Talasalitaan bo - br

° bodega.{N/Es} Espanyol
Nasa bodega ang mga kalakal.

° bohọl (Gmelina elliptika).{N/X} Pangngalan
:: Matinịk na palumpọng na tumataạs ng 8 m.
Bohol (2):: Lalawigan at pul sa rehiyọn 7.

° bola.{N/Es} Espanyol
Bilọg ang bola.
keso de-bola..

° bonete, bunit.{N/Es} Espanyol
:: Pambabae o pambatang sombrero na may pantali sa ilalim ng babạ.

° bota, botas.{N/Es} Espanyol

° bote.{N/Es} Espanyol|botella|
° isabote {DB10} {8-7.1}. Isinabote ko ang suka.
magsabote {DT10} {8-7.1}. Nagsabote akọ ng bagong gawạng langịs.

° botika.{N/Es} Espanyol
:: Tindahan ng mga gamọt.

° boto.{N/Es} Espanyol |voto| halạl
bumoto, bumuto {DT01/fa|fp?fb}. Bumuto akọ kay Pepe. Karapatạng bumoto.
iboto, ibuto {DB10/fp?fb|fa}. Sino ang ibuboto mo?

° Bougainvillea (Bougainvillea spectabilis).{N/Na} __
:: Palumpọng na nakagapang at may magandandạng bulaklạk.

° braso. {N/Es} Espanyol bisig

Wikang Filipino - Wakas ng Talasalitaan bo - br  
16 Marso 2019

Simula ng pahina   bu - bul   Pahinang pamagat na Filipino   Ugnika