Wir lernen Deutsch Pag-aralan natin ang Deutsch
Wörterbuch A B Talasalitaan

Wortarten   Bahagi ng panalita
 
Zr Regelmäßiges Zeitwort (Verb)   Pandiwang karaniwan
Zu Unregelmäßiges Zeitwort (Verb)   Pandiwang di-karaniwan
Nennform Zu: Gegenwart - einfache Vergangenheit - zusammengesetzte Vergangenheit   Pawatas Zu: Kasakuluyan - Pangnagdaang payak - Pangnagdaang tambalan
H Hauptwort (Substantiv)   Pangngalan
Hauptwort H: Einzahl - Mehrzahl (beide mit Geschlechtswort)   Pangngalan H: Isahan - Maramihan (may pantukoy ang dalawa)
Hz Zusammengesetztes Hauptwort (Substantiv)   Pangngalang tambalan
E Eigenschaftswort (Adjektiv)   Pang-uri
U Umstandswort (Adverb)   Pang-abay
V Verhältniswort (Präposition)   Pang-ukol
 V2, V3, V4 = Verhältniswort mit 2. 3. oder 4. Fall. V23 = Mit 2. oder 3. Fall. V34 = Mit 3. und 4. Fall.
Ohne Kennzeichnung: Geschlechtswort (Artikel), Fürwort (Pronomen), Bindewort (Konjunktion), Empfindungswort (Interjektion).   Walang pagtatanda: Pantukoy, panghalip, pangatnig, padamdam.
 
{ugs.} Umgangssprachlich   Pananalitang pang-araw-araw
{F} Geflügeltes Wort   "Salitang may pakpak" = Kasabihan, mula sa awit, panitikan o lipunanA

Abend H: der Abend - die Abende = Gabi (mga oras mula sa 18:00 hanggang 24:00). Guten Abend, Vater. = Magandang gabi, Tatay. Heute Abend besuchen wir unseren Freund Hans. = Mamayang gabi dadalaw kami sa kaibigan naming si Hans.
Feierabend Hz = "Gabi na pahinga." = Wakas ng trabaho. Nach Feierabend gehen wir ein Glas Bier trinken. = Pagkatapos ng [wakas ng] trabaho pumupunta kaming uminom ng serbesa.
aber = Ngunit, pero.
• ạll E = Lahat. Alle meine Kinder sind gekommen. = Dumating ang lahat ng anak ko. Alle sind weg. = Wala [na] ang lahat [ng tao].
alles = Lahat [ng bagay]. Alles ist weg. = Nawala ang lahat.
• ạlt E: ạlt - ạ̈lter - am ạ̈ltesten = May gulang, matanda, luma. Ich bin fünf Jahre alt. = Limang taong gulang na ako. Alte Geschichten. = Mga kuwentong luma. Ein alter Mann. = Mamang matanda. Das ist ein alter Hut {F}. = "Sombrerong luma ito." = Kuwentong luma at nakakalat ito.
Ạlter H: das Ạlter - ---. = Edad. In meinem Alter kann ich noch tanzen. = Sa edad ko marunong pa akong magsayaw. Im Alter von zehn Jahren begann er, Klavier zu spielen. = Sa edad ng sampung taon ay nagsimula siyang magpiyano.
• ạn (1) V34 = Sa (sa gilid ng, sa tabi ng). Herr Lauterbach ist Professor an der Universität. V3 = Propesor sa pantasan si Ginoong Lauterbach. (lugar). Stell die Leiter an die Wand. V4 = Ilagay mo ang hagdanan sa pader (galaw).
ạn (2) U = Buhay. Das Licht ist an. = Buhay ang ilaw.
• Ạnanas H: die Ạnanas = Pinya.
Ạngst H: die Ạngst - die Ạ̈ngste = Katakutan. Ich habe keine Angst vor dir. = Hindi ako takot sa iyo.
ạnderer E = Iba. Eine andere Farbe. = Ibang kulay.
ạnders U = Di-ganito, sa ibang paraan. Anders geht das nicht. = Walang ibang paraan upang gawain ito.
ạ̈ndern Zr = Bumago. Da kann ich nichts dran ändern. = Kindi ko kayang bumago nito. Ich kann gern meinen Plan ändern. = Kung gusto mo, puwede akong bumago ng balak ko.
• ạnfangen Zu: du fạ̈ngst an - ich fịng an - ich habe ạngefangen = Magsimula. Die Vorstellung fängt um neunzehn Uhr (19:00 Uhr) an. = Magsisimula ang palabas alas 19:00. Du hast den Streit angefangen. = Ikaw ang nagsimula ng away.
• Ạntwort H: die Ạntwort - die Ạntworten = Sagot. Ich warte auf deine Antwort. = Naghihintay ako sa sagot mo.
ạntworten Zr = Sagutin, isagot. Ich habe ihm nocht nicht geantwortet. Hindi ko pa isinagot sa kanya.
beạntworten Zr: du beạntwortest - ich beạntwortete - ich habe beạntwortet = Sagutin. Er hat meinen Brief nicht beantwortet. Hindi niya sinagot ang liham ko.
• Ạpfel H: der Ạpfel - die Ạ̈pfel = Mansanas.
Arbeit H: die Arbeit - die Arbeiten = Trabaho, gawain. Ich gehe jetzt zur Arbeit. = Pupunta na ako sa trabaho.
Klạssenarbeit Hz = Pagsusulit sa paaralan.
ạrbeiten Zr = Magtrabaho.
Ạrbeiter H: der Ạrbeiter - die Ạrbeiter. Ạrbeiterin H: die Ạrbeiterin - die Ạrbeiterinnen = Manggagawa.
&buu; Ạrm H: der Ạrm - die Ạrme = Bisig, braso.
• ạrm E: ạrm - ạ̈rmer - am ạ̈rmsten = Mahirap (kulang ang hanapbuhay at yaman o kulang ang utak). Die Ärmsten dieser Welt. = Taong mahihirap sa daigdig na ito. Ohne seine Frau ist er arm dran. = Kung wala siyang asawa, may kahirapan siya.
Arzt H: der Arzt - die Ärzte. Ärztin: die Ärztin - die Ärztinnen = Doktor, manggagamot.
Zahnarzt Hz = Dentista.
aus U = Patay. Das Licht ist aus. = Patay ang ilaw.
auch = Din, pati. Möchtest du noch eine Tasse Kaffee? Ja bitte (Antwort von Helga). Ich auch (Antwort von Heidi). = Gusto mo pa ba ng kape? Gusto ko nga (sagot ni Helga). Ako din (sagot ni Heidi). Sie kann singen und auch tanzen. = Marunong siyang kumanta at pati sumayaw.
auf (1) V34 = Sa ibabaw ng. Die Katze schläft auf dem Sofa. V3 = Natutulog ang pusa sa bangko (lugar). Ich klettere auf den Baum. V4 = Umaakyat ako sa punongkahoy (galaw). Ich warte auf meinen Freund. V4 = Naghihintay ako sa kaibigan ko. Auf Wiedersehen. V4 = Paalam.
auf (2) U = bukas. Die Tür ist auf. Die Tür steht auf. = Bukas ang pinto.
Auge H: das Auge - die Augen = Mata.
Augenblick Hz: Auge + Blick: der Augenblick - die Augenblicke = "Isang tingin ng mata lang." = Isang saglit lang. Einen Augenblick bitte. = Sandali lang.
aus V3 = Mula sa, galing sa, buhat sa. Ich komme aus dem Garten. = Galing ako sa halamanan. Lea Gonzales kommt aus den Philippinen. = Mula sa Pilipinas si Lea Gonzales. Peter trinkt das Bier aus der Flasche. = Buhat sa bote iniinom ni Peter ang serbesa.
Auto H: das Auto - die Autos = Awto, kotse.
• Automat H: der Automat - die Automaten = Tanging makina.
Gẹldautomat Hz = Perahan, makina parang tanggapin ang pera mula sa tuusin ng bangko.
Fahrkartenautomat Hz = Makina parang bilhin ang tiket ng tren o bus.
Zigarẹttenautomat Hz = Makina parang magtinda ng sigarilyo.B

• bạcken Zu: du bạ̈ckst - ich bạckte - ich habe gebạcken = Magluto sa hurno.
Bạ̈cker H: der Bạ̈cker - die Bạ̈cker = Panadero.
Bạckofen Hz: backen + Ofen: der Bạckofen - die Bạcköfen = Hurno.
baden Zr = Maligo (sa Badewanne sa banyo o sa languyan sa labas). Karaniwan wala nang Baden sa banyo, sa halip nito Duschen sa ilalim ng pambuhos. Sonntag gehen wir in der Ostsee baden. = Sa Linggo pupunta kami sa Ostsee (dagat sa kanlurang-silangan ng Alemanya) upang maligo. Er ist mit seinem Vorschlag baden gegangen. {F} = "Pumuntang maligo siya kasama ang mungkahi niya." = Bumagsak ang mungkahi niya.
↓ Badewanne Hz: baden + Wanne: die Badewanne - die Badewannen = Sisidlang malaki sa tubig sa banyo parang humiga o umupo sa tubig.
Bahn H: die Bahn - die Bahnen || Zug = Sistema ng mga sasakyang karaniwan sa riles.
Autobahn Hz = Kalsada para sa mahabang agwat lampas sa lungsod, ginagamit lang ng sasakyang matulin, inihiwalay na daan sa dalawang dako (motorway).
↓ Ṣ-Bahn. = Sistema para sa agwat hanggang 50 km, maraming hinto.
U-Bahn. = Sistema sa loob ng lungsod na malaki, karaniwan sa ilalim ng kalsada.
↓ Straßenbahn Hz = Sistemang luma sa loob ng lungsod, sa kalsada.
Balkọn H: der Balkọn - die Balkone || Terạsse = Balkonahe (dugtong sa labas ng bahay sa palapag na itaas).
Bạll H: der Bạll - die Bạ̈lle = Bola.
↓ Fußball Hz = Laruan ng "bola sa paa".
↓ Hạndball Hz = Laruan ng "bola sa kamay".
Bạnk (1) H: die Bạnk - die Bạ̈nke = Upuang mahaba.
↓ Schulbank Hz = Mesa at upuan sa paaralan. Er hat lange die Schulbank gedrückt. = "Pinindot niya nang matagal ang upuan sa paaralan." = Matagal na pumasok siya sa paaralan.
Bạnk (2) H: die Bạnk - die Bạnken = Bangko (sa pera). Er arbeitet bei einer Bank. = Nagtatrabaho siya sa bangko.
Baum H: der Baum - die Bäume = Punongkahoy. Im Wald sind viele Bäume. = Maraming punongkahoy sa gubat.
↓ Ạpfelbaum Hz = Punongkahoy na mansanas.
↓ Weihnachtsbaum Hz = Punongkahoy na dinadala sa loob ng bahay sa Pasko.
Bẹcher H: der Bẹcher - die Bẹcher || Glas = Baso (kung hindi yari sa bubog).
Beere H: die Beere - die Beeren = Uri ng prutas, karaniwang maliliit.
↓ Ẹrdbeere Hz = "Prutas [na malapit] sa lupa." = Strawberry.
↓ Hịmbeere Hz = Raspberry.
bei V3 = Sa (malapit sa). Ich bin bei meiner Freundin. = Nasa kaibigan ko ako. Ich war beim Zahnarzt. = Pumunta ako sa dentista.
beide E = Dalawa (kung may pagkakaugnay). Beide Geschwister. = Dalawang kapatid. Auf beiden Seiten des Flusses. = Sa dalawang tabi ng ilog.
Bein H: das Bein - die Beine = Paa (mula sa hita hanggang sa daliri). Der Tisch hat vier Beine. = May apat na paa ang mesa. Er steht mit beiden Beinen im Leben. {F} = "Nakatayo siya sa pamamagitan ng dalawang paa sa buhay." = Matibay siya sa buhay na tunay.
↓ Stuhlbein Hz = Paa ng upuan.
Eisbein Hz = Patang malutong.
beißen Zu: du beißt - ich bịss - ich habe gebịssen = Kumagat. Der Hund hat das Kind gebissen. = Kinagat ng aso ang bata.
bẹllen Zr = Tumahol. Der Hund bellt. = Tumatahol ang aso.
Benzin H: das Benzin - (die Benzine) = Gasolina (maipangalan sa Carl Benz, tagalikha ng unang kotse sa daigdig sa 1885).
Berg H: der Berg - die Berge = Bundok.
Beruf H: der Beruf - die Berufe = Tanging salitang Aleman sa opisyo, araling tangi (Inggles profession, vocation, occupation, kasalungat sa job). Kaanak ang salitang Beruf sa Berufung = hilig, kahiligan. Sa tabi ng aralin sa paaralan lang, may pamaraang tangi ng Berufsausbildung (karaniwang tatlong taon). Doon may araling sabay-sabay sa trabahong tunay sa kumpanya at sa paaralan. Erlernter Beruf. = Beruf na pinag-aralan. Ausgeübter Beruf. = Beruf na tinutupad ngayon.
↓ Lehrberuf Hz = Beruf na maaaring aralin sa Berufsausbildung.
Besen H: der Besen - die Besen = Walis. Besen und Schaufel. = Walis (na maliit) at pandakot.
Besuch → suchen.
Bẹtt H: das Bẹtt - die Bẹtten = Higaan, kama. Wann gehst du ins Bett? = Kailan pupunta ka sa kama? Die Betten sind schon gemacht. = "Ginawa na ang mga kama." = Inayos na ang kama (sa umaga pagkatapos bumangon).
bequem E = Maginhawa, mabagal at tamad. Autofahren ist bequem. = Maginhawa ang pagsakay sa kotse. Er ist bequem. = Mabagal at tamad siya.
Bier H: das Bier - (die Biere) = Serbesa. Wir trinken gern Bier. = Nakakahiligan namin ang pag-inom ng serbesa. Du hast schon drei Bier (Biere) getrunken. = Ininom mo na ang tatlong [baso ng] serbesa.
Bịld H: das Bịld - die Bịlder = Larawan, retrato. Wo sind die Bilder vom Geburtstag? = Nasaan ang mga retrato ng kaarawan?
bịllig E = Mura.
Bịrne H: die Bịrne - die Bịrnen = Peres (prutas na may laki katulad ng mansanas).
↓ Glühbirne Hz = "Peres na nagbabaga." = Bumbilya (noon may hugis peres).
Bịtte H: die Bịtte - die Bịtten = Kahingian. Ich habe eine Bitte an dich. = May kahingian ako sa iyo.
↓ bịtte U = Salitang magalang upang sabihin ang kahingian. Bring mich bitte zur Schule. = Pakihatid mo ako sa paaralan. Ja bitte. || Nein danke. = Gusto kong kunin. || Ayokong kunin.
bleiben Zu: du bleibst - ich blieb - ich bin geblieben = Manatili. Das Fleisch bleibt in der Pfanne. = Mananatili sa kawali ang karne. Wir sind zu Hause geblieben. = Nanatili tayo sa bahay. Es ist nichts übrig geblieben. = Wala nang tira. Mir bleibt nichts anderes übrig. = Wala akong iba pang pagkamaaari.
blau E = Asul.
Blịtz H: der Blịtz - die Blịtze = Kidlat (sa langit o sa kamera). Hast du den Blitz eingeschaltet? = Binuksan mo ba ang kidlat (sa kamera)?
↓ blịtzen Vr: du blịtzst - ich blịtzte - ich habe geblịtzt = kumidlat; gamitin ang kidlat (sa kamera). Es hat geblitzt und gedonnert. = Kumidlat at kumulog.
Blume H: die Blume - die Blumen = Bulaklak.
↓ Blumenkohl Hz = "Repolyong may bulaklak" = cauliflower.
Blut H: das Blut - --- = Dugo.
brauchen Zr = Kailangan. Ich brauche Hilfe. = Kailangan ako ng tulong. Du brauchst nicht zu kommen. = Hindi ka kailangang pumarito.
↓ gebrauchen Vr: du gebrauchst - ich gebrauchte - ich habe gebraucht = Gamitin. Ich gebrauche das Auto nur selten. = Malimit lang ginagamit ko ang kotse.
Brief H: der Brief - die Briefe = Liham, sulat.
Brịlle H: die Brịlle - die Brịllen = Salamin (sa mata).
brịngen Zu: du brịngst - ich brạchte - ich habe gebrạcht = Magdala, maghatid. Bringst du die Schuhe zum Schuster? = Dadalhin mo ba ang sapatos sa sapatero?
↓ mịtbrịngen Zu: mit + bringen: du brịngst mit - ich brạchte mit - ich habe mịtgebrạcht = Magdala (ng bagay kasama sa ibang bagay). Ich habe dir die neue 'Zeit' mitgebracht. = Dinala ko sa iyo ang bagong [labas ng] 'Zeit' ("Panahon", pahayagang linguhang pangunahin sa Alemanya, hindi magasin).
Bringen und holen, geben und nehmen
brịngen = Kilos ng bagay (o tao) mula sa isang lugar hanggang sa ibang lugar: Magdala.
holen = Kilos ng bagay (o tao) mula sa lugar na malayo hanggang sa lugar na malapit: Kumuha (Inggles fetch).
geben = Kilos ng bagay mula sa isang tao hanggang sa ibang tao: Magbigay.
nehmen = Kilos ng bagay hanggang sa isang tao: Kumuha (Inggles take).
Er bringt mir den Brief. Er holt mir den Brief. = Dinadala niya ang liham sa akin. Er gibt mir den Brief. = Binibigyan niya ako ng liham. Ich nehme den Brief von ihm. = Kinukuha ko ang liham mula sa kanya.
Bring das weg! = Alisin mo iyon. Hol das her! = Kunin mo iyon [at ilagay iyon dito]. Nimm dir das! = Kunin mo iyon [para sa iyo].
Brot H: das Brot - die Brote = Tinapay.
↓ Weißbrot Hz = "Tinapay na maputi" (karaniwang hindi matamis).
↓ Schwạrzbrot Hz = "Tinapay na maitim" (hindi matamis).
↓ Brötchen H: das Brötchen - die Brötchen = Tanging tinapay na maliit na Aleman, malambot ang loob at malutong ang gilid, karaniwang hindi matamis).
↓ Sesambrötchen Hz = Brötchen na may linga.
↓ Rọggenbrötchen Hz = Brötchen na yari sa arinang di-puti ng senteno.
Brụ̈cke H: die Brụ̈cke - die Brụ̈cken = Tulay.
Bruder H: der Bruder - die Brüder || Schwẹster = Kapatid na lalaki.
Buch H: das Buch - die Bücher = Aklat, libro.
↓ Wọ̈rterbuch Hz = Talasalitaan.
Bụs, Autobus, Ọmnibus H: der Bụs - die Bụsse = Bus. Ich bin mit dem Bus gefahren. = Sumakay ako sa bus.
↓ Linienbus Hz = Bus sa daanang karaniwan.
Butter H: die Butter - --- = Mantikilya (walang asin, palaman sa tinapay, karaniwang sa ilalim ng iba pang palaman, halimbawa Wurst). Sa lutong kaugaliang Aleman, mantekilya ang tabang karaniwang ginagamit sa pagluluto. Ein Brot mit Butter und Marmelade. = Gayat ng tinapay na may mantikilya at Marmelade. Es ist alles in Butter. {F} = "May mantikilya ang lahat." = Magaling ang lahat.

Die filipinische Sprache von Armin Möller   http://www.germanlipa.de/deu_lern/wort_ab.htm
01. September 2011 / 17. Mai 2015


Das ist das Ende des Wörterbuches A B von Wir lernen Deutsch

Leitseite Wir lernen Deutsch   Fisyntag

A B C D E F G H I J K L M N O PQ R S T U V W XYZ