Talasalitaan pi - pim

° [pig].{X} Ugat ng salita
pumig, magpig, pigaịn. Pigaịn mong lahạt ang katạs.

° pighati.{N/X} Pangngalan
Malalim na naukit sa puso ko ang mga pangungusap niyạng punọng-pun ng pighati. {W Nanyang 21.6}.

° pig.{N/X} Pangngalan lomo
Mga pig ang dalawạng malamạng bahagi sa dakong likọd ng balakạng.

[pigil] |≈ 40|. {X} Ugat ng salita
° pumigil {DT01/fg|ft} |2|. Pumipigil ang pilapil sa agos ng tubig.
° magpigil {DT01} |0|. Magpigil ka sa pag-inọm ng alạk.
pigilin {DB10/ft|fg} |11|. ° Pinigil niyạ ang kanyạng galit. Ang pamahalaạng Amerikano na pipigilin din ang mga pahayagạn sa Tagalog. {W Liwayway 3.3}.
mapigil {DB10/ft|fg} |8| {7-3.1 [1*]}. Hind ko na napigil ang pagluha. {W Nanyang 21.11}.
mapigilan {DB10/ft|fg} |8| {7-3.2}. Sa inịs, di ko na napigilan ang sarili ko. {W Piso 3.3}.
° Kulang ang pagkain,
pigilang kumain.