Talasalitaan po - pr

p |50| "Höflichkeitswort". {A/HT} Pang-abay
° Sino p silạ? Sige p, aalịs na 'ko, Salamat p. {W Piso 3.5}. Vielen Dank.
h {A/HT} |12|. Ba't h ba kayọ nagagalit? {W Pang-unawa 3.7}.

° poblasyọn.{N/Es} Espanyol bayan

° poọk.{N/X} Pangngalan
Bantọg ang poọk na iyọn sa manggạ. Sa Binọndo ang poọk ng mga Intsịk.

° poọt.{N/X} Pangngalan
Magkahalong sindạk at poọt ang nakabadha sa mukhạ at mga matạ nito. {W Naglaho 3.2}.

° pormạl.{J/Es} Espanyol |formal|
({J/En} Englisch - Ingles |formal|)
pormalan {J}.

poso.{N/Es} Espanyol |pozo|
poso negro ['ne:.grɔ]. Linilinis ang marumịng tubig sa poso negro.

° posporọ.{N/Gr/Es} Griyego
Dalawạng kahang posporọ. {W Nanyang 22.14}.

° pọste.{N/Es} Espanyol haligi

° prạngka, prạngko.{N/Es} Espanyol matapạt
Prạngkong sagọt.

° Pransạ.{N/Fr/Es} Pranses-Espanyol
Pransẹs {J}. Wikang Pransẹs.
Pransesa, Pransẹs {N}.

° preno.{N/Es} Espanyol |freno| pampahint
May dalawạng sistemang preno ang kọtse.

° prẹsyo.{N/Es} Espanyol halagạ
Mataạs ang prẹsyo.
iprẹsyo, magprẹsyo, presyuhạn.

° prinsipẹ.{N/Es} Espanyol

° prito.{J/Es} Espanyol
Alịn ang gustọ mo, prito o nilagang manọk?
iprito, magprito. Iprito mo ang tatlọng itlọg.
pinirito {J}.
{N/Gr/__} Griechisch - Griyego
° prutas.{N/Es} Espanyol
Mga prutas.
abokado.
atis
bayabas.
balimbịng
buko.
dalạndan
dayap.
duhat
duryạn
granada.
guyabano
kaimito.
kalamans
kasọy.
lansones
langk.
man.
niyọg.
pakwạn.
papaya
pịnya.
pili.
pomelo
saging.
sampalok.
santọl
sinigwelas
suha
tsiko
sariwa.
hilạw, mura.
manibalạng.
hinọg.
bulọk.
mapakla.

Wikang Filipino - Wakas ng Talasalitaan po - pru  
16 Marso 2019

Simula ng pahina   pu   Pahinang pamagat ni   Ugnika