Talasalitaan ko - kr

ko, mo, niyạ; natin, namin, ninyọ, nilạ. {TW.HT} Pang-halip na panaong NG
ko |1250|, mo |600|, niyạ |1000|; natin |140|, namin |200|, ninyọ |40|, nilạ |250|.
ko, … {TW.HT: P-D(D P-W(HT))} Sinulyapạn ko si Inạy. {W Tiya Margie 3.3}. ° Ang kanyạng mga bisig … ay makailạn kong binuhusan ng tubig na mainit. {W Uhaw 3.13}. Iiwan mo na si Goyo?" {W Ulan 20.16}. Ipinagtanggọl lang niyạ ang sarili niyạ. {W Tiya Margie 3.10}. Kung di na sana nilạ pinakialạm ang pag-iibigan ng kanilạng inạ at ng kartero. {W Suyuan 3.8}.
ko, … {TW.HT: P-N(N P-W(HT))} Napadako ang tingịn ko sa buhọk ni Bayani. {W Ulan 20.21}. Katabị niyạ ang dalawạ kong kapatịd. {W Dayuhan 3.14}. May pagkakataọn pa para baguhin ang takb ng buhay mo, pare. {W Angela 3.19}. Ipinagtanggọl lang niyạ ang sarili niyạ. {W Tiya Margie 3.10}. Kung wal rin lang akọng pasok ay sa bahay nilạ akọ nagpupuntạ. {W Tiya Margie 3.5}.
ko, … {TW.HT: P-U(U P-W(HT))} {9-3.1}. Sapagkạt batịd kong hind kumukupạs ang busilak na kaloobạn sa isạng batang katulad mo. {W Samadhi 3.4}. Hind akọ nakakapaglar gaya nilạ. {W Material Girl 3.2}.

° kọmpost.{N/La/En} Latin
:: Patab sa lupa, karaniwang binibu ng magkahalong dumị ng hayop at nabubulọk na mga halaman.

° kompyuter.{N/La/En} Ingles pantuọs

Kompyuter, pantuos.
tirahan AdresseURL  panglingkọt server
kapirasoBit bit talaksạnDateifile
lugạr site sapotNetzweb
pahinạSeitepage talaanVerzeichnisdirectory
pahinạng pamagạt Leitseite [Titelseite]home page
palatuntunan Programmprogramme  pagkakaugnạy Verweislink
panlulọn Rollerscroll bar imbakanSpeicher Storage

° kontadọr, kuntadọr.{N/Es} Espanyol
Mabasa ang kuntadọr.

° kopon, kopo.{N/Es} Espanyol
° koponạn {N}.
° kakopon {N}.

° kordero.{N/Es} Espanyol |cordero|
kordero {N} :: batang tupa. Kordero ng Diyọs.

° korona.{N/Es} Espanyol
corona (1). Haring walang korona siya.
corona (1). Mga magdatingang korona mula sa mga pinsan .

° korpịnyo.{N/Es} Espanyol

° koryẹnte.{N/Es} Espanyol

° koton.{N/Ar/En} Arabiko bulak

° kọtse, kotse ['kɔt.sɛ 'ko:.tsɛ].{N/Es} Espanyol

° krayola.{N/Es} Espanyol

° kristạl [krɪs'tʌl].{N/Es} Espanyol |cristal| bubog

° Krịsto.{N/Gr/Es} Griyego |Χριστóς|
Χριστóς.
kristiyano, kristyano {N, J}.

° balakịd.{N/X} Pangngalan
° Hind siyạ makapagpasiyạ sa kinakaharạp na patong-patong na balakịd. {W Nanyang 22.19}.
° mabalakịd {DT01}.

Wikang Filipino - Wakas ng Talasalitaan ko - kr  
16 Marso 2019

Simula ng pahina   ku - kul   Pahinang pamagat na Filipino   Ugnika