Kabihasnang Pilipino L

  (::L)

Labada = Wäsche   (:Labada)

labahin
magbabad
magbanlạw
pambanlạw
pigain
sampạy
sampayan
almirọl
plạntsa
kabayo


Sa Langit = Am Himmel   (:Langit)

araw
talang batugan
bituịn
bulalakaw
buwạn
himpapawịd
planeta
tala
tanglạw-dag

✦ Panahọng-langit


Lasa at Amoy = Geschmack und Geruch   (:Lasa)

maalat
maalingasaw
maanggọ
maanghạng
maanghịt
maantọt
maasim
mabaho
mabantọt
mahalimuyak
malansạ
malasa
malinamnạm
mapaklạ
mapaịt
masamyọ
masangsạng
masarạp
matabạng
matamịs

Mga Pampalasa = Gewürze

asịn
kanela
ketsup
laurẹl
luya
sampalok
sili
suka
tanglạd
toyo


Sa Paliguan = Im Badezimmer   (:Ligo)

gripo
gugo
panghiso
hugasạn
kubeta
lababo
agusan
pampaligo
sabọn
salamịn
suklạy
tabo
tuwạlya

hilamos
hinaw
hugas
ihi
ligo
tae


Pagsusulat ng Liham = Briefe schreiben   (:Liham)

Mga katangian ng mabuting liham
Kalinawan - Kabuuan - Kaiklian - Paggalang - Pamamaraan (kaayusan).
Mga bahagi ng liham
Pamuhatan - Patunguhang-sulat - Bating pansimula
Katawan ng liham: Bakit sumusulat ngayon? - Mga bagay-bagay (kayo / ako) - Ano ang gusto ko?
Bating pangwakas - Lagda


Pangyayaring Pangkalikasan = Naturereignisse   (:Likas)

bulkan
pagguho ng lupa
laba
lahạr
lindọl
pagpapalikas
✦ Hangin at Bagyo
✦ Panahong-langit


Lipunan at Pulitika = Gesellschaft und Politik   (:Lipunan)

baranggạy kinatawạn sangguniạn


Pagluluto = Kochen (Essen zubereiten)   (:Luto)

asado
babad
bagong luto
batị
gayat
gisạ
hain
hiwa
hurnọ
ihaw
kul
malabnạw
laga
malapot
pig
pitpịt
prito
sahọg
saing
sangkạp
singạw
sagitsịt
tadtạd

✦ Pagkain
✦ Sa Kusina

Pagsukat at pagtitimbang sa lutong bahay = Messen und Wiegen beim Kochen

Sa makabagong kusina, isang metrikong takalan (at baka isang timbangan) ang kailangan upang sukatin ang mga sangkap. Saka mga makabagong aklat na lutuin na gumagamit ng mga metrikong yunit ( kg, g, ml atbp.).
15 ml ang isạng kutsara, 5 ml ang isạng kutsarita.
In der modernen Küche braucht man einen metrischen Messbecher (und vielleicht eine Waage), um die Zutaten abzumessen. Dann braucht man noch moderne Kochbücher, die metrische Einheiten (kg, g, ml usw.) benutzen.
Ein Esslöffel sind 15 ml, ein Kaffeelöffel 5 ml.

Puswelo bilang takalan = Tasse als Messbecher   (:Puswelo)

Sa makalumang Pilipinong aklat ng pagluluto, ginagamit ang tasa (o puswelo) upang takalin ang mga sahog. Ano ang laki ng isang tasa? Sa Estados Unidos, 1/16 US-galon ang isang (husto 237 ml), sa Australia 250 ml.
Babala: Karaniwang mas maliit ang mga tasa sa kusina ninyo (120 - 200 ml). Sa lutuang-kape, isang tasa ay 100 - 150 ml.
In philippinischen Kochbüchern wird die Tasse als Maß für Zutaten benutzt. Was ist eine Tasse? Eine US-Tasse ist 1/16 US-Galone (237 ml), in Australien 250 ml.
Warnung: Normalerweise sind Tassen in der Küche kleiner (120 - 200 ml). In einer Kaffeemaschine ist eine Tasse 100 - 150 ml.Lutong Pilipino = Philippinische Gerichte   (:Luto PH)

bagoọng
binalot
balụt
bulal
daeng
dinuguạn
ginataạn = Speisen mit Kokosmilch
itlọg na pulạ
karị-karị
kilawịn
laing
pakbẹt
paksịw
sinangạg
sinigạng
tinola


Lutong Espanyol = Spanische Gerichte   (:Luto ES)

Sa wastong salita: Pilipinong putageng inibatay sa putaheng Espanyol o Mexiko.
Genauer gesagt: Philippinische Gerichte, die von spanischen und mexikanischen Gerichten abgeleitet sind.

adobo
aroskạldo
atsara
embutido
estopado
kaldereta
letsọn
longganisa
metsado
potsero
pandesạl
tamales
turọn
tọrta


Lutong Intsik = Chinesische Gerichte   (:Luto CN)

Genauer gesagt: Philippinische Gerichte, die von chinesischen Gerichten abgeleitet sind.

goto
họpya
hototay
lugaw
liyẹmpo
lumpiy
pansịt
siyopaw
tikoy


Armin Möller   http://www.germanlipa.de/bh/bh_L.html
15 Hulyo 2019 - 04 Marso 2021

Wakas Kabihasnang Pilipino L

↑↑   A-Z   Ugnika