Talasalitaan to -ts

° [todas]. {N/Es} Espanyol
°todas, todạs {J}. Todas na yung walịs. . Todas na ang lahạt.
todasin {VP10}.

° todo.{J/Es} Espanyol
todo (2) {J}. Halukay ube, halukayin ninyọ nang todo. .

° toge, togi{N/Ch?} Pangngalan
:: Pinatubong munggọ na inahahalo sa gulay.

° tọkwa.{N/Ch} Intsik

° tọmboy.{J,N/En} Ingles |tomboy|
Ang iyaking si Roxanna at ang ṭmboy na si Gretchen { LIW}.

° tong.{N/Ch} Intsik
tong.B. von Jeepney-Fahrern als Schmiergeld für die Polizei).

° tore.{N/Es} Espanyol

° tornịlyo.{N/Es} Espanyol
May rọskas at ulo ang tornịlyo.
destornilyadọr:: Pampihit ng tornịlyo.

° tọrta.{N/Es} Espanyol
:: Putaheng kawaling yari sa itlọg.
tọrtang talọng:: Piniritong talọng na may itlọg at / o giniling na karne.

° totoọ.{N/X} Pangngalan
"Iyạn ang totoọ, Edwin," patianọd ni Melody. {W Angela 3.14}. Ang totoọ, nagtatagp ang mga sinasabi ninạ R.J. at O.P. … {W Dasal 3.37}.
totoọ {J}. Totoọ ba'ng lahạt ng mga itọ? {W Samadhi 4.3}. Totoọng dahilạn. Totoọ iyạn. Totoọng mahạl iyạn.
° magkatotoọ {DT00}.
katotohanan {N}. Katotohanan ng salit niyạ. Isang Katotohanan na siyạ'y dukhng.
makatotohanan {J}.
totohanan {J}. Totohanan na niyạ ang kanyạng bant, hind na siyạ babalịk sa kanilạ. {W Pang-unawa 3.7}.
totoọng {D.L}.

° Totoy.{N/Na} Pangalan

° toyo.{N/Ch} Intsik

trabaho |≈ 70|. {N/Es} Espanyol
trabaho {N} |55|. Mga lalaki na kaipala'y patungo sa kanilạng mga trabahong panggabị. {W Anak ng Lupa 3.5}.
magtrabaho {DT00/fg} |10|. Dahil nanditọ tayọ para magtrabaho. {W Karla 5.202}.
° pagtrabahuhan {VP10/fp|fg} <-tatra-> |1|. Nasa harap ng naturang simbahan ang pinagtatrabahuhan kong restorạn bilang katiwala. {J//VP/E} {W Angela 3.1}.

° trangkaso.{N/Es} Espanyol

° trapikọ, trapik.{N/Es/En} Ingles
Ang mga pulịs ay namamahala ng trapikọ sa malalakịng lungsọd.
trapik.

° trato.{N/Es/} Espanyol kasunduan, kontrata
tratuhin {DT10}.

° trigo.{N/Es} Espanyol
Arịna ang butil na giṇling ng trigo.

° ts. {_/Es} → s..

° tsaperọn.{N/Fr} Pranses
Ang aking kapatịd na babae ang tsaperọn ko mamayạng gabị.

° tsiko Manilkara zapota, Achras zapota.{N/Es} Espanyol |chico|.
:: Punongkahoy na tumataạs nang hanggạng 8 m, biluhaba ang dahon, put at maliliịt na bulaklạk at hugis bilog ang bunga na kulay kapẹ.

° Tsina.{N/.}
Tsino {N, J}.

°tsinelas.{N/Es} Espanyol

° tsismịs.{N/Es} Espanyol
Mayroọn bang tsismịs sa nangyari sa akin?

° tsupẹr.{N/Es} Espanyol |chofer|

Wikang Filipino - Wakas ng Talasalitaan to - ts  
16 Marso 2019

Simula ng pahina   tu - tul   Pahinang pamagat na Filipino   Ugnika