go - gr
Pambungad Talahuluganang go - gri
ga gam gat gi   go   gu

goma (Herea brasiliensis). {N/Es} Spanisch - Espanyol
goma (1):: Punongkahoy.
goma (2):: Produktọng yari sa katạs ng punongkahoy na goma.
goma (3):: Bilọg na pinakabalạt ng gulọng.

goto. {N/Ch} Chinesisch - Intsik
:: Lugaw na may lamạnloọb.

graba. {N/Es} Spanisch - Espanyol
Maghalo ka ng graba at simẹnto.

gramo (g). NDr/Es} Griechisch - Griyego
kilogramo (kg).
miligramo (mg).

Grẹsya. {N/Ta/Gr/Es} Spanisch - Espanyol
:: Bans sa timog silangang Europa. Ηλλας (Hellas) ang pangalan ng bansạng itọ sa wika nilạ.
Lumang Griyego.
Makabagong Griyego.
Mga wikang Griyego.

gripo. {N/Es} Spanisch - Espanyol

grupo= Gruppe. {N/Es} Spanisch - Espanyol
grupo (1) (Mga Dami).
grupo (2) (uri). Nasa isạng grupo ang leọn, tigre at leopạrdo.

Wikang Filipino - Wakas ng talasalitaan Wörterbuch go - gr  
26 Abril 2018

Simula ng pahina   gu - guy   Pahinang pamagat na Filipino   Fisyntag