Pahinang Pamagat ng Palaugnayan


Mga Nilalaman
Patakaran1/1 1/2 1A/1 1A/2
Panaguri at Paniyak2/1 2/2 2A
Pantuwid3 3A
Pandako4
Panlapag at Pang-umpog5 5A
Pandiwa6/01 6/02 6/03 6/04 6A
Pandiwa: Isa-isa7/09 7/10 7/11 7/12 7/13 7/14 7A
Pangngalan8/1 8/2 8A
Pang-uri Pang-abay9/1 9/2 9/3 9A
Pang-ukol10 10A
Kataga11/1 11/2 11A
Pagtatanong12
Pangungusap13/1 13/2 13/3 13/4 13A
Susi14A
Talatawagan15AE 15FN 15OS 15TZ
Mga Sanggunian16A

Syntax

Wikang Filipino ni Armin Möller
Pahinang Pamagat ng Palaugnayan
http://www.germanlipa.de/mobil/Mobil_ug.htm
08 Marso 2013 / 08 Marso 2019