t - tae
Einleitung Wörterbuch t - tae

ta tab tad tae   tag tal tan tao tas ti to tu tum


taal = gebürtig, herkommend.
Taal: Bayan, lawa at bulkan sa lalawigang Batangas = Gemeinde, See und Vulkan in der Provinz Batangas.
    Taal, 50 km südlich von Manila. In einem weiten Krater (mit etwa 20 km Durchmesser) befindet sich ein Kratersee mit etwa 10 km Durchmesser. In diesem Kratersee erhebt sich eine Insel mit Kratern (Bild). In einem der Krater befindet sich ein kleiner toter Kratersee mit stark mineralhaltigem Wasser, in dem sich nochmals eine kleine Insel befindet.
Der Taal ist stets aktiv, an bestimmten Stellen kommen heiße Dämpfe aus dem Gestein. Der Krater (im Foto auf der rechten Seite der Insel) ist nach einer Eruption 1965 entstanden, bei der mehr als 300 Menschen den Tod fanden.

taba = Fett. pataba (sa lupa) = Dünger.
  Mga kailangan ng halaman: Pataba sa lupa
1. Tubig. Walang tubig, walang buhay at walang tubo.
2. Hangin
3. Mga asin na pampatubo
  Nitrogen (N): Kailangan para sa pagtubo.
  Posporo (P): Kailangan para sa pagunlad ng bulaklak at bunga.
  Potasyum (K)
  Apog (Ca)
4. Ibang elemento: ...
  Mga pataba sa lupa
Organikong pataba: Taeng hayop (manok, baboy, baka, kabayo). Kompost.
Di-organiko o mineral na pataba: Ang daglat 12-12-12 ay isang patabang may 12 % N, 12 % P at 12 % K.
46-0-0 (46 % N, tawag na Urea).

tae = Kot, Stuhlgang. Pagtatae = Durchfall.
  Pagtatae (diarrhea) = Durchfall
Ang pagtatae o diarrhea ay pagdumi nang tatlo o higit pang ulit sa maghapon, at matubig kaysa karaniwan.
Bunga ito nang impeksiyon sa bituka na dala ng maliliit na mikrobyo. Dala rin ito ng di-wastong pagkain at ng maliliit na bulate na nakapapasok sa katawan sa pamamagitan ng bibig.
Ang mga organismong ito ay nanggagaling sa alikabok, basura at tae; maruruming kamay, panis o maruming tubig at gatas; maruming tubig na inumin, at maruruming kagamitan sa pagluluto o pagkain. Ang maruruming bote ng gatas at tsupon ay tiyak na pagmumulan ng pagtatae ng mga sanggol.
Mga halamang-gamot sa laban ng pagtatae = Heilkräuter zur Behandlung von Durchfall:
Bayabas
Magpakulong tinadtad na dahon nito (pinatuyo o sariwa) sa 500 ml (0.5 l) tubig sa loob ng 15 minuto o hanggang mangalahati ito. Palamigin at salain. Inumin ang 50 - 100 ml ng pinakuluang halu-halo sa bawat dalawang oras hanggang mahinto ang pagtatae.
(2) Kaymito.
(3) Mangga
Maiinom para sa pagtatae ang pinaglagaan ng mga pinatuyong bulaklak ng mangga.
(4) Tsaang-gubat.

Die filipinische Sprache - Ende Lexikon t - tae 15. Oktober 2007

Seitenbeginn   Titelseite Filipino   Mabuhay