le - let
Pambungad Walang talahuluganang sa le - let
la lag lam lap las   le   li lim lo lu lupleẹg. {X/N} Pangngalan

lẹtra ['let.ra]. {N/Es} Espanyol titik

letseplạn [,le.tse'plan]. {N/Es} Espanyol |leche flan|
::....

letsọn, litsọn [le'tson] . {N/Es} Espanyol |lechon|
letsọn manọk.

Wikang Filipino - Wakas ng talasalitaan Wörterbuch le - let März

Simula ng pahina   li - lil   Pahinang pamagat na Filipino   Fisyntag