su - sug
Einleitung Wörterbuch su - sug

sa sah sam sar si   su sug   suk


sugat = Wunde.
  Hiwa, galos at iba pang sugat

Mahalaga ang kalinisan sa paggamot sa sugat: napipigilan nito ang impeksiyon at nakatutulong sa paggaling ng sugat.

Mga dapat tandaan:
Hugasang mabuti ng sabon at tubig ang kamay.
Hugasang mabuti ng sabon pinakulong tubig tubig (palamigan muna) ang sugat.
Sa paglilinis ng sugat, tiyaking maalis ang lahat ng dumi at linisin ang ilalim nito. Gumamit ng pinakuluang tiyani o iba pang instrumento sa pag-alis sa bawat butil ng dumi.
Huwag tuwirang lagyan ng alkohol, tintura de yodo, o gamot na pula (merthiolate) sa isang bukas na sugat. Mapipinsala nito ang kalamnan at mapababagal at paghilom ng sugat. Sabon at tubig ang gamitin.
Maaaring gumamit ng pinakuluang dahon ng bayabas sa paglalanggas ng sugat. Bayaan munang lumamig ang tubig.
Kung may agua oxigenada, gamitin ito upang lalong maging malinis ang sugat. Masusugpo nito ang tetano.
Kung hindi pa malinis ang sugat, huwag itong lagyan ng krema o pamahid na antibiotik. Kukulungin lamang nito ang dumi at mikrobyo.

Malalaking sugat
Pagsalikupin ang mga dulo ng mga pilas ng isang malaking sugat. Mapabibilis nito ang paggaling ng sugat at mapipigilan din ang impeksiyon.
Isara lamang ang sugat kung:
Lubusan nang nalinis ang sugat.
Wala pang anim na oras ang sugat.
Ang mga sugat na matagal na, marumi o may impeksiyon ay kailangang maiwang bukas. Kailangan ding maiwang bukas ang mga kagat na tao, aso, baboy at iba pang hayop. Ang pagsasara ng mga sugat na ito ay maaaring magbunga ng mapanganib ng impeksiyon.

Butas na sugat
Bunga ito ng pagsaksak ng isang matulis na bagay, tulad ng manipis na kahoy, pako, o ice pick. Ang duming dala ng panaksak ay mabilis sa nasasarhan sa loob ng sugat, at maaaring maging dahilan ng impektsiyon o tetano.

Hugasan ang sugat ayon sa nararapat na paraan. Kumunsulta kaagad sa doktor para sa iniksiyon laban sa tetano.

Mga sugat na may impeksiyon
Ang isang sugat ay may impeksiyon kung: Namumula, namamaga, mainit at masakit.
May nana.
Nilagnat ang pasyente. Nangangahulugan ito sa lumalala ang impeksiyon at kumakalat sa ibang bahagi ng katawan.
Namamaga ang mga kulani sa paligid ng sugat at sumasakit ang mga ito kapag nadidiinan.

Paggamot ng sugat na may impektsiyon:
Alisin ang nana, dumi, patay na balat, at patay na tisyu mula sa sugat.
Minsan sa isang araw, linising mabuti ang sugat sa pamamagitan ng agua oxigenado o pinakuluan dahon ng babayas o pinakulong tubig na may kaunting asin.
Takpan ang sugat ng isang malinis na piraso ng tela.
Kumunsalta sa doktor kung kailangang bigyan ang pasyente ng pildoras ng antibiotik, lalo na kung may lagnat ang pasyente. Iwasang lagyang tuwiran ng antibiotik ang sugat. Maaaring magkaroon ng allergy ang pasyente.
Halamang-gamot par sa mga sugat: Bayabas.

  Schnitt- und andere Wunden

Wichtig ist Sauberkeit bei der Wundbehandlung: Dies verhindert Infektionen und unterstützt den Heilungsprozess.

Ratschläge.
Wasche Hände mit Seife und Wasser.
Reinige die Wunde mit Seife und abgekühltem abegekochtem Wasser.
Stelle bei der Wundreinigung sicher, dass aller Schmutz entfernt wird, auch tief in der Wunde.
Verwende eine sterilisierte Pinzette oder ein anderes Werkzeug, um alle Schmutzkörnchen zu entfernen.
Lege auf eine offene Wunde keinen Alkohol, Jodtinktur oder ...

Heilkräuter zur Wundbehandlung: Guave.

Die filipinische Sprache - Ende Lexikon su - suh 15. Oktober 2007

Seitenbeginn   Titelseite Filipino   Mabuhay