go - gri
Einführung Wörterbuch go - gri

ga gam gat gi   go gr   gu

Gresya
  Mga wikang Griyego = Griechische Sprachen
Lumang Griyego.
Wika ng Gresya noong ika-9 dantaon BK hanggang 1400 AD. Ginamit noon sa Gresya at maraming ibang bansa sa kapaligiran ng Gresya. Wika ni Homer (Ilias at Odyssee). Ugat ng maraming salitang agham.

Makabagong Griyego.
Wika ng bansang Gresya ngayon.

Griyegong Abakada.
Ibang-iba sa Latin na abakada. Nagmula sa unang dalawang titik na Alfa-Beta ang salita Alphabet (Alfabeto sa Espanyol).
Griyego ang mga Griyegong titik at Griyego ang pagbibigkas nito (hindi Ingles). Bakit ginagamit ng mga Pilipino ang Ingles na pagbibikas para sa Griyegong salitang-hiram? Halimbawa: pi [pi] tulad ng pinto [pin'toʔ] ang Griyegong tawag ng titik π, bakit ba binibigkas itong [paɪ] (parang isang uri ng keik)?
Galing sa Espanyol na salitang Felipe ang salita Filipino, galing ito sa Latin na Philippus, galing sa Griyegong Φιλιππος (Filippos).

Griyegong Abakada = Griechisches Alphabet
Α α Alfa
Β β Beta
Γ γ Gamma
Δ δ Delta
Ε ε Epsilon
Ζ ζ Zeta
Η η Eta
Θ θ Theta
Ι ι Iota
Κ κ Kappa
Λ λ Lambda
Μ μ Mi
Ν ν Ni
Ξ ξ X
i
Ο ο Omikron
Π π Pi
Ρ ρ Ro
Σ σ Sigma
Τ τ Tau
Υ υ Ypsilon
Φ φ Fi
Χ χ Chi
Ψ ψ Psi
Ω ω Omega

Die filipinische Sprache - Ende Lexikon go - gri 07. Oktober 2007

Seitenbeginn   Titelseite Filipino   Mabuhay