Kabihasnang Pilipino G

:Gatas = Milch

Likas na gatas ang pagkain ng anak ng pansusong hayop. Ginagamit ang gatas ng maamong hayop (baka, kambing, kalabaw) bilang pagkain sa tao. Makabuluhan ang pagkaing gatas sa Europa, Amerika at Australia, di-lubhang makabulahan sa Asia. Dahil dito, sa Pilipinas may kaunting kabatiran sa gatas.

Ang tunay na gatas ay 100 % ( bahagdan) yari sa gatas (karaniwan ng baka). Mula sa gatas, maaaring yariin ang pulbos ng gatas, ngunit mahina ang lasa at bango ng produktong yari sa pulbos ng gatas. Mura ang pulbos ng gatas, dahil maaaring magaang ilipat at iimbak.

Mga di-tunay na produkto ay may tawag na "Gatas" pero di-yari sa gatas. Maraming di-tunay na produkto sa kalakal sa Pilipinas, magaganda ang tawag: "Creamer", "protein rich", "fortified" atibp. Ngunit hindi magaganda ang laman, hindi yari sa gatas. Puwede lamang ang paggamit ng tubig at pulbosng gatas sa halip ng sariwang gatas. Hindi gatas ang "gatas" yari sa protinang utaw (soya proteine), murang mantikang halaman (vegetable oil or fat) at mga sangkap na kimiko.


Milch in den Philippinen


Mga Wikang :Griyego = Griechische Sprachen

Lumang Griyego
Wika ng Gresya noong ika-9 dantaon BK hanggang 1400 AD. Ginamit noon sa Gresya at maraming ibang bansa sa kapaligiran ng Gresya. Wika ni Homer (Ilias at Odyssee). Ugat ng maraming salitang agham.

Makabagong Griyego.
Wika ng bansang Gresya ngayon.

Griyegong talatitikan.
Ibang-iba sa Latin na talatitikan. Nagmula sa unang dalawang titik na Alfa-Beta ang salitang alpabeto ('alfabeto' sa Espanyol).

Griyegong Talatitikan = Griechisches Alphabet
Α α Alfa
Β β Beta
Γ γ Gamma
Δ δ Delta
Ε ε Epsilon
Ζ ζ Zeta
Η η Eta
Θ θ Theta
Ι ι Iota
Κ κ Kappa
Λ λ Lambda
Μ μ Mi
Ν ν Ni
Ξ ξ X
i
Ο ο Omikron
Π π Pi
Ρ ρ Ro
Σ σ Sigma
Τ τ Tau
Υ υ Ypsilon
Φ φ Fi
Χ χ Chi
Ψ ψ Psi
Ω ω Omega


:Gulay = Gemüse

abitsuwelas
ampalaya
bawang
gabe
kalabasa
kamatis
kamote
kamoteng-kahoy
kangkọng
labanọs
hilạw na langk
luya
maịs
malụnggay
munggọ
okra
hilạw na papaya
pẹtsay
sabạ
puso ng saging
sayote
singkamạs
sili
sitaw
talọng
toge
ubi
upo
talbọs
tali

✦ Pampalasa


Armin Möller   http://www.germanlipa.de/bh/bh_G.html
05 Oktubre 2007 - 05 Pebrero 2021

Wakas Kabihasnang Pilipino G

↑↑   A-Z   Ugnika