k - kak
Einleitung Wörterbuch k - kak

k kab kag kah kai kak   kal kan kas ke ki ko ku kum


Ka, Kang = Anrede.
  Ka wird zusammen mit dem Vornamen als Respektsform verwendet. Ka ist die Anredeform für Vorgesetzte innerhalb der linksgerichteten KMU, deshalb wird diese Anrede in einigen Kreisen als "links angehaucht" betrachtet, wie im Deutschen das Wort Genosse. Siehe Ginoo = Anrede.

kagat = Biss.
Kagat ng aso

Maaaring makamatay ang mga kagat ng hayop. Mapanganib ang mga hayop na may rabies o kamandag ng nauulol na aso. Ang mga hayop sa bahay ay dapat bakunahan laban sa rabies.

  • Hugasan ng sabon at tubig ang sugat, upang maalis ang laway ng aso.
  • Bayaang bukas ang sugat.
  • Huwag basta papatayin ang hayop. Ikulong ito at obserbahan ito sa loob ng dalawang linggo.
  • Kung sa loob ng dalawang linggo ay mamatay ang aso, o kung hindi makita ang aso o kung ito ay napatay, dalhin ang biktima sa health center upang mainiksiyunan laban sa rabies.
  • Kung ang aso, sa panahon ng obserbasyon, ay maging mabagsik, ayaw kumain, at bumubula ang bibig, patayin na ito at ilibing. Dalhin agad sa health center o sa ospital ang biktima upang maturukan ng iniksiyon. { Kalusugan}
Kagat ng insekto
Ang karaniwang langgam, lamok, at ipis ay makapagdudulot ng malubha at masakit na kagat. Ang mga palatandaan ng kagat ng insekto ay pangangati, pamumula ng bahaging kinagat, pangingirot, at pamamaga.
  • Hugasan ng sabon at tubig, alkohol, suka, o katas ng anumang maasim na prutas tulad ng limon o kalamansi ang bahaging kinagat.
  • Tuwirang ipahid ang bawang sa bahaging apektado.
  • Kung ang kagat ay sa kamay o paa, talian agad ng bigkis (tourniquet) sa itaas ng kagat.
  • Kung may yelo, ibalot ito at ilagay sa bahaging apektado.
  • Humingi agad ng tulong sa doktor, lalo na kung nama-maga ang bahaging nakagat. { Kalusugan}

kakaw = Kakaobaum.
  Madrekakaw, Kakawate (Gliricida sepium)
Karaniwang itinatanim bilang bakod o upang maging lilim sa batang kakaw o kape. Dahil dito ang pangalang madrekakaw o kakawate (inang kakaw).
  Schnell wachsender Baum. Häufig als Hecke angepflanzt oder als Schattenspender für jungen Kakao oder Kaffee. Daher der Name Mutter des Kakao. Werden frischgeschlagene Madrekakaw-Stämme als Zaunpfähle verwendet, so schlagen sie einige Wurzeln und bleiben lebendig und sind damit termitenfest.

Die filipinische Sprache - Ende Lexikon k - kak 10. Oktober 2007

Seitenbeginn   Titelseite Filipino   Mabuhay.