Reading Materials in Basic Tagalog

P. S. Aspillera


Tabelle 1 2

Prädikat und Subjekt

Zunächst wurde untersucht, welche Phrasen das Prädikat {P-Pr} und Subjekt {P-S} bilden. Weiterhin wurde die Stellung von Prädikat und Subjekt im Satz gemessen. Kodierung siehe Tabelle Gloss-System.

Aktiv und Passiv

Sätze mit Verben als Prädikat oder Subjekt wurden eingeteilt in:Text Aspillera: Seite 1
P-PrP-SRFVerb  
P-NP-N/SYP-Ang Maynila ay punong-lunsod ng Pilipinas.
P-JP-N/SYP-Ang mga taga-lalawigan ay dito rin nakatira.
P-AP-N/SYP-Dito ay maraming pagkain nguni't mahal na lahat.
P-JP-N/SYP- Ang mga tindahan at palengke ay malalaki.
P-E-/P0- Marami ring paaralan dito.
P-N
MN
P-J/PS- Ang UST ang pinakamatanda sa lahat ng paaralan dito.
P-JP-N/SYP- Ang UP ay isa sa pinakamalaking unibersidad sa Silangan.
P-JP-N/SYP-Ang mga bayan ng Tundo at Sampalok ay mabahay at matao.
P-JP-N/SYP- Ang mga tao rito ay marami kaysa Ermita at Malate.
P-JP-N/SYP- Ang mga bahay sa Ermita ay malalaki at magaganda.
P-JP-N/PS- Masaya ang buhay sa Maynila.
P-E-/P0- Maraming sine at mga kainan.
P-JP-N/PS- Mabuti ang buhay sa Maynila para sa mayayaman.
P-VP-N/PSATumutulong ang pamahalaan sa mahihirap.
P-VP-N/SYPP Sila ay binibigyan ng mga gamot na walang bayad
P-VP-N/SYPP Ang mga bata ay ginagamot din sa mga "Health Center."
P-E-/P0- Maraming taong walang trabaho sa Maynila.
P-VP-N/SYP- Sila ay ayaw magtanim.
P-N-/P0- Gusto nila sa lunsod, ayaw sila sa lalawigan.
P-E-/P0- Maraming baryo sa lalawigan
P-VP-N/PSP at doon nakikita ang mga tunay na Filipino.
P-EP-N/SYP- Ang isang baryo ay may mga dalawang daang bahay.
P-JP-N/SYP- Ang mga bahay ay malapit sa bukid.
P-E-/P0- Maraming tanim na gulay at mga bungang-kahoy sa bukid ...
P-EP-N/PS- May mga manok din sila at isa o dalawang kalabaw.
P-VP-N/SYPP Ang kalabaw ay ginagamit sa pagtatanim ng palay.
P-JP-N/PS- Tahimik ang buhay sa bukid
P-JP-N/SYP- at ang pagkain ay mura at marami rin.
P-JP-N/SYP- Ang mga tao ay masipag at mabuting kapitbahay.
P-VP-N/SYPa Sila ay maagang matulog at maagang gumising.

AspilleraP-PrP-S ReihenfolgeVA - VP
P-VP-JP-...P-NCP-.. /PS/YPS/SYP/IC/P0 AaPp
1712112301 701706 1140

Text Aspillera: Seite 2
P-PrP-SRFVerb  
P-JP-N/SYP-Ang mga bata ay mababait at masunurin.
P-VP-N/SYPASila ay tumutulong sa pagtatanim sa bukid.
P-VP-N/SYPAAng iba ay nag aalaga ng mga baboy at manok.
P-JP-N/PS-Masaya ang mga lalawigan kung Abril at Mayo.
P-VP-N/SYPaAng lahat ng mga nag-aaral ... ay umuuwi para magbakasyon.
P-E-/P0- Maraming mga pista at kainan.

AspilleraP-PrP-S ReihenfolgeVA - VP
P-VP-JP-...P-NCP-.. /PS/YPS/SYP/IC/P0 AaPp
1712112301 701706 1140
2321500 10401 2100
Total1014122801 802107 3240
28 %39 %33 %97 %0 %3 % 22 %0 %58 %0 %19 % 33 %22 %45 %0 %

Die filipinische Sprache von Armin Möller   13. Oktober 2004


Die filipinische Sprache - Ende Aspillera

Seitenbeginn   Titelseite Texte   Titelseite Filipino   Fisyntag