as - at Talasalitaan
Talasalitaan as - at

[asa] |60|. {X} Ugat ng salita
umasa {DT01/fg|fn, DT01/fg|fn(S-)} |5|. Wag kang umasa sa isạng diwata. {W Pagbabalik 3.17}. Umaasa akọ na matatanggạp nilạ itọ bilang pangalawạng inạ. {W Arrivederci 3.9}.
asahan {DB10/fn(S-)|fg} |14|. Inaasahan niyạ na si Tan Sua ay mananatiling kaibigan. {W Nanyang 13.28}.
° bagay ng inaasahan {N TW U//DB/K}. Laban sa bagay ng kanyạng inaasahan.
maasahan {DB10/fn|fg} |7|. Kung hind ko maasahan ang aking mga kapit-bahay, sa aking mga kamag-anak akọ lalapit upang huming ng tulong. {W Äsop 3.4.3}.
maaasahan {U//DB/H}. Siguradong matipịd, mabilịs at maaasahan.
pag-asa {ND} |32|. Sumisilip pa rin ang bagong pag-asa para sa kanyạ. {W Estranghera 3.10}.

° asado.{N/Es} Espanyol
Niluluto sa hurnọ ang asado.

°
° asal.{N/X} Pangngalan
mag-asal-… {DT00}. Huwạg kang mag-asal-loko.
° kaasalạn {N}. Mabuting kaasalạn.

° [asạm].{X} Ugat ng salita
umasạm {DT01}.
asamịn {DB10}. Dahil hind nangyari ang inaasạm … {W Nanyang 13.20}.
pag-asạm {NV}.

° asarọl.{N/Es} Espanyol
:: Kasangkapang bakal na pambungkạl ng lupa.

° asawa.{N/X} Pangngalan
mag-asawa (1) {DT00, DT10}.
mag-asawa (2) .
May asawa, may-asawa {J}. Buhay may-asawa.

° asikaso.{N/Es} Espanyol|hacer caso|
° mag-asikaso {DT01} {7A-141 (1)}. Sino ang mag-aasikaso sa kanyạ? {W Unawa 3.8}.
° asikasuhin {DB10}. Mangyaring asikasuhin mo ang mga bisita. Asikasuhin ninyọng ang mga parokyano ko.
° maasikaso {U}. Maasikaso siyạ sa kanyạng tungkulin.

° asim.{N/X} Pangngalan
maasim {J}. Maasim ang hilạw na prutas.
umasim {DT00/fa?fs}. Umasim ang aking niluto dahil sa kalamans. Umasin na ang alạk (Hindị na alạk, pero parang suka). Umaasim ang alkohọl at nagigịng suka kung may hangin.
mangasim {DT00/fa?fs/mang+asim}. Nangangasim ang katạs (nagigịng alạk). Nangangasim ang asukal at nagigịng alkohọl.

° asịn.{N/X} Pangngalanalat
maasịn.
mag-asin {DT00, DT}.
asnạn {DB10/fp?fl}. Asnạn mo ang karnẹng baboy.

° asiw.{J/X} Pang-uri   ⊥ sanạy
Asiw niyạng kilos.
maasiwạ {DT00}.Naasiw ka dahil kung makatingin ang mga lalaki sa banyagang babae. {W Rosas 3.7}.

° aso.{N/X} Pangngalan
Mag-ingat sa aso.
tuta:: Tuta ang tawag ng batang aso.

° aspilẹ, aspilị.{N/Es} Espanyol|alfiler|
Nasundọt akọ ng aspilị.

° asukal.{N/Es} Espanyol
Ang asukal ay yari sa katạs ng tubo.

° asụl.{N/J/Es} Espanyol

° aswạng.{N/aso+an?} Pangngalan
May aswạng daw sa baleteng punongkahoy, ngunit hind pa nakakita sinumạn.

° Asya, Asia ['a:.syʌ].{N/Na} Ngalan

at. {K} Pangatnig
Lumabạs ang mansanas na may lason at kaagạd na bumukạs ang matạ ni Busilak at napaup siyạ at nabuhay. {W Busilak 3.16} .
at ibạ pa (daglạt atbp.).
at (2) {K}. Huwạg kang maingay at akọ'y makatulog. Buksạn mo ang pint at ibig kong pumasok.
at bak. Umalịs ka riyạn at bakạ ilublọb kitạ sa putik. {W Angela 3.5}.

° atas. {N/X} Pangngalan utos
mag-atas {DT11}.
atasan {DB20}. Kapagkuwạn ay itinaạs ni Pocoy ang isạ nitọng kamạy at inatasan siyạng pumikịt. {W Samadhi 4.2}.

° ataụl, ataụd.{N/Es} Espanyol ≈ kabaong

° atạy.{N/X} Pangngalan

° ate.{N/X} Pangngalan
° Nandoọn ang ate ko. ° Ate, dito ka lang. ° Pupuntạ akọ kay Ate Lora.

° atịm.{N/X} Pangngalan
atimịn {DB10}.
maatịm {DB10}. Hind ko maatịm na iwanang mag-isạ si Ahia. {W Nanyang 22.28}.

atinakin.

° atịp.{N/X} Pangngalan ∼ bubọng
:: Pantakịp sa bubọng na yari sa pawid o yero.

° atrạs [.ʔa'tras].{N?J/Es} Espanyol
Atrạs ang kilos na pag-urong.

° atsara{N/Es} Espanyol
:: Pagkaing yari sa hilạw na papaya o ibạng prutas, inimbạk sa suka at hinaluan ng luya bilang pampalasa.

° atubilị.{N/X} Pangngalan
May atubilị siyạng sumang-ayon.
atubilị {J}.
mag-atubilị {DT00, DT01}.
pag-atubilihạn {DB10/fc|fa}. Hind pinag-aatubihạn ni Pedro ng anumạn.

Wikang Filipino - Wakas ng Talasalitaan as - at  
16 Marso 2019

Simula ng pahina   aw - ay   Pahinang pamagat ni Filipino   Ugnika