinabasa sa iba ang liham. Itinago niya na lamang iyon.  
Nang lisanin niya ang munting bayan at lumipat sa Siyudad L, nagpasiya siyang mag-aral ng Ingles. Dalawang taon siyang nag-aral sa night school, at sa tulong pa ng diksiyonaryo, saka niya nabasa at naintindihan ang liham ni Isha. Sa liham ay ipinahayag ni Isha ang walang hanggang pasasalamat at ang tapat na paghingi ng kapatawaran. Ipinaliwanag niya na wala siyang magawa kundi pakasal kay Senyor peque. entscheiden
Ang laki ng hirap ng kanyang Tiya Mila sa pagpapalaki at pagpapaaral sa kanya, aniya, kaya may karapatan itong makatikim ng kaunting ginhawa sa katandaan. Arg nangyari'y guhit ng tadhana, sabi pa ni Isha, iyo'y kagustuhan ng Diyos na hindi maaaring suwayin. Inaasahan niya na si Tan Sua ay mananatiling kaibigan niya magpakailanman, at ipinagdarasal niya na ang binata'y magkakaroon ng isang maligayang pamilya. Schicksal
ungehorsam sein

 {13.29}
Nang ikasal si Isha ay pinadalhan pa niya ng imbitasyon si Tan Sua. Pero nang dumating ang imbitasyon sa tirahan ni Tan Tiak ay tahimik na lumisan na si Tan Sua sa munting bayan. Nang maipadala sa kanya ang imbitasyon ay matagal nang tapos ang kasalan.  
At sa gayon natapos ang kuwento nina Tan Sua at Isha. Walang-hanggang pagkasiphayo ang dulot nito kay Tan Sua, ngunit wala rin namang idinulot kay Isha na mabuting kapalaran. Gustong-gusto kong malaman kung bakit ang isang maganda at walang bahid-dungis na nars, na ikinasal sa isang mayamang maginoo, pagkatapos ng sampung taon ay naging babaeng nakaitim na humantong sa pagkapariwara? Enttäuschung
Angebot
fleckenlos
enden
Unglück
(diwara)
Ilang beses kong tinanong si Tan Sua, pero lagi niyang sinasabing hindi niya alam. Marahil ay totoo ngang hindi niya alam, dahil ayaw niyang manariwa ang sugat na likha ng sawimpalad na pag-ibig, kung kaya't lagi na'y iniiwasan niya si Isha. Nang lisanin niya ang Asia Bazaar, saka ko natanong ang ilang kapitbahay ni Isha sa Napa, at nalaman ko na ang napangasawa niyang si Senyor Peque ay hindi naman anak ng asendero. Ito ay anak ng isang pamilyang bangkarote at nabubuhay sa pagsusugal at pandurugas. Nang mapangasawa si Isha ay madalas itong saktan. Gutsbesitzer
Diebstahl

 {13.30}
Pinilit pang maging mananayaw. "Walang nagawa si Isha kundi makipaghiwalay na lamang sa asawa. Ang tiyahin niyang si Mila naman ay nagkasakit nang malubha nang malamang sila'y nalinlang. Matagal na ring sumalangit ang kanyang kaluluwa. Pagkatapos humiwalay sa unang asawa, sumama si Isha sa isang maliit na empleyado ng gobyerno. Nagkaroon siya ng anak sa ikalawang asawa, na dalawampung taon ang tanda sa kanya. Nasisante sa trabaho ang ikalawang asawa ni Isha nang dapuan ng sakit na unti-unting lumubha. betrügen
?
Napilitan itong kunin na lamang ang separation pay at nagbalik sa Napa, kasama ang asawa at dalawang anak. Lumubha nang lumubha ang sakit ng lalaki, at wala namang pera para magpagamot, hanggang sumakabilang-buhay noong nakaraang taon. Sa gayon, alang-alang sa dalawang anak ay lantarang naging mananayaw si Isha, at palihim na inilalako ang katawan. gezwungen sein
wegen
frei sichtbar

Nang Umulan ng Malas{14.1}
...
97 Maaga ring nagsara angAsia Bazaer, et tuwang-tuwa ang mga empleyado sa maagang pamamahinga. Matabang lalaki si Ang Taoke. Madikit lang sa unan ang ulo ay naghihilik na. Mag-isa siyang natulog sa kuwarro sa ibaba. pasado alas- tres ng madding-araw nakaramdam siya ng lamig sa likod. Naisip niyang nabuksan marahil ang bintana at pumasok sa silid ang ulan at hangin. Nang iunat niya ang kamay sa tabi ng kama, para itong nalubog sa banga ng tubig. Gulat na gulat siya. Kinapa niya at pinindor ang switch ng ilaw. Nang magliwanag ang silid, nakita niyang nakalubog na ito sa tubig at para siyang nakahiga sa balsa. Lumulutang sa tubig-baha ang mga gamit sa kuwarto. Dali-dali siyang bumangon. Pati mga damit na pinagbihisan ay nakalutang sa tubig. Nakakamisera't kalsonsilyo lang si Ang T,oke nang lumabas ng silid at patakbong umakyar sa hagdan para gisingin ang mga empreyado sa ikalawang palapag. Hindi matutumbasan ng gaano man kara-irg pera ang sarap ng tulog sa madaling-araw. Nasa kasungitan ang bagyo at nasa kasarapan naman ang aming pagtulog nang gisingin ni Ang toke. Nagmamadali kaming bumaba, at nakita naming pati mga sako ng bigas na may kalang na mga isang piye ang raas mula sa sahi g ay nakababad na rin sa tubig-baha. Humahangos na pumasok sa kuwarto sina Ang Thoke at Dy Koyi para isalba ang mga pera, resibo at iba pang mga dokumentong nakatago sa mga kaha. Kami ninaTän Sua at Lim Kui, nagpunta sa harapan ng tindahan at inilipat sa bahaging itaas ng mga eskaparate ang qrga panindang malapit nang abutin ng tubig-baha.Ang mga panindang nabasa na,ipinatong namin sa ibabaw ng mga salaming eskaparate. Abalang-abala kami sa pagliripat hanggang sa magliwenag. Kahit paano'y naisalba namin ang karamihan ng paninda. Nahirapan kami ni Tan Sua sa pagbukas sa dalawang pinto ng tindahan, at nang mabuksan ang mga iyon, rumagasa papasok ang tubig-  

_
 {14.12}
Maraming lungga ng daga sa ilalim ng sahig ng imbakan ng bigas. Gabi-gabi, lumalabas ang maraming daga mula sa mga lungga. Kinakagat at sinisira ng mga ito ang mga sako at kinakain ang mga bigas. Sumasakit ang ulo namin sa kaiisip kung ano ang gagawin sa mga rnagnanakaw ng bigas.Wala namang may gustong sumuot sa ilalim ng sahig para sirain ang mga lungga. Sinubukan naming maglagay ng panghuli ng daga, pero matapos makahuli ng isa o dalawa ay natuto na ang mga daga.  
Hindi na pumasok sa bitag para kagatin ang pain na maliit na piraso ng isdang daing. Nasubukan naming mag-alaga ng pusa, pero takot din itong pumasok sa ilalim ng sahig. Marahil ay masyadong marami at malalaki ang mga daga. Minsan, sinubukan naming dumapa sa sahig at binaril ng airgun ang mga daga habang iniilawan ng flashlight. Nakapatay kami ng dalawa, na nabulok sa ilalim ng sahig at pinagmulan ng umaalingasaw na amoy. Nangamba kaming pagmulan iyon ng sakit, kaya't mula noo'y hindi na namin binaril ang mga daga.  

Nang pasukin ng tubig-baha ang mga lungga, naglabasan mula rito ang pulu-pulutong na mga daga. Nagpunta angmga ito sa ibabaw ng mga sako ng bigas. Habang abala sa paglilipar ng mga bigas, abala rin kami sa paghampas sa mga daga. Mry naiwan pang tubig sa sahig na mga isang talampakan ang lalim, kaya't hindi makabalik sa lung ga ang mga daga. Nang hampasin nami'y mayroong nagpasuot-suot sa mga sako ng bigas. Mayroong nahulog at lumangoy sa tubig-baha. Napagod nang husto ang lahat sa magdamag na trabaho, kaya naman naging libangan namin ang paghampas sa mga daga. Nagkaroon kami ng ibayong sigla dahil sa gayong libangan. Para kaming naturukan ng gamot na pampasigla. Nagtawanan at nagsigawan kami. At sa halip na sawayin kami, nakisali na rin sa amin si Ang Taoke. Paano'y maraming dulot na kabutihan ang ganitong libangan. Bukod sa napupuksa ang mga dagang magnanakaw ng bigas, nawawala pa ang pagod ng lahat at nag-iibayo ang sigla sa trabaho. Ang totoo'y higit itong mabisa kaysa matapang na kape, kaya't walang dahilan si Ang Täoke para sawayin kami sa gayong libangan! Nang gabing iyo'y nakapatay o nakahuli kami ng mahigir aparnapung daga. Sayang at hindi kami mga cantones, hindi namin nagawang magpista at magpakabusog sa daga. ...

Armin Möller   http://www.germanlipa.de/text/nanyang_1.html   160227 - 220601

Ende / Wakas   Nanyang (1)

↑↑   Nanyang (Übersicht / Buod)   Werkstatt / Gawaan   Ugnika