tas - ter
Einleitung Wörterbuch tas - ter

ta tag tal tan tao   tas tat taw tay te   ti to tu tum

tatlo (3) = drei.
  Tuntunin ng tatlo = Dreisatz
Noong linggo binili namin isang tela ng 3 m. 240 PHP ang bayad namin. Ngayon gusto namin bilhin isa pang tela ng 4 m. Ano ang babayarin? Gamitin ang tuntunin ng tatlo upang pagtutuos ng kasagutan.
Guhitin isang kuwadranong may 9 pitak. Sulatin ang mga bilang at isang "1" sa ang mga kaliwa at pinakataas na pitak.
3 may240 P
1 m  
4 m  
Tuosin:
240 / 3 = 80
4 x 80 = 240
240 PHP ang sagot.
3 may240 P
1 m240 / 380 P
4 m4 x 80320 P
Ikalawang halimbawa:
Kahapon nagtanim ako ng 500 halaman sa 4 oras. Mayroon pa 800 halaman. Ilang oras pang dapat magtanim?
6.4 oras ang sagot.
500 halay4 h
1 hal4 / 5000.008 h
800 hal0.008 x 8006.4 h
Isa pang halimbawa:
Sa tindahan may produktong A (1.5 kg, 129.75 PHP) at produktong B (1.8 kg, 149.50 PHP). Anong produkto ang mas mahal? Gamitin ang tungtunin na tatlo para sa produktong A.
1.8 kg ng produktong A ay 155.70 PHP. Mas mahal ang produktong A.
1.5 kgay129.75 P
1 kg129.75 / 1.586.5 P
1.8 kg86.5 x 1.8155.70 P

Tayabas, Quezon = Stadt in Provinz Quezon.
  Stadt in der Provinz Quezon südöstlich vom Banahaw-Berg. Gegründet 1578 von Franziskanern. Von 1651 bis 1901 Hauptstadt der gleichnamigen Provinz (heute geteilt in die Provinzen Quezon und Aurora, mit Lucena als Hauptstadt von Quezon).
71 000 Einwohner (1990). Tayabas ist Sitz einer international bedeutenden Wetterwarte.
Ang Simbahan ng Tayabas
Die Kirche von Tayabas   Ang unang simbahan na yari sa kawayan, nipa at anahaw ay ipinatayo ng mga prayleng Pransiskano noong 1585 sa ilalim ng Patronato ni San Miguel Arkanghel. Ito ay muling ipinaayos ni Sn. Pedro Bautista noong 1590. Noong 1600 isang simbahang yari sa tisa ang ipinatayo subalit ito at giniba ng lindol noong 1743. Nang sumunod na taon ang simbahan ay muling ipinagawa at pinalakihan. Ito ang higit pang pinalaki noong 1856 sa pamagitan ng pagpapagawa ng transepto ng kupola. Ang bubong na tisa ng transepto ay pinalitan ng galbanisadong yero noong 1894. Ang simbahang ito ay isa sa pinakamagandang simbahan sa Pilipinas.
  Die erste Kirche aus Bambus und Palmblättern wurde 1585 von Franziskanermönchen errichtet und dem Hl. Michael Erzengel als Schutzpatron geweiht. 1590 wurde sie von Pedro Bautista neu erbaut. 1600 wurde sie durch eine Kirche aus Kalkstein ersetzt, die bei einem Erdbeben 1743 zerstört wurde. Während des folgenden Jahres wurde die Kirche wieder aufgebaut und vergrößert. 1856 wurde sie noch einmal vergrößert durch Anbau eines Querschiffes. Das Ziegeldach des Querschiffes wurde 1894 durch ein Blechdach ersetzt. Diese Kirche ist eine der schönsten in den Philippinen.

Die 1776 erbaute Casa Communidad de Tayabas diente zunächst als Gerichtsgebäude, später als Schule, heute als Museum.


terno = Dreiteiliger Anzug (Kleid).
  Zusammengehörige Kleidungsstücke (für die Frau)
Ursprünglich bestand ein Terno aus einer Bluse (kimona), einem Rock (saya) und noch einem Überrock (tapis). Dazu wurde ein Tuch (panwela) getragen. Später fiel der Überrrock weg, diese Kombination wird Maria Clara genannt.

Philippinisches traditionelles Kleid
Der Designer Ramon Valera machte aus dem obengenannten Terno ein einteiliges, enganliegendes Kleid mit den typischen Schmetterlingsärmeln und weitem langen Rock. Aus feinem hellen Stoff (Ananasfaser pinya, Seide usw.) und reichbestickt ist es heute das formelle traditionelle Kleid in den Philippinen.


tetano = Wundstarrkrampf (Tetanus).
  Tetano
Sakit na dulot ng bakteriyang Clostridium tetani, kakikitaan ng paninigas at pamumulikat ng kalamnan. Sakit ng bunga ng impeksyon, nakamamatay at dulot ng bakterya na pumapasok sa katawan sa pamamagitan ng sugat. { UPD}

Ang tetano ay dala ng mikrobyong galing sa lupa at sa dumi ng hayop at tao, at dumaraan sa sugat. Mapanganib ang malalalim at maruruming sugat dahil dito madaling kumapit ang mikrobyong ito. Lahat ng uri ng sugat ay maaaring kapitan ng tetano, lalo na ang mga sumusunod:

 • Kagat ng hayop, lalo na ang aso o pusa.
 • Tama ng bala ng baril at sugat buhat sa saksak.
 • Tusok ng maruming karayom.
 • Tusok ng barbed wire, tinik, kinakalawang na pako, o salubsob.

Maiiwasan ang tetano sa pama-magitan ng pagpapabakuna ng DPT (dipteriya - polyo - tetano). Iniiniksiyon ito ng tatlong ulit sa isang bata sa pagitan ng gulang na isa't kalahating buwan hanggang ika-12 buwan. Upang ganap na mabigyan-proteksiyon ang inyong anak laban sa tetano, kailangang makumpleto ang tatlong dosis ng DPT.

Mga palatandaan at sintomas ng tetano:

 • Sugat na may impeksiyon (na maaaring hindi nakikita).
 • Mahirap na paglulon.
 • Paninigas ng panga.
 • Masakit na pagkibot ng mga masel ng mukha.
 • Kombulsiyon ng buong katawan.

Ang dapat gawin kung may matetano: Sa sandaling mapuna ang mga palatandaan at sintomas ng tetano, dalhin agad ang biktima sa doktor o pinakamalapit na klinika o health center.

Pag-iwas sa tetano:

  Tiyaking makumpleto ng inyong anak ang tatlong dosis ng bakunang DPT, na ibinibigay sa pagitan ng gulang na isa't kalahating buwan hang-gang ika-12 buwan.
 • Kung ang inyong anak ay may sugat, lalo na kung marumi o malalim, linisin at alagaang mabuti ang sugat na ito. Linisin ng maligamgam na tubig at sabon ang dumi, at pagkatapos ay pahiran ng antibiotic.
 • Kung lubhang malalim, at marumi ang sugat, agad na magpatingin sa doktor o pinakamalapit na klinika o health center. { Kalusugan}

  Strict anaerobic conditions are required for germination of C. tetani spores (present in soil, dust, animal and human feces) and release of tetanospasmin. Such conditions are most likely to occur in wounds associated with extensive tissue necrosis, foreign bodies or mixed infection with anaerobic organisms. (J.H. Stein et al., Internal Medicine, Boston 1983)

Die filipinische Sprache - Ende Lexikon tas - ter 16. Oktober 2007

Seitenbeginn   Titelseite Filipino   Mabuhay