Wörterbuch un - uz

(•• un)


ụn...
{E}: nicht (Vorsilbe von Eigenschatswörtern, verneinende Bedeutung) = hindi, di... (Unlapi ng pang-uri, may kahulugang pantanggi).
unglụ̈cklich {E} → Glück.

ụnd
= at. {B}.

der Ụnfug
= kalokohan. {H/•}.

ụngefähr
= humigit-kumulang. {U}.

...ung
{H}: die ...ung   -   die ...ungen. |145|
Nachsilbe von weiblichen Hauptwörtern. = Hulapi ng pangngalang pambabae. Keine Ausnahmen. Walang katawilas
die Wohnung - die Wohnungen

die Universität
= pantasan.
{H/La}: die Universität - die Universitäten. → Ausbildung in Deutschland.

ụns, ụnser
= atin, natin; amin, namin.
{F} {✿ 2.5}. Unser Haus ist klein. = Maliit ang bahay natin.

ụnten
= sa ibaba, nasa ibaba.
{U} (⊥ oben). Unten im Tal. = Sa ibaba sa lambak.
ụnter = sa ibaba ng, nasa ibaba ng.
{V34} (⊥ über). Das Geld ist unter dem Kopfkissen. {V3} = Nasa ibaba ng unan ang pera. Ich verstecke das Geld unter das Kopfkissen. {V4} = Itatago ko ang pera sa ibaba ng unan.
UnterhemdHemd.

unter...
: unterhalb = si ibaba.
Vorsilbe (bei Verben: mit vorwiegend fester Bindung) = Unlapi (kung sa pandiwa: palasak, may matibay na pagkakabit).
unterhạlten {Zu/f} →unterhalten.
ụntertauchen {Zu/l} →untertauchen.

(unterhạlten (1)

{ Zu/f} (Unterhalt).
unterhạlten (2) = mag-usap;maglibang.
{ Zu/f} (Unterhaltung).
der Ụnterhalt = aaa.
{ Hz} = Unterhalt zahlen. = Magbayad ng hanapbuhay (sa anak o sa dating asawa kung inihiwalay).
die Unterhạltung = pag-uusap; libangan. { Hz}.
unterhạltsam = kawili-wili. {E}.
der Lebensunterhalt = hanapbuhay. {Hz,}.

(ụnterkommen)
{Zu/l}.
die Ụnterkunft = murang at pansalamatalang tirahan.
{H}: die Ụnterkunft - die Ụnterkünfte.

die Ụnterlage
= salalay, patungan, sapin. {H,}.
die Unterlagen (2) = papeles (hindi lang sa husgaan).
{H/M}. Reiseunterlagen. = Papeles para sa paglalakbay.

ụnternehmen
= magpunyagi, magtangka.
{ Zu/f}. Einen Ausflug unternehmen. = Magliwaliw.
das Unternẹhmen. { H//H/Z} .
der Unternẹhmer = mapagsapalarang mamumuhunan o negosyante.
{H 👩}.

das Unternehmen
= opisyal na katawagan sa negosyo.
das Geschäft = negosyo, kumpanya.
die Firma = (1) opisyal: pangalan ng Unternehmen;
(2) ☺ negosyo, ☺ kumpanya.

das Einzelunternehmen = negosyong may isa lamang tao bilang may-ari.
die Gesẹllschaft = negosyong may ilan o maraming may-ari; samahan.
die Aktiengesellschaft = Gesellschaft na maraming may-ari.
die Geschạ̈ftsführung (≈die Geschäftsleitung) = ngasiwa ng Gesellschaft sa ibabaw ng Verwaltung.
der Geschạ̈ftsführer = tagapagngasiwa ng Gesellschaft.
der Vorstand = Geschäftsführung ng Aktiengesellschaft.
die Verwạltung = pagpapalakad ng kumpanya sa ilalim ng Geschäftsführung.

unterscheiden
= makilaka ang pagkakaiba.
{Zu/f}. Wir unterscheiden Männer und Frauen. = Nakikilala natin ang pagkakaiba ng lalaki at babae.
der Ụnterschied = pagkaiba.
{Hz,}: der Ụnterschied - die Ụnterschiede.

unterschlagen
= lumustay. {Zu/f}.
die Unterschlagung = paglustay. {H}.

Ụntersetzer
= patungan; salalay. {H,}.

unterstreichen
= magbigay-diin; magsalungguhit.
{Zu/f}.

untersuchen
= magsuri; magsiyasat. {Zr/f,}.
die Untersuchung = pagsusuri.
{ H} = pagsusuri; siyasat. Blutuntersuchung. = Pagsusuri ng dugo. Ärztliche Untersuchung. = Pagsusuri ng manggagamot.

ụ̈ppig
= malago. {E}.

ur...
= sinauna, katutubo.
{H, E}: ursprünglich, aus alter Zeit (erster Betandteil von Haupt- und Eigenschaftswörtern = unang bahagi ng pangngalan at pang-uri).

die Urkunde
= kasulatan.
{Hz}: die Urkunde - die Urkunden.

der Urlaub
= bakasyon (liban ng trabaho na may pahintulot).
{Hz}: der Urlaub - die Urlaube. Wir waren im Urlaub an derNordsee. = Nagbakasyon kami sa Nordsee.

die Ursache
= dahilan. { Hz}.
verursachen = pagmulan.
{Zr/f}.

der Ursprung
= pamuhatan. { Hz}.

ụrteilen
= humatol; magpasiya. {Zr/f}.
das Ụrteil = hatol;pasiya.
{Hz}: das Ụrteil - die Ụrteile .
beụrteilen = magbigay ng pasiya. {H}.


Armin Möller   http://www.germanlipa.de/de/deun_.html
191118 - 230723

Ende   Wörterbuch un - uz

↑↑   A - Z   Ugnika