Wir lernen Deutsch Pag-aralan natin ang Deutsch
Wörterbuch K-O Talasalitaan


 K A-Z

Kạffee H: der Kạffee - --- = Kape (halaman, giniling, inumin). Hast du Kạffee gekauft? = Bumili ka ba ng kape? Schwarzer Kạffee. = Kape walang gatas at walang asukal. Der Kạffee ist heiß. = Mainit ang kape.
↓ Das Café - die Cafés H (Aussprache [kaffe - kaffes]). = Kapehan.
kạlt E = Malamig, maginaw. Heute Morgen war es ganz schön kalt. = Kaninang umaga medyo malamig. Mir ist kalt. = Maginaw ako.
Kạmm H: der Kạmm - die Kạ̈mme = Suklay.
↓ kạ̈mmen Zr: du kạ̈mmst - ich kạ̈mmte - ich habe gekạ̈mmt = Magsuklay.
kapụtt E = Sira. Die Uhr ist kapụtt. = Sira ang orasan. Ich bin ganz kapụtt. {ugs.}. = "Puspusang sira ako." = Pagod na pagod ako.
Kạrte H: die Kạrte - die Kạrten = Karton na manipis, papel na maliit yari sa kartolina.
↓ Fahrkarte Hz = Tiket para sa lakbay.
↓ Gẹldkarte Hz = Karte (na ibinigay ng bangko) para tanggapin ang pera sa perahan at para magbayad sa tindahan.
↓ Lạndkarte Hz = Mapa.
↓ Speisekarte Hz = Talaan ng mga putahe.
↓ Spielkarten Hz = Mga baraha.
Kartọffel H: die Kartọffel - die Kartọffeln = Patatas.
↓ Bratkartoffeln Hz = Patatas na pinirito.
↓ Sạlzkartoffeln Hz = Patatas na nilaga.
↓ Kartọffelmus H: der Kartọffelmus - ---; ↓ Kartọffelbrei Hz: der Kartọffelbrei - ---. = Patatas na dinurog na may kaunting gatas.
↓ Kartọffelsalat Hz: der Kartọffelsalat - die Kartọffelsalate = Ensalada ng patatas.
Käse H: der Käse - die Käse = Keso.
↓ Schnịttkäse Hz = Kesong matigas para gayatin.
Kạsten H: der Kạsten - die Kạ̈sten = Lalagyan; utak {ugs.}. Der hat was auf dem Kasten {ugs.}. = "May laman sa ibabaw ng utak niya." = Matalino siya. Der hat nicht alle im Kasten {ugs.}. = "Kulang ang laman sa loob ng utak niya." = Sira siyang ulo.
↓ Briefkasten. = (1) Lalagyan ng koreo sa harap ng bahay. (2) Hulugan ng koreo sa kalsada.
Kạtze H: die Kạtze - die Kạtzen = Pusa. Das war für die Katz. {F} = "Para sa pusa lang iyon." = Walang pakinabang ang ginawang iyon.
kaufen Zr = Bumili. Ich habe Brot, Butter und Wurst gekauft. = Bumili ako ng tinapay, mantikilya at Wurst.
einkaufen Zr: ein + kaufen: du kaufst ein - ich kaufte ein - ich habe eingekauft = Mamili. Morgen gehe ich einkaufen. = "Bukas pupunta akong mamili." = Bukas mamimili ako.
↓ verkaufen Zr: ver + kaufen: du verkaufst - ich verkaufte - ich habe verkauft = Magbili. Ich habe mein Auto verkauft. = Nagbili ako ng kotse ko.
↓ Verkäufer H: der Verkäufer - die Verkäufer. Verkäuferin H: die Verkäuferin - die Verkäuferinnen = Tindero - tindera.
kein || nịchts = Walang [bagay, pera, karamdaman, ...]. Ich habe keine Schulden. = Wala akong utang. Ich habe keinen Hunger. = Wala akong gutom.
kẹnnen Zu: du kẹnnst - ich kạnnte - ich habe gekạnnt = Makilala. Ich kenne ihn schon lange. = Nakilala ko na siya nang matagal.
Kilogrạmm H, Kilo {ugs.}: das Kilogrạmm, das Kilo - --- = Kilo (timbang). Ich wiege 52 Kilogramm (52 kg, zweiundfünfzig). Ich wiege 52 Kilo {ugs.} = 52 kilo ang timbang ko.
Kịnd H: das Kịnd - die Kịnder = Anak, bata. Kinder müssen in die Schule gehen. = Bata ang dapat pumasok sa paaralan.
↓ Kịndergarten Hz: der Kịndergarten - die Kịndergärten =
Kino H: das Kino - die Kinos = Sinehan.
klein E = Maliit. Klein aber fein. {F} = Maliit pa, magaling na.
Kleid H: das Kleid - die Kleider = Bestida.
↓ Kleidung H: die Kleidung - --- = Mga damit.
knụsprig E = Malutong.
kọchen Zr = Magluto, kumulo, maglaga. Ich koche eine Gemüsesuppe. = Nagluluto ako ng sopas na may gulay. Das Wasser kocht. = Kumukulo ang tubig. Wird die Wurst gekocht oder gebraten? = Lalagain ba o piprituhin ang Wurst na ito?
Kọffer H: der Kọffer - die Kọffer = Maleta.
Kohl H: der Kohl - --- = Repolyo.
↓ Weißkohl Hz = Repolyong puti.
↓ Rotkohl Hz = Repolyong pula o asul.
↓ Blumenkohl Hz = "Repolyong may bulaklak" = cauliflower.
kọmmen Zu: du kọmmst - ich kam - ich bin gekọmmen = Manggaling, pumarito, dumating. Ich komme aus Hamburg, aber ich wohne jetzt in Berlin. = Galing ako sa Hamburg, ngunit ngayon nakatira ako sa Berlin. Ich komme um elf Uhr zu dir. = Pupunta ako sa iyo alas onse. Wo kommt der Schmutz her? = Saan galing 'yung dumi? Wie komme ich zum Bahnhof? = "Paano ako darating" sa himpilan ng tren? = Ano ang daan patungong himpilan?
↓ bekọmmen Zu: be + kommen: du bekọmmst - ich bekam - ich habe bekọmmen = Du bekommst noch zwei Euro. = Dalawang Euro pa ang kukunin mo. Ich bekomme Fieber. = Magkakalagnat ako. Wir bekommen Regen. = Dararing ang ulan.
↓ ạnkommen Zu: an + kommen: du kọmmst an - ich kam an - ich bin ạngekommen = Dumating. Gestern ist sie angekommen. = Kahapon dumating siya.
↓ Ạnkunft H: die Ạnkunft - die Ạnkünfte = Pagdating; oras ng pagdating.
Kommen und gehen
gehen = Kahit anong kilos mula sa dako o hanggang sa dako o walang dako: Pumunta, umandar; umalis (kung nandito ang tao, pag-alis ang kahit anong kilos).
kommen = Kilos mula sa lugar na malayo hanggang dito o hanggang sa lugar na malapit: Manggaling, pumarito, dumating, sumama sa akin.
Gehst du mit? Kommst du mit? = Sasama ka ba? (Kilos sa lugar na malapit.) Fährst du mit dem Auto? Kommst du mit dem Auto? Gehst du mit dem Auto? = Darating ka ba "kasama ang kotse"? (Kilos sa lugar na malapit.) Gehst du jetzt? = Aalis ka na ba? (Kilos hanggang sa lugar na malayo, bawal ang kommen.) Kommst du jetzt? = Pumarito ka na ba? Susunod ka na ba? (Kilos hanggang dito, malabo ang gehen.) Komm bitte her! Komm! Geh bitte her! = Pumarito ka nga. (Kilos hanggang dito, malabo ang gehen.)
Hier herrscht ein ständiges Kommen und Gehen. {F} = "Palaging may Kommen at Gehen dito." = Palaging may dumarating at umaalis dito.
König H: der König - die Könige. Königin H: die Königin - die Königinnen = Hari - reyna.
kọ̈nnen {5.10} Zu: ich kạnn, du kạnnst, er kạnn - ich kọnnte - ich habe gekọnnt = puwede, maaari, marunong, kaya (pandiwa sa Aleman!!). Ich kann gut singen. = Marunong akong kumanta nang magaling. Können Sie mir bitte sagen, wo der Aldi ist. = Puwede ba po kayong magsabi [sa akin] kung saan ang Aldi.
Kọnto H: das Kọnto - die Kọnten = Tuusin sa bangko.
Kọpf H: der Kọpf - die Kọ̈pfe = Ulo. Hast du keine Augen im Kopf? = "Wala ka bang mata sa ulo?" = Bakit hindi mo nakita iyon? Er ist ein helles Köpfchen. {F} = "Maliwanag na maliit na ulo siya." = Matalino siya.
↓ Fịschkopf. = Ulo ng isda.
kọsten (1) Zr = Magkahalaga. Die Hose hat viel / wenig gekostet. = Mahal / mura ang pantalon. Wie viel kostet das? = Magkano ba ito?
kọsten (2) Zr = Tumikim. Koste mal dieses Brot! = Tikman mo ang tinapay na ito.
krạnk E = May-sakit. Ist Frau Palm krank? = Nagkakasakit ba si Ginang Palm?
↓ Krạnkheit H: die Krạnkheit - die Krạnkheiten = Karamdaman.
Krem, Creme H: die Krem, die Creme (Aussprache [krem] oder [kreme]) - die Cremes (Aussprache [krems]) = Krema (Inggles custard, ointment).
↓ Eiskrem, Eiscreme Hz = Sorbetos.
↓ Sahnekrem Hz = Krem yari sa Sahne.
↓ Bụtterkrem Hz = Krem yari sa mantekilya (para sa Kuchen).
↓ Hautcreme Hz = Pamahid para sa kutis (halimbawa Nivea).
Krịmi H: der Krịmi - die Krịmis = Kriminalfilm Hz: der Kriminalfilm - die Kriminalfilme = "Pelikula ng tiktik" = Inggles detective story.
Krịmi = ↓ Kriminalroman H: der Kriminalroman - die Kriminalromane = "Nobela ng tiktik" = Inggles detective novel.
Kụ̈che H: die Kụ̈che - die Kụ̈chen = Kusina. Die deutsche Küche. = Mga putaheng Aleman.
Kuchen H: der Kuchen - die Kuchen || Tọrte = Matamis na pagkaing niluto sa hurno (cake). May dalawang uri ng Kuchen: Kuchen na may hugis ng tinapay at bilog na Kuchen o Torte na may prutas, Streusel o kremang may Sahne sa ibabaw.
↓ Ạpfelkuchen Hz = Kuchen na may mansanas na ginayat at Streusel sa ibabaw.
Obstkuchen Hz = Kuchen na may prutas sa ibabaw.
kụrz E = Maigsi. Ein kurzer Rock. = Paldang maigsi.
Kụss H: der Kụss - die Kụ̈sse = Halik.
↓ kụ̈ssen Zr: du kụ̈sst - ich kụ̈sste -ich habe gekụ̈sst = Halikan.


 L A-Z

laden Zu: du lädst - ich lud - ich habe geladen = Magkarga.
aufladen Zu: du lädst auf - ich lud auf - ich habe aufgeladen = Magkarga (pati kuryente sa baterya ng telepono). Ich habe die Steine aufgeladen. = Nagkarga ako ng mga bato (sa sasakyan). Hast du dein Telefon aufgeladen? = "Nagcharge" ka na ba ang telepono mo?
einladen (1) Zu: du lädst ein - ich lud ein - ich habe eingeladen = Magkarga sa sasakyan. Hast du unsere Einkäufe ins Auto eingeladen? = Inilagay mo ba ang binili natin sa kotse?
einladen (2) Zu: du lädst ein - ich lud ein - ich habe eingeladen = Anyayahan. Er hat viele Leute eingeladen. = Maraming tao ang inanyayahan niya.
Laden (2) H: der Laden - die Läden = Tindahan.
↓ Blumenladen Hz = Tindahan ng bulaklak.
↓ Sạftladen Hz {ugs.} = "Tindahan ng katas." = Negosyong may ngasiwang masama.
Lạmpe H: die Lạmpe - die Lạmpen = Tindahan.
↓ Tạschenlampe Hz = Lente.
lạng E: lạng - lạ̈nger - am lạ̈ngsten = Mahaba, matagal. Eine lange Geschichte. = Kuwentong mahaba. Ein langes Wochenende. = "Tapusan ng linggo" na matagal (Biyernes hanggang Linggo o Sabado hanggang Lunes).
↓ lạnge U = Matagal. Ich warte schon lange. = Matagal na akong naghihintay. Ehrlich währt am längsten. {F} = "Napakatagal ang hindi mandaraya." = Di-matagal ang tagumpay kung may daya.
lạngsam E = Mabagal, makupad. So langsam wie eine Schnecke. = Kasingkupad ng suso.
lạssen Zu: du lạ̈sst - ich ließ - ich habe gelạssen = Hayaan, magbigay ng pahintulot o utos. Ich lasse ihn schlafen. = Hinahayaan ko siyang matulog. Ich lasse dir noch was übrig. = May maiiwan ako sa iyo. Wir lassen das Gemüse kochen. = Pinapaluto namin ang gulay.
laufen Zu: du läufst - ich lief - ich bin gelaufen = Tumakbo, lumakad, umandar. Ich laufe zum Bahnhof. = Lumalakad ako sa himpilan ng tren. Die Kaffeemaschine läuft. = Umaaandar ang lutuang-kape.
↓ wẹglaufen Zu: weg + laufen: du läufst weg - ich lief weg - ich bin wẹggelaufen = Lumayas. Ich sehe den Hund weglaufen. = Nakikita kong lumayas ang aso.
laut E = Maingay.
leben Zr = Mabuhay, tumira. Der Vogel lebt noch. = Nabubuhay pa ang ibon. Meine Mutter lebt in Düsseldorf. = Nakatira sa Düsseldorf ang ina ko. Im Urlaub haben wir gut gelebt. = Marami kaming kaginhawahan sa bakasyon.
↓ Leben H: das Leben - die Leben = Buhay. Das Leben ist noch lang. = Matagal pa ang buhay. Das erste Mal in meinem Leben. = Unang beses sa buhay ko.
leer E = Walang laman. Der Teller ist leer. = Walang laman ang pinggan. Mach die Schüssel leer. = Ubusin mo ang [laman ng] mangkok. Leere Worte. = Salitang walang kabuluhan.
legen Zr = Maglagay. Ich habe das Buch auf den Tisch gelegt. = Inilagay ko ang aklat sa ibabaw ng mesa. Die Henne legt ein Ei. = "Naglalagay ng itlog ang inahing manok." = Nangingitlog ang inahing manok.
Lehrer H: der Lehrer - die Lehrer. Lehrerin H: die Lehrerin - die Lehrerinnen = Guru (lalaki, babae).
leicht E = Magaan, mahina.
leise E = Tahimik, mahina (tunog). Leise Musik. = Tugtog na mahina.
lẹrnen Zr = Mag-aral, matuto. Er hat Bäcker gelernt. = Nag-aral siya ng panadero (sa Alemanya aralin ng tatlong taon). Ich habe viel von ihm gelernt. = Natuto ako ng marami mula sa kanya.
lesen Zu: du liest - ich las - ich habe gelesen = Bumasa. Ich habe die Zeitung schon gelesen. = Binasa ko na ang pahayagan.
lẹtzte E = Huli. Er war der Letzte. = Huli [na dumating] siya. Letztes Jahr. = Noong isang taon.
Leute H: --- - die Leute = Mga tao. Die meisten Leute haben ein Auto. = Napakaraming tao ang may kotse.
lieb E = Mabait. Ein liebes Kind. = Mabait na bata. Liebe Tante Frieda! = Mahal kong tiya Frieda (bati sa simula ng liham kung magkaibigan).
gẹrn U: gẹrn - lieber - am liebsten → gẹrn.
↓ Liebe H: die Liebe - --- = Mahal (pangngalan). Sie war meine große Liebe. = Noon siya ang malaki kong mahal.
↓ lieben Zr = Magmahal, umibig, magkagusto. Ich liebe dich. = Mahal kita. Ich liebe das Leben. = Mahilig ako sa buhay [na masarap].
Anrede von Freunden in kurzen Mitteilungen
Tawag sa kaibigan sa sulat na maigsi
Ich komme ... Kung walang damdaming tangi.
Heinz, ich komme ... Kung walang damdaming tangi, pero may kabaitang tangi.
Heinz, ich möchte gern ... Mabait na tawag sa kakilala at kaibigan.
Lieber Heinz, ich möchte gern ... Kung may mahal.
Mein lieber Heinz, ich möchte gern ... Kung talagang malalim ang mahal.
   
Lied H: das Lied - die Lieder = Mga tao. Die meisten Leute haben ein Auto. = Napakaraming tao ang may kotse.
liegen Zu: du liegst - ich lag - ich habe gelegen = Humiga, magpatong. Das Buch liegt auf dem Tisch. = Nasa [ibabaw ng] mesa ang aklat. Ich liege im Bett. = Humihiga ako sa kama. Köln liegt am Rhein. = Nasa tabi ng ilog Rhein ang Köln.
lịnks E   = Kaliwa. Die linke Hand. = Kamay na kaliwa. Geh nach links! = Pumunta ka sa kaliwa.
Lịter H: der Liter - die Liter = Litro. Ein Liter Milch (1,0 l). = Isang litro ng gatas.
lọcker E = Maluwag. Lockere Sitten. = Ugaling di-mahigpit.
Lọ̈ffel H: der Lọ̈ffel - die Lọ̈ffel = Kutsara.
los E   = Maluwag, hindi sa lugar na karaniwan. Lose Worte. {F} = Salitang (di-mabait) na nagsalita walang isip. Hier ist viel los. {ugs.} = "Maraming maluwag dito." = Maraming gawain o aliwan dito.
lụstig E   = Natutuwa (minsan maingay). Ein lustiger Abend. = Gabing natutuwa.


 M A-Z

mạchen Zr = Gumawa. Was machst du? = Ano ang ginagawa mo? Machst du das Frühstück? = "Gagawin mo ba ang agahan?" Wir machen am Sonntag einen Ausflug. = "Gagawa kami ng pagliliwaliw sa Linggo." = Magliliwaliw kami sa Linggo. Mach das mal! = Gawain mo iyon. Das macht 2,40 .. (zwei Euro vierzig). = "Gagawa ito ng 2.40 €." = Nagkakahalaga ito ng 2.40 €.
aufmachen Zr: auf + machen: du machst auf - du machtest auf - du hast aufgemacht = Magbukas. Mach bitte das Fenster auf. = Buksan mo nga ang bintana. Mach deine Augen auf! = "Buksan mo ang mata mo!" = Gamitin mo nang mabuti ang mata mo parang makita ang lahat.
↓ zumachen Zr: zu + machen: du machst zu - du machtest zu - du hast zugemacht = Saraduhin, ipinid. Der Laden macht um 19 (neunzehn) Uhr zu. Der Laden macht um sieben zu. {ugs.} = Sinasarado ang tindahang iyon alsa 19:00. Mach die Tür zu! = Ipinid mo ang pinto.
↓ ạnmachen {ugs.} Zr: an + machen (ạnschalten) = Buksan (kagamitang de-kuryente). Mach (schalte) den Herd an! = Buksan mo ang kalan.
ausmachen {ugs.} Zr: aus + machen (ausschalten) = Patayin (kagamitang de-kuryente). Mach (schalte) den Fernseher aus! = Patayin mo ang TV.
↓ ...macher = "Gumagawa." = Aralin ng karaniwang tatlong taon sa Beruf.
↓ Wẹrkzeugmacher = "Gumagawa ng kasangkapan." = Dalubhasa ng paggawa ng kasangkapan para sa paggawa ng kotse atbp.
Uhrmacher = Dalubhasa ng paggawa ng orason.
Mädchen H: das Mädchen - die Mädchen = Batang babae, anak na babae. Zwei Mädchen und ein Junge. = Dalawang bata (anak) na babae at isang bata (anak) na lalaki.
Mal H: das Mạl - die Mạle = Ulit, beses. Das erste Mal. = Unang beses. Ich bin zum dritten Mal hier. = Tatlong ulit naririto ako.
...mal = Ulit, beses. Ich war nur einmal dort. = Isang beses lang nandoon ako. Er kam schon fünfmal. = Dumating na siya nang limang beses.
↓ mal {ugs.} = einmal = Isang beses. Das ist noch mal gut gegangen. {ugs.} = Das ist noch einmal gut gegangen. = "Magaling pang lumakad iyon." = Suwerte lang, magaling na ang kinalabasan.
mạnche E = Ilan lang, hindi lahat. Manche Leute haben kein Auto. = May taong walang kotse.
↓ mạnchmal U = Minsan. Manchmal sehe ich ihn. = Minsan nakikita ko siya.
Mạnn H: der Mạnn - die Mạ̈nner = Lalaki. Zwei Männer und eine Frau. = Dalawang lalaki at isang babae.
Marmelade H: die Marmelade - die Marmeladen = Palamang matamis sa tinapay, yari sa prutas at asukal (kahit anong prutas, yari sa dalandan lang ang marmalade na Inggles).
↓ Kịrschmarmelade. = Marmelade na yari sa serena.
Maschine H: die Maschine - die Maschinen = Makina.
↓ Kạffeemaschine. = Lutuang-kape.
↓ Bohrmaschine. = Pambutas.
↓ Wạschmaschine. = Pang-ikot sa labada.
Maß H: das Maß - die Maße = Sukat, panukat. Maße und Gewichte. = Mga sukat at mga timbang.
↓ Metermaß. = Panukat ng haba (isa o higit sa isang metro).
↓ Litermaß. = Tangkalan (may gatla, karaniwang hanggang sa 1.0 litro).
Maus H: die Maus - die Mäuse = Daga (maliit na uri lang, Ratte ang malaki). Wenn die Katze fort ist, tanzen die Mäuse. {F} = Kung nawawala ang pusa ay nagsasayaw ang daga.
Meinung H: die Meinung - die Meinungen = Palagay. Meiner Meinung nach ist dein Rock zu kurz. = Sa aking palagay, masyadong maigsi ang palda mo.
Mẹnge H: die Mẹnge - die Mẹngen = Dami. Eine Menge Geld. {ugs.} = Maraming pera.
↓ Mẹnschenmenge. = Maraming tao sa isang lugar.
Mẹnsch H: der Mẹnsch - die Mẹnschen = Tao. Alle Menschen werden Brüder. {F, Friedrich Schiller} = Nagiging kapatid ang lahat ng tao.
↓ Mẹnschenskind! {ugs.} = Pala.
Mẹsser H: das Mẹsser - die Mẹsser = Kutsilyo. Iss mit Messer und Gabel. = Gamitin mo ang kutsilyo at tinidor. (Sa Alemanya, sabay-sabay na ginagamit ang kutsilyo sa kanan na kamay at ang tinidor sa kaliwang kamay. Para sa sopas lang ang kutsara.)
Meter (m) H: der Meter - die Meter = Metro. Ich bis 1,68 m (ein Meter achtundsechszig) groß. = 1.68 m ang tangkat ko.
↓ Kilometer (km) = Kilometro. Nach Hamburg sind es noch 50 km (fünfzig Kilometer). = 50 km pa hanggang sa Hamburg. 1000 m sind 1 km (tausend Meter sind ein Kilometer). = 1000 m = 1 km.
↓ Zẹntimeter (cm) = Sentimetro. Meine Haare sind schon ein paar Zentimeter gewachsen. = Lumaki ng ilang sentimetro ang buhok ko. 100 cm sind 1 m (hundert Zentimeter sind ein Meter). = 100 cm = 1 m.
Mịkrowelle H: die Mịkrowelle - die Mịkrowellen = "Along munting-munti." = Microwave.
Mịlch H: die Mịlch - --- = Gatas (tunay na yari sa baka, hindi tubig na may pulbos). Ich trinke jeden Tag Milch. = Araw-araw umiinum ako ng gatas.
mịt V3 = Kasama ang, na may, sa pamamagitan ng. Ich gehe mit meinem Freund ins Kino. = Pupunta ako sa sinehan kasama ang kasintahan ko. Das Kind spielt mit dem Hund. = Pinaglalaruan ng bata ang aso. Kaffee mit Milch und Zucker. = Kapeng may gatas at asukal. Das Mädchen mit dem roten Ball. = Batang babaeng may bolang pula. Iss mit Messer und Gabel! = Kumain ka sa pamamagitan ng kutsilyo at tinidor.
Mịttag HTag
mögen {5.10} Zu: ich mag, du magst, er mag (auch: ich mọ̈chte, du mọ̈chtest) - ich mọchte - ich habe gemọcht = Makahiligan (paggamit ng anyong mag, magst, ...), palagi may hilig at malimit na tinupad; gusto (paggamit ng anyong möchte, möchtest, ...), may gusto pero hindi pa tinupad. Ich mag süßen Kuchen. = Nakahiligan ko ang Kuchen na matamis. Ich mag keinen Spinat. = Ayoko ng espinake (gulay na dahon). Früher mochte er Hunde. = Noon naghiligan niya ang mga aso. Ich möchte das Buch lesen. = Gusto kong basahin ang aklat na ito. Ich möchte noch ein Stück Kuchen. = Gusto ko pa ng hiwa ("piraso") ng Kuchen. Magst du mitkommen? Möchtest du mitkommen? = Gusto mo bang sumama?
Monat H: der Monat - die Monate = Buwan (ng taon). Ich war drei Monate in Deutschland. = Tatlong buwan nasa Alemanya ako.
Der Jạnuar. = Enero. Der Februar. = Pebrero. Der Mạ̈rz. = Marso. Der Aprịl. = Abril. Der Mai. = Mayo. Der Juni. = Hunyo. Der Juli. = Hulyo. Der Augụst. = Agosto. Der Septẹmber. = Setyembre. Der Oktober. = Oktubre. Der Novẹmber. = Nobyembre. Der Dezẹmber. = Disyembre.
Mond H: der Mond - die Monde = Buwan (sa langit).
↓ Vọllmond H: der Vọllmond - die Vọllmonde = Kabilugan ng buwan.
↓ Neumond H: der Neumond - die Neumonde = Bagong buwan.
Mọrgen H: der Mọrgen - die Mọrgen = Umaga. Am Morgen frühstücken wir. = Sa umaga nag-aagahan tayo.
↓ mọrgens U = Kung umaga, tuwing umaga. Morgens stehe ich auf. = Kung umaga bumabangon ako.
mọrgen U = Bukas (araw pagkatapos ngayon). Morgen, morgen, nur nicht heute, sagen alle faulen Leute. {F} = Bukas na lang, hindi ngayon ang sabi ng lahat ng taong tamad.
Mühe H: die Mühe - die Mühen = Pagpapakahirap. Das macht mir viel Mühe. = Mahirap ito sa akin. Ich gebe mir große Mühe. = Nagpapakahirap ako.
müde E = Pagod, antok.
Mụnd H: der Mụnd - die Mụ̈nder = Bibig.
Musịk H: die Musịk - --- = Tugtugin, musika.
mụ̈ssen {5.10} Zu: ich mụss, du mụsst, er mụss - ich mụsste - ich habe gemụsst = Dapat (karaniwang talagang tutuparin). Ich muss morgen zum Zahnarzt gehen. Ich muss morgen zum Zahnarzt. {ugs.} = Dapat akong pumunta sa dentista bukas.
Mụtter H: die Mụtter - die Mụ̈tter = Ina, nanay. Seine Mutter ist schon achtzig Jahre alt. Seine Mutter ist schon achtzig {ugs.} = Matanda na nang walumpung taon ang ina niya. Die Mutter hat mit verboten, dass ich mitgehe. = Ipinabawal ng nanay na sasama ako.
↓ Schwiegermutter H: die Schwiegermutter. = Biyenang babae.
↓ Großmutter H: die Großmutter - die Großmütter. = Biyenang babae.


 N A-Z

Nạchbar H: der Nạchbar - die Nạchbarn = Kapitbahay.
Nachricht H: die Nachricht - die Nachrichten = Balita. Ich möchte die Nachrichten im Fernsehen sehen. = Gusto kong manood ng balita sa tibi.
Nạcht H: die Nạcht - die Nạ̈chte = Gabi (mga oras mula sa 18:00 hanggang 06:00). Gute Nacht, Tante Lisa. = Magandang gabi, Tiya Lisa. Im November werden die Nächte kalt. = Kung Nubyembre magiging malamig ang mga gabi.
nah E = Malapit.
Name H: der Name - die Namen = Ngalan, tawag. Kennst du den Namen dieser Pflanze? = Alam mo ba ang ngalan ng halamang ito?
↓ Vorname. = "Ngalan sa harap." = Pangalan.
↓ Nachname, ↓ Familienname. = "Ngalan sa likod, ngalan ng angkan." = Apelyido.
↓ Straßenname. = Ngalan ng kalsada. Sa Alemanya may Straßenname ang lahat ng kalsada, daan at eskinita.
Nase H: die Nase - die Nasen = Ilong.
nạss E = Mabasa.
natürlich E = Likas, talaga. Natürliche Ereignisse. = Mga pangyayaring likas. Natürlich hast du recht. = Talagang tama ka.
nehmen Zu: du nịmmst - ich nahm - ich habe genọmmen || Brịngen und holen, geben und nehmen = Kumuha (Inggles take). Nimmst du Milch und Zucker? = Gusto mong kumuha ng gatas at asukal? Nimm dir einen Apfel! = Kumuha ka ng isang mansanas.
↓ ạbnehmen Zu: ab + nehmen: du nịmmst ab - ich nahm ab - ich habe ạbgenommen = Pumayat. Ich habe zwei Kilo (2 kg) ạbgenommen. = Pumayat ako ng 2 kg. Der Mond nimmt ab. = "Pumapayat ang buwan." = Lumiliit ang buwan.
↓ zụnehmen Zu: zu + nehmen: du nịmmst zu - ich nahm zu - ich habe zụgenommen = Tumaba. Ich habe zwei Kilo (2 kg) zụgenommen. = Tumaba ako ng 2 kg. Der Mond nimmt zu. = "Tumataba ang buwan." = Lumalaki ang buwan.
↓ mịtnehmen Zu: mit + nehmen: du nịmmst mit - ich nahm mit - ich habe mịtgenommen = Maghatid, iangkas. Kunin at dalhin. Kannst du mich zur Schule mitnehmen? = Puwedeng mo akong iangkas (ihatid) hanggan sa paaralan? Ich habe den Brief mitgenommen. = Kinuha ko ang liham [at dinala sa ibang lugar].
↓ wẹgnehmen Zu: weg + nehmen: du nịmmst weg - ich nahm weg - ich habe wẹggenommen = Alisin. Warum hast du ihm den Ball weggenommen? = Bakit inalis mo ang bola sa kanya?
nein || nịcht - nịchts = Hindi. Nein, ich heiße Emil. = Hindi, si Emil ang pangalan ko. Möchten Sie noch einen Kaffee? Nein danke. = Gusto mo pa ba ng kape? Hindi [salamat].
nẹtt E = mabait. Das ist aber nett von dir. = Talagang mabait ang ginawa mo.
neu E = bago. Neue Besen kehren gut. {F} = "Magaling na nagwawalis ang bagong mga walis." = Palaging magaling ang gawa ng taong bago.
nịcht || nịchts - nein = hindi (kasama sa ibang salita). Ich bin nicht Emil. = Hindi ako si Emil. Ich bin nicht klein. = Hindi ako maliit. Ich bin nicht der Vater von Emil. = Hindi ako ang ama ni Emil. Ich schlafe nicht. = Hindi ako natutulog.
nịchts || kein - nịcht - nein = Walang bagay, pera, karamdaman, ... Ich habe nichts gegessen. = Wala ang kinain ko. Ich habe nichts. = "Wala akong [bagay, pera, karamdaman, ...]." Hier ist nichts los. = "Walang pangyayari dito." Von nichts kommt nichts. {F} = "Mula sa wala nanggagaling ang wala." = Kung walang gawa walang bunga.
nie, niemals = Hindi kailanman. Ich lüge nie. = Hindi kailanman nagsisinungaling.
↓ niemand = Walang sinuman.
niedrig E = Mababa. Eine niedrige Stufe. = Baitang na mababa.
nọch = pa. Ich bin noch nicht gut im Kochen. = Hindi pa ako magaling magluto. Ich habe noch etwas zu tun. = May gagawin pa ako. Hast du noch Zeit für mich? = May oras ka pa ba sa akin?
nur = Lamang. Ich spreche nur wenig Deutsch. = Nagsasalita ako ng kaunting Aleman lang. Ich habe nur selten Zeit zum Fernsehen. = Madalas lang ang oras ko para manood ng tibi. Dort sind nur wenige Leute. = Kakaunting tao lang ang nandoon.


 O A-Z

oben U || ụnten = Sa itaas.
Obst H: das Obst - --- = (Mga) prutas.
Ohr H: das Ohr - die Ohren = Tainga.

Die filipinische Sprache von Armin Möller   http://www.germanlipa.de/deu_lern/wort_ko.htm
01. September 2011 / 17. Mai 2015


Das ist das Ende des Wörterbuches K-O von Wir lernen Deutsch

Leitseite Wir lernen Deutsch   Fisyntag

A B C D E F G H I J K L M N O PQ R S T U V W XYZ