Talasalitaan su - suh

° [subali].{X} Ugat ng salita
magpasubali {DT00}. Huwạg ka nang magpasubali pa at wal ka nang magagagaw.
pasubali {N}.
° may-pasubali {J}.
walạng-pasubali {J}.
subalit {C} |subali+at|. Subalit ibạ-ibạ ang antaṣ ng kaalaman sa bawat wika. {W Salazar 1.3.5}.

° subo.{N/Ch} Intsik
sumubo {_}.
magsubo {DT10}. Pagkatapos magsubo ng dalawạ ay sinusubuan niyạ akọ ng isạ. {W Nanyang 7.9}.
subuan {DB11/fb|fa|fp}.

° subok.{X} Ugat ng salita
subok na paglaya.
subukin {DB10}, sumubok {DT10}.
pagsubok {N/G}.

° sugạl.{N/Es} Espanyol |jugar|
Natalo siyạ ng malakị sa sugạl.
magsugạl {DT00}. Parati siyạng nagsusugạl.
sugalạn {DB10}. "Sinusugalạn lang kitạ, pare," gantị ni Cris. {W Bulaklak 8.28}.
kasugạl {N}. Dinaya niyạ ang kanyạng kasugạl.

° sugat.{N/X} Pangngalan
Nagkaroọn siyạ ng maraming sugat mul sa aksidẹnte.
sugatan {DB10/fb|fa}. Sinugatan siyạ ng kanyạng kaaway.
° masugatan {DB00/fp, DB10/fp|fa} |6| {7-3.2}. Marurumihạn lang tayo, magagasgạs at masusugatan", sabi ni Duriạn. {W Prutas 3.3}.
magkasugat. Nagkasugat siyạ nang maḷlim sa paạ.
sugatạn. Dinalạ ang sugatạn sa pagamutan.

° sugnạy Gr.{N/X} Pangngalan
° sugnạy na nagsasarili, [Sugnay na malaya] {13-4}.
° sugnạy na pang-itaạs // pang-ibab {13-4}.
° sugnạy na magkatabị {13-4}.
° sugnạy na pampalawak {13-4}.
° sugnay na makahalip {13-4}.

° sugod.{N/X} Pangngalan
° sumugod {DT01/fa|fp}. Pagkuwạ'y sumugod sa mga unggọy na nakapalibot sa batang babae. {W Nanyang 22.7}.

° sugpọ (Homaridae).{N/X} Pangngalan

° suha (Citrus paradisi).{N/X} Pangngalan

° suhol.{N/X} Pangngalan ≈ pabagsạk ≈ lagạy
Magbigạy ng suhol. Tumanggạp ng suhol.
sumuhol {DT01/fa|fb}.
suhulan {DB10/fb|fa}. Sinuhulan niyạ ang pulịs.
magpasuhol {DT10/fi|fp}.
nagpapasuhol {J/DT/E}.

Wikang Filipino - Wakas ng Talasalitaan su - suh  
16 Marso 2019

Simula ng pahina   suk - suy   Pahinang pamagat na Filipino   Ugnika