Talasalitaan t - tae

° taạl.{J/X} Pang-uri katutubo
Taạl na Aprikano ang halamang itọ.
Taạl {N/Na} = Bayan, lawa at bulkạn sa lalawigang Batangas.

° [taạn, taan].{X} Ugat ng salita & asymp; laạn
magtaạn. Magtaạn ka ng kuwạlta para sa kinabukasan.

taạs. {N/X} Pangngalan
taạs {N} |8|. May palikurang mga isạng metro ang taạs mul sa lupa. {W Nanyang 6.2}.
tumaạs {DT00/fg} |4|. Mayạ't mayạ'y tumaạs ang prẹsyo ng mga bilihin. {W Nanyang 6.4}.
itaạs (1) {DB10/ft|fg} |6|. Kailangan mo lang itaạs ang kamạy. {W Nanyang 6.1}.
mataạs {U} |40|. Napatingal sa mataạs na puno si Samadhi. {W Samadhi 3.2}.
mapạgmataạs {U} |1|. Napakagandạ ang bagong reyna, pero siyạ ay mapạgmataạs at hambọg. {W Busilak 3.1}.
pataạs {U} |1|.
° Mul sa apat na taọng gulang na pataạs. Pataạs sa langit.
itaạs (2) {N} |20|.
 sa itaạs ng {TK N TW} {4-3.2}. May dalawạng silịd sa itaạs ng tindahan. {W Nanyang 6.3}.
° May ibong nakaup sa ibabaw ng bubọng, lumilipạd ang ibạ sa itaạs ng bahay.
sa itaạs {TK N}. "A Song, anọ'ng ginagawạ mo sa itaạs?" {W Nanyang 11.12}.
° nasa itaạs {O N}. Mga taong nasa itaạs.
° magpaitaạs {DT00}. Nagpaitaạs ang saranggola.
kaitaasan {N}. Para sa mga mabubuti ang langit sa kaitaasan. {W Ambrosio 2006 1.2}.
° pang-itaạs {N, U} (⊥ pang-ibabạ, ≠ pang-ibabaw).
° pandiwang pang-itaạs { N.L U} Gr {6-7.2} (⊥ pang-ibabạ).
° sugnạy na pang-itaạs { N L U} Gr {13-4} (⊥ pang-ibabạ).
° paitaạs {U}. Paitaạs na paglipạd. Lumipạd nang paitaạs ang ibon.

tab. {N/X} Pangngalan
° Tabạng baboy.
° tumab {DT00} |1|. Panḍk at tumatab na ang katawạn. {W Nanyang 7.4}.
magpatab {DT00/fh=fg} |1| {7A-412}. Magpatab ka na. {W Madaling Araw 3.10}.
° matab {U}. Matabang batang lalaki.
° patab (sa lupa).

° tabạng.{J/X} Pang-uri
Tabạng na tubig. Tabạng ang tubig na iyạn, hind alat.
matabạng. Matabạng na inumin ang gatas na kahalo ng tubig.

tabị. {N/X} Pangngalan
sa tabi ng {TK N TW} |14| {4-3.2}. Naup siyạ sa sopa sa tabị ng kanyạng Lolo Amado. {W Prutas 3.20}. ° May ilog sa tabị ng daạn. May mga punongkahoy sa gilid ng daạn.
° itabị {DB.}.
° makatabị {DT00}. Nang makatabị si Tan Sua sa kalesa … {W Nanyang 13.20}.
° tabịng-dagat {N/Tb}. Maraming magagandạng kabibi sa tabịng-dagat.
katabị ng {N TW}. Katabị siyạ ng kanyạng inạ. Katabị kitạ. {W Madaling Araw 3.1}.
° magkatabị, magkakatabị {U} |6|. Nakikita kong magkatabị silạ. akikita kong magkakatabị silạ.
° katabịng-katabị {U/&&}. Nakatirạ kamị sa bahay na katabịng-katabị sa simbahan.
nakatabị {U} |2|. Sabi ng babaeng nakatabị niyạ sa bus. {W Anak ng Lupa 3.1}.

° tabing.{N/X} Pangngalan
Lagyạn mo ng ng tabing ang bintana.
magtabing, tabingan {V.}.
panabing {N}.Ä.

° tabing.{J/X} Pang-uri
Tabing na ang haligi.
tumabing {DT00}. Tumabing ang bangk sa lakạs ng ag.

° tablạ [tʌb'lʌ].{N/Es} Espanyol |tabla|

° tabo.{N/X} Pangngalan
:: Pansalok na gawạ ng bao, lata o plạstik.

° [tabọy].{X} Ugat ng salita
magtabọy {DT01}. Isạng malakạs na hangin ang nagtabọy sa bangk sa pul.
itabọy {DB10}.
ipagtabuyạn {DB10}. Ipinagtabuyạn si Gloria ng kanyạng mga magulang.

° tadhana.{N/X} Pangngalan
Saạn ba nakasulat na kailangang puro pagtitiịs ang tadhana ng Pilipino? {W Aquino 2010 3.6}.

° tadtạd.{X} Ugat ng salita
magtadtạd, tadtarịn. Tadtarịn mo ang karnẹ.

° tadyạng.{N/X} Pangngalan

° tae.{N/X} Pangngalan
tumae. Tumatae ang aso.
magtae. May sakịt ang bata, nagtatae siyạ.

Wikang Filipino - Wakas ng Talasalitaan t - tae  
16 Marso 2019

Simula ng pahina   tag - tak   Pahinang pamagat na Filipino   Ugnika