3A Mga Pangabit sa Mga Pantuwid   (•• 3A)

{3A-401 Σ}   Pagsusuri ng pangungusap: pariralang makangalang walang salitang-ubod

Iniayos muna (ni Bidong) ang higaan ni Lino bago ang sa kaniya. {W Daluyong 15.05}
[1] Iniayos muna (ni Bidong) ang higaan ni Lino [2] bago ang sa kaniya 
{S-0/L} {S-K/B}

[2] bago ang sa kaniya  
bago [iniayos] ang [higaan] sa kaniya
[iniayos]ang [higaan] sa kanya
{P-P=P-D(  D  )} {P-T=P-N}
 [higaan] sa kaniya
  {P-N(  N  P-K)}
bago ang  sakaniya
K TT TKHT/K

Malimit na binubuo ang pangatnig na bago ang sugnay na pinaikli kung saan kinakaltas ang panaguri {13-4.6.3 (2)}.

Walang salitang-ubod na  higaan  ang pariralang makangalan na bumubuo ng paniyak.

Dahil kinaltas ang salitang pang-ubod ng pariralang makangalan ay pinapalitan ng pandako ang pantuwid (ang higaan niyaang sa kanya).Wikang Filipino ni Armin Möller
http://www.germanlipa.de/filipino/ug_P-W_A.html
07 Hulyo 2006 / 220101

Palaugnayan ng Wikang Filipino
Wakas ng 3A Mga Pangabit sa Mga Pantuwid

Simula ng talaksan     Palaugnayan
Pahinang pamagat na Filipino   Ugnika