Wörterbuch t - th

(•• ta)


Tadel
{H}: der Tadel - die Tadel =sisi.
tadeln {Zr} = manisi.
tadellos {E} = walang-mali.

Tag (1)
= araw (24 oras).
{H}: der Tag - die Tage (24 Stunden).
Tag (2) = araw (12 oras).
{H} (12 Stunden). Tag und Nacht. = Araw-gabi. Guten Tag, Frau Wagner. = Magandang araw, Ginang Wagner. Im Sommer sind die Tage lang. = Matagal ang mga araw sa tag-init (sa Europa).
täglich = araw-araw.
{E}. Die Zeitung kommt täglich. = Araw-araw dinadala ang pahayagan.
Ạlltag = "bawat araw" = buhay sa karaniwang mga araw.
{Hz,}: der Ạlltag - ---.
Mịttag = "gitna ng araw" = tanghali. {Hz,}.
Nachmittag = "pagkatapos ng tanghali" = hapon. {Hz,}.
Montag = Lunes.
{Hz} {✿ 4.4}. Dienstag = Martes. Mittwoch = Miyerkules. Donnerstag = Huwebes. Freitag = Biyernes. Sạmstag = Sabado. Sonntag = Linggo.
Tagebuch = talaarawan. { Hz}.
Tageszeit = "oras ng araw" = bahagi ng araw.
{ Hz}. Zu jeder Tageszeit. = Sa kahit anong bahagi ng araw.
ạlltäglich = pang-araw-araw. {E}.
gạnztägig = sa buong araw (mula sa umaga hanggang sa simula ng gabi).
{E}.
mịttags = sa tanghali. {U}.
nachmittags = sa hapon. {U}.
montags = kung Lunes.
{U} {✿ 4.4}.
FeiertagFeier.
FesttagFest.
Mittagessenessen.
WochentagWoche.
TageslichtLicht.

Tal
{H}: das Tal - die Täler = lambak, (minsang masikip na) katapagang nasa pagitan ng mga bundok, karaniwang may batis o ilog. Dar Rheintal. = Tal ng ilog Rhein.

Tạnte
{H}: die Tạnte - die Tạnten = tiya. In Dresden habe ich eine Tante. = May tiya ako na nakatira sa Dresden.

tạnzen
{Zr} = sumayaw.
Tạnz {H}: der Tạnz - die Tạ̈nze = sayaw.

tạpfer
{E} = matapang.
Tạpferkeit { H} = katapangan.

Tạsche
{H}: die Tạsche - die Tạschen = (1) supot, (2) bulsa.
Hạndtasche {Hz,} = supot (sa pagdala sa kamay).
Hosentasche {Hz,} = bulsa sa pantalon.
Tạschentuch { Hz} = panyo.
TaschenlampeLampe.

Tạsse
{H}: die Tạsse - die Tạssen = tasa.

tạsten
{Zr} =umapuhap.
Tạste {H}: die Tạste - die Tạsten = pampindot.

Tat
{H}: die Tat - die Taten = gawa.
Täter {H 👩} = taong tumutupad sa tanging gawa.
Tätigkeit { H} = gawa, paggawa.
tätig {E} = abalạ.
Tatsache { Hz} = katotohanan, tunay na nangyari.
tatsächlich {E, U/E} = tunay; talaga. Die tatsächlichen Verhältnisse. = Tunay na kalagayan. Es hat tatsächlich geregnet. = Talagang umulan.
ZutatZutat.

Tau
{H}: der Tau - --- = hamog.
auftauen {Zr/l} = magpalusaw. Ich taue die Brötchen aus dem Tiefkühler auf. = Nagpapalusaw ako ng Brötchen na galing sa yeluhan.

taub (1)
{E} (Gehör) = bingi.
taub (2) {E} (Muskel) = ngalạy.
taubstumm {E} = bingi't pipi.

Taube
{H} = kalapati.

tauchen
{Zr} = sumisid.
auftauchen {Zr/l} = sumulpot.
ụntertauchen {Zr/l} = mawala kung hinahanap ng pulis o ng kahit sino.
Taufe {H} = binyag.

taugen
{Zr} = maging magaling. Das Programm taugt nichts. Panggit ang palatuntunan.
Taugenichts {Hz} = taong hindi magaling ng kahit ano.

tauschen
{Zr} = magpalit.
Tausch {H}: der Tausch - die Tausche = pagpapalit.
vertauschen {Zr/f} = magpalit.
täuschen täuschen.

täuschen
{Zr} = manlinlang.
vortäuschen {Zr/l} =magkunwari. Vor der Prüfung habe ich eine Krankheit vorgetäuscht. = Bago dumating ang pagsusulit ay nagkunwari akong may sakit ako.
Täuschung { H} = panlilinlang.
enttäuschen enttäuschen.

Tausend
{H}: das Tausend - die Tausende = libo.
eintausend {E} (1000) = sanlibo.
Jahrtausend {Hz,} = libong taon. Mit dem Jahr 2001 begann das neue Jahrtausend. = Ang taon 2001 ang simula ng bagong libong taon.

Tẹchnik (1)
{H/Gr}: die Tẹchnik - die Tẹchniken = praktikal na mga pagkakaalam na pang-industriya, En:: <technology>.
Tẹchnik (2) {H} = paraan; pamamaraan.
Tẹchniker { H 👩} → Ausbildung.
tẹchnisch {E} = tekniko. Technische Hochschule → Ausbildung.
Technologie {H} = agham ng mga pamamaraang pang-industriya, (≠ En:: <technology>).

Tee
{H}: der Tee - --- = tsa.
Kräutertee {Hz,} = tsang-halaman (katulad ng pito-pito).

teilen
{Zr} = maghati.
Teil (1) {H}: der Teil - die Teile = bahagi.
Teil (2) {H}: das Teil - die Teile = bukod na bahagi ng isang kabuuan.
einteilen {Zr/l} = paghiwalain.
teilnehmen {Zu/l} = dumalo; sumama.
verteilen {Zr/f} = ipamigay.
Teilung { H} = paghahati.
Ạbteilung {H} = larangan.
Einteilung {H} = pag-uuri.
Verteilung {H} = pamimigay.
Teilnehmer {Hz 👩, } = kasali.
Bestandteilbestehen.
Hinterteilhinten.
KörperteilKörper.
mitteilenmitteilen.
NachteilNachteil.
urteilenurteilen.
VorteilVorteil.

Telefon
{H}: das Telefon - die Telefone = telepono.
Mobiltelefon {Hz} = selpon, cellular phone.
Handy {H}: das Handy - die Handys ☺ = selpon, cellular phone.
Telefonnummer {Hz} = bilang ng telepono.

Tẹller
{H}: der Tẹller - die Tẹller = pinggan, plato. Hole bitte vier große Teller. = Pakikuha mo ang apat na pinggang malaki.
Sụppenteller {Hz,} = Pinggang malukong.

Terạsse
{H}: die Terạsse - die Terạssen (≠ Balkon) = terasa (dugtong sa labas ng bahay, sa palapag na ibaba).

Tẹppich
{H}: der Tẹppich - die Tẹppiche = alpombra.
TeppichbodenBoden.

teuer
{E} = Mahal, mahalaga. Das Essen war nicht teuer, aber der Wein war sehr teuer. = Di-mahal ang pagkain, ngunit lubhang mahal ang bino (sa restawran). Mein teurer Freund. Mahal kong kaibigan.


Armin Möller   http://www.germanlipa.de/de/det__.html
191118 - 221117

Ende   Wörterbuch t - th

↑↑   ti - tz   A - Z   Ugnika